Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 189 Cevabı

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Ekoyay Yayınları Dil ve Anlatım Cevapları / 11. Sınıf Ekoyay Yayınları Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 191 Cevabı

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 191 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Ekoyay Yayınları Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 191 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 191 Cevabı 

1. Sultanahmet Mitingleri hakkında yaptığınız araştırmayı sınıfınızda sununuz.

 • Cevap: Birinci Dünya Savaşı sonrası 15 Mayıs 1919’da İzmir işgal edilmiştir. Dünya savaşı yerine emperyalist savaş demek daha doğrudur aslında. Kabul edildiği üzere bir paylaşım savaşıdır söz konusu olan. Tam da bu sebeple, Yunanlıların işgaliyle yurtta büyük bir infial yaşanır. İşgalcilere karşı halk ayaklanmıştır. Baskılara rağmen 23 Mayıs 1919 Cuma günü Sultanahmet Meydanı’nda miting düzenlenir.

2. Sultanahmet Mitinglerinde yapılan yukarıdaki konuşmanın amacını belirtiniz.

 • Cevap: İnsanları işgalci güçlere karşı uyarmak onların birlik olmasını sağlamaktır.

3. Sultanahmet Mitinglerinde yapılan bu konuşmaların halk üzerinde etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Niçin?

 • Cevap: Etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanların birlik olmaları ve aynı amaç etrafında birleşmeleri için bu toplantılar büyük yardımda bulunmaktadır.

4. Halide Edip Adıvar’ın “Sultanahmet Mitingi” konuşması sizlerde hangi duyguları uyandırdı?

 • Cevap: Vatanseverlik, millet toprak bağımsızlık gibi duygularımın kabarmasını sağladı.

5. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk” adlı eseri hakkında yaptığınız araştırmadan hareketle eserin ne amaçla yazıldığı, içeriği ve ne zaman okunduğu hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap:   Mustafa Kemal, cumhuriyeti ilan ettikten sonra Halk Fırkası Genel Başkanı olarak cumhurbaşkanı görevini sürdürmüştür. Bu görev yıllarında yerli ve yabancı basına karşı bildiriler de sunmuştur. O bildirilerden biri de Nutuk’tur. Nutuk, partinin kuruluş yıl dönümünde 15 – 20 Ekim 1927 tarihlerinde basın huzurunda okunmuştur.Nutuk, Mustafa Kemal’in yazdığı bir metindir. Daha sonra kitaplaştırılmıştır. Nutuk’un orijinali eski harflerle yazılmıştır. 1919 – 1927 yılları arasındaki Milli Mücadele, meclisin kurulması, Kurtuluş Savaşı, cumhuriyetin ilanı, inkılapların gerçekleşmesi sürecini anlatır.

  Nutuk, 1 Kasım 1928 Harf İnkılabı ile birlikte yeni harflerle basılmıştır. Günümüze kadar çeşitli boyutlarda baskıları yapılmıştır. Mustafa Kemal’in kaleme aldığı, tarihi bir vesika olarak değerlendirilir. Bu nedenle tarihi önemi de büyüktür.

6. Emin Özdemir’in “Söylev’in Anlatım Orüntüsü” adlı metninden hareketle Atatürk’ün “Nutuk” adlı eserinin dil ve anlatım özellikleri hakkında bilgi veriniz. Nutukların dil ve anlatım özelliklerinin nasıl olması gerektiğini açıklayınız.

 • Cevap:
 • Ω Diğer ismi Söylev ‘ dir.
  Ω Kaynaktır.
  Ω İnklap tarihi hakkında güvenilir bir kitaptır.
  Ω Atatürk tarafından yazılmıştır.
  Ω Evrenseldir.
  Ω Diğer dillere de çevrilmiştir.
  Ω Bütün gerekli ilkeler yazılmıştır.
  Ω Savaşlar hakkında bilgi içerir…

7. Topluluk karşısında yapılan konuşmalarda beden dilinin, vurgu ve tonlamaların önemini açıklayınız.

 • Cevap: Beden dili vurgu tonlama duyguları dinleyenlerde daha fazla his uyandırır. Bu dil özelliklerini kullanan kişiler iyi birer hatiptirler. Halk üstünde de önemli bir güce sahip olurlar.

