Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 102

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları Öğün Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 102

1. Şiirde temayı bulmak için şiirin tamamına bakılır Sadece bir dörtlüğe ya da şiirdeki en güzel dizeye bakarak tema bulunmaz. Buna göre siz de okuduğunuz şiirin temasını belirleyiniz.

  • Cevap: Allah’ın yüceliğine övgü

2. Okuduğunuz şiirde ahengi sağlayan unsurları (ölçü, kafiye, redif, nakarat; ses, kelime ve kelime grubu tekrarı, ses akışı vb.) belirleyiniz.

  • Cevap:

Ölçü: Aruz ölçüsü
Nakarat: Şiirde yok
Kelime ve kelime grubu tekrarı: Metinde yok
Kafiye ve redif örnekleri:

2. beyitte: 
–sana
–fena  “na” tam kafiye

3. beyitte: 
–tün
–kün  “ün” tam kafiye

4. beyitte: 
bolmış kamug
kalmış kamug “-mış kamug” redif; “l” yarım kafiye

3. Okuduğunuz şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz. Şiirin konu bakımından şiir türlerinden (lirik, epik, pastoral, satirik, didaktik) hangisine yakın olduğunu belirleyiniz.

  • Cevap:

Nazım BiçimiMesnevi
Şiir türü: Didaktik şiir

4. Okuduğunuz şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların şiirin anlamına katkısını değerlendiriniz.

  • Cevap: Şiirde yer alan Edebi sanatlar şöyledir:

“Kara yer, mavi gök, güneş, ay, gece” dizesinde gök, güneş, ay ve gece kelimeleri birbiriyle ilişkili olduğu için tenasüp (uygunluk) sanatı
“Ey güçlü, kadir, sonnsuz, ihtiyaçsız Rabbim” dizesinde nida (seslenme) sanatı ve tenasüp sanatı (kadir, sonsuz, güçlü kelimeleri birbiriyle ilişkili)
“Her dileği ol deyince oldu” dizesinde telmih (hatırlatma) sanatı vardır.
İmgeler ve edebi sanatlar, şiire anlam derinliği ve inceliği katar, daha sanatlı hale getirir.

5. Şiirin merkezinde yer alan ve gördüklerini anlatan söyleyici ile onun seyredip gördüklerini anlattığı diğerleri, şiirin iletişim düzlemini kuran unsurlardır. Buna göre okuduğunuz şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi bularak söyleyicinin muhatabını belirleyiniz.

Cevap: Söyleyici, şiiirde Allah’a hitap ediyor ve Allah’ın büyüklüğüne övgülerde bulunuyor.

6. Okuduğunuz şiirin yazıldığı dönemdeki siyasi, sosyal, askerî, dinî, ekonomik, kültür vb. gibi unsurları da dikkate alarak şiirdeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik öğeleri belirleyiniz.

Cevap:  Şiirde daha çok dini unsurların yansımaları vardır.  Allah inancı, Allah’a iman, Allah’a hamd ve senada(övgü) bulunmak gibi manevi değerler vardır.

7. Okuduğunuz şiiri, şiirin bağlı olduğu edebî dönem, gelenek, topluluk açısından değerlendirerek edebiyat, sanat ve fikir akımlarının şiire yansımalarını belirleyiniz.

Cevap:

Edebi Dönem: Geçiş Dönemi Türk edebiyatı(Kutadgu Bilig İslami dönemin ilk eseridir.
Gelenek: Kutadgu Bilig’le mesnevi geleneği başladı, Kutadgu Bilig’de İslam kültür ve medeniyetinin yansımaları vardır.

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close