Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 19

“10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 19

Mutlak bir yaratıcıya inanan sanatçı, bütün evrenin bir tasarım ve hikmetin eseri olduğunu fark eder. Bu fark ediş, bütün sanat dallarında düzen, oran, ahenk ve işlevsellik gibi estetik ölçülerin geçerli olmasını sağlamıştır. Buradan hareketle Türk-İslâm edebiyatında nazım ve nesir, bütün tür ve şekilleriyle belirlenmiş olup sıkı kurallara bağlanmıştır. Vezinde uzun-kısa, açık-kapalı heceleri esas alan aruzun kabul edilmesi, kafiyesiz şiirin olabileceğinin akla getirilmemesi, söz ve mana sanatlarıyla estetik söyleyişin sınırlarının ve imkânının belirlenmesi gibi hususlar kesin çizgiler hâlinde ortaya konmuş ve titizlikle uygulanmıştır. Kaside, gazel, mesnevi, rubai ve kıta gibi nazım şekillerinin ve bu nazım şekilleriyle yazılan tevhit, münacat, naat, gazel gibi türlerin divanların içindeki hiyerarşik makamlarıyla kurallara bağlanmış olması, hiçbir şeyi tesadüfe bırakmayan bu tevhit inancının bir sonucudur. Bütün bunlar, dinin edebî anlayış ve hayata ne denli yön verdiğine delalet eden hususlardır.

İslamlaşmayla birlikte edebiyat ve din ilişkisi daha zengin bir mahiyet kazanmıştır. Nitekim Türkler, İslamlaşma sürecinde tabii bir kültür değişimi yaşamış, yeni bir estetik anlayış içerisinde kendilerini bulmuşlardır. Bu estetik anlayış, dünya görüşünde, yaratılış telakkisinde, hayat ve varlık tasavvurunda kendini göstermiştir. Bütün bunlar, içine girilen yeni dil havzası içerisinde yeni edebî eserlerin hayat bulmasını sağlamıştır. (…)

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları

Hakim: (metinde) Her şeyi bilen (Tanrı).
metafizik: Doğa ötesi.
irfan: 1. Gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş, manevi bilgi. 2. Tasavvuf kültüründe evrenin sırlarını bilme gücü.
kadim: Eski, ezelî.
maslahat: (metinde) Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma.
menşe: Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep.
rakkas: Dansçı. raks: Dans.
Sani-i Mutlak: (metinde) Sanatlı, güzel yaratan, mutlak yaratıcı (Allah).
tasavvur: Göz önüne getirme, hayal etme, zihinde canlandırma.
telakki: Anlayış.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Edebiyat-Din İlişkisi

Edebiyatla din arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Milletlerin tarihine bakıldığında dinî hayatın edebî dönemleri belirleyen önemli etkenlerden biri olduğu görülür. Örneğin Türklerin Şamanizm’i terk edip İslamiyet’e girmeleriyle sosyal hayatlarının birçok alanında olduğu gibi edebiyat ve dil anlayışlarında da köklü değişimler meydana gelmiştir. Türkler, İslamiyet’e Araplarla ve Farslarla temasları sonucu girdikleri için bu milletlere ait gazel, kaside, mesnevi, tevhit, münacat, naat gibi yeni nazım şekilleri ve türleriyle de tanışmıştır. Türkler İslamiyet’i kabul ederek bu dinin tevhit ilkesi temelinde yeni bir dünya görüşü edinmiş, bu olgu Türk edebiyatını içerik yönünden de etkilemiştir. Dinî duygular ve konular edebiyat eserlerine girmiştir. Böylece biçim ve içerik açısından İslam kültürünün belirlediği yeni bir edebî dönem (İslam Uygarlığı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı) doğmuştur.

Edebiyatla dinî hayat arasındaki ilişkinin bir yönü de edebiyatın dinî hayata etkide bulunduğu gerçeğidir. Dinî-tasavvufi edebiyat ürünleri toplumların dinî kültür ve yaşamlarını zenginleştirmiştir. Örneğin Süleyman Çelebi’nin yazdığı Vesiletü’n-Necat (Mevlid) adlı mesnevi, Türk milletinin kültüründe önemli bir yer tutan mevlit geleneğinin doğmasını sağlamıştır.

  • CevapBu sayfada soru bulunmamaktadır. 

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 19 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
2
angry
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!