8. iyi bir hatipte bulunması gereken özellikler nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap:
 • Konuşma gününden önce kendi kendine, sonra da bir arkadaşının, bir yakınının önünde konuşma met­ninin yüksek sesle okumalıdır.
 • Konuşmaya başlamadan önce bir iki defa bur­nundan derin nefes alıp ağzından vermeli; konuşma esnasında kendini heyecanlı hissettiğinde de, dinleyici­lere belli etmeden, bunu tekrar etmelidir.
 • Kürsüye geldiğinde konuşmaya hemen başlama- malı, kendine ve salondakilere bakışlarla kısa bir tanış­ma zamanı vermelidir.
 • Konuşma öncesinde salonun geneline doğru ses­sizliği ve sözlerine dikkat etmelerini sağlamak için açık yürekli, içten ve sevgi dolu bakmalıdır.
 • Konuşmaya başlarken ve konuşmanın sonunda “Şu an aşın heyecanlıyım.”, “Huzurunuza yeteri kadar hazırlıklı olarak çıkmadım. Ne olur beni hoş görün.”
 • .“Heyecanımdan dolayı bir yanlışlık yaptıysam özür di­lerim.” gibi konuşmacının dinleyicileri etkileme gücünü olumsuz etkileyecek sözler söylemekten kaçınmalıdır.
 • Konuşma, iyi bir hazırlıktan sonra oluşturulmalı; ama içinden geldiği gibi, doğaçtan söylüyormuş izlenimi dinleyiciye verilmelidir.
 • İyi bir dinleyici de olmalıdır.

9. Hitabetin söz ile gerçekleştirilen bir sanat olarak değerlendirilmesinin nedenlerini belirtiniz.

 • Cevap: Hatip; gür sesli, özgür yaradılışlı, sevimli canlı olmalıdır. Gür bir anlatım gücü hatibin en belirli niteliklerinin başında geldiği için de söz ile ilgili bilgi sahibi olmalı bunun yanında dili iyi kullanabilen biri olmalıdır.

10. Sınıfa getirdiğiniz, farklı konularda söylenmiş söylev metinlerinden birkaçını okuyunuz. Bu metinlerin ortak özelliklerinin neler olduğunu belirtiniz.

 • Cevap:
 • Diğer ismi Söylev ‘ dir.
  Ω Kaynaktır.
  Ω İnklap tarihi hakkında güvenilir bir kitaptır.
  Ω Atatürk tarafından yazılmıştır.
  Ω Evrenseldir.
  Ω Diğer dillere de çevrilmiştir.
  Ω Bütün gerekli ilkeler yazılmıştır.
  Ω Savaşlar hakkında bilgi içerir…

11. Sohbet türü ile söylev türü arasında ne tür farklılıklar olduğunu açıklayınız.

 • Cevap: Sohbet türünde senli benli bir dil hakimken söylevde daha heyecanlı bir anlatım ve topluma yönelik daha ciddi bir dil söz konusudur.

12. Atatürk’ün gençliğe verdiği önemi, onun söylev ve demeçlerinden örnekler vererek açıklayınız.

 • Cevap: Ey, Türk gençliği! Birinci ödevin, Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar korumak ve savunmaktır (Kemal Atatürk, Nutuk, sayfa – 607).

  – Benim anladığım gençlik, bu devrimin düşüncelerini, ideolojisini benimseyip gelecek kuşaklara götürecek kimselerdir. Benim gözümde yirmi yaşındaki bir yobaz yaşlıdır, yetmiş yaşındaki bir idealist de güçlü bir gençtir – Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, sayfa – 299).

  -Sayın gençler, yaşam, savaşımdan oluşur. Bundan dolayı yaşamda yalnız iki şey vardır: Üstün gelmek, yenilmek… Size, Türk gençliğine bıraktığımız vicdani emanet, yalnız