Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 113

“10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 113 Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 113

Divan edebiyatında gazel, kaside ve şarkı dışındaki başlıca nazım biçimleri şunlardır:
Mesnevi: Başta aşk ve dinî-tasavvufi konular olmak üzere çeşitli konularda yazılabilen, her beyti kendi içinde uyaklı şiirlerdir.
Kıta: İki beyitten oluşan, ikinci ve dördüncü dizeleri birbiriyle uyaklı şiirlerdir.
Rubai: Tek dörtlükten oluşan, kendine özgü ölçüsü olan ve mâni tipi uyaklanan şiirlerdir. Rubailer, dünya görüşü ve felsefi düşünceler başta olmak üzere çeşitli konularda yazılabilir. Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir. Türün en tanınmış şairi Ömer Hayyam’dır. Divan edebiyatında Nabi ve Azmizade Haleti, Cumhuriyet Dönemi’nde Yahya Kemal Beyatlı bu türde örnekler vermiştir.
Tuyuğ: Tek dörtlükten oluşan, kendine özgü ölçüsü olan, mâni tipi ve genellikle cinaslı uyaklanan şiirlerdir. Bu biçim, Türk edebiyatına özgüdür. Kadı Burhaneddin, Nesimi ve Ali Şir Nevai tuyuğlarıyla ünlüdür.
Müstezat: Gazelin dizelerine “ziyade” adı verilen kısa dizeler eklenerek oluşturulan şiirlerdir. Ziyadeler, gazelin dizelerini anlam yönünden tamamlamak ve şiirdeki tekdüzeliği kırmak için kullanılır. Müstezat nazım biçimindeki bazı değişikliklerle serbest müstezat oluşturulmuştur.
Murabba: Dört dizelik bentlerden oluşan, bent sayısı 3-7 arasında değişen, düz uyaklanan ve hemen her konuda yazılabilen şiirlerdir.
Terkibibent: 5-10 beyitlik bentlerden oluşan ve bent sayısı çoğunlukla 5-10 arasında değişen şiirlerdir. Bentler genelde gazel gibi uyaklanır. Bentlerin kendi içinde uyaklanan ve bentleri birbirine bağlayan son beytine vasıta beyti denir. Terkibibentlerde çoğunlukla dinî-tasavvufi, felsefi düşünceler; toplumsal yergi, hayattan şikâyet ve ölüm temaları işlenmiştir. XVI. yüzyıl şairi Bağdatlı Ruhi ve Tanzimat Dönemi şairi Ziya Paşa terkibibentleriyle tanınmıştır.
Terciibent: Biçim bakımından terkibibende benzeyen fakat vasıta beyti her bendin sonunda tekrarlanan şiirlerdir.

Divan Şiiri Nazım Türleri
Divan şiiri konusuna göre başlıca tevhit, münacat, naat, mersiye, methiye, hicviye ve fahriye gibi türlere ayrılır.
Tevhit: Konusu Allah’ın birliği ve yüceliği olan şiirlerdir. Nabi’nin Tevhit Kasidesi türün tanınmış bir örneğidir.
Münacat: Allah’a yalvarış ve yakarışı konu alan şiirlerdir.
Naat: Hz. Muhammed’i övmek için yazılan şiirlerdir. Fuzuli’nin Su Kasidesi ile Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n-Necat (Mevlid) mesnevisi, en çok bilinen naatlardır. Süleyman Çelebi’nin yazdığı naat, bugün de pek çok dinî törende okunmaktadır.
Mersiye: Bir kişinin ölümünden duyulan üzüntüyü ve acıyı anlatmak için yazılan şiirlerdir. Baki’nin Kanuni’nin ölümü üzerine terkibibent nazım biçimiyle yazdığı mersiye ve Taşlıcalı Yahya’nın Şehzade Mustafa için yazdığı mersiye ünlüdür.
Methiye: Din veya devlet büyüklerini övmek için yazılan şiirlerdir.
Hicviye: Bir kişiyi yermek için yazılan şiirlerdir. Türün en çok tanınan ismi Nef’i’dir. Şairin birçok devlet büyüğünü ve başka şairleri hicvettiği şiirleri Siham-ı Kaza adlı eserinde toplanmıştır.
Fahriye: Şairlerin kendilerini övmek için yazdığı şiirlerdir. Nef’i’nin fahriyeleri ünlüdür.

  • CevapBu sayfada soru bulunmamaktadır. 

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 113 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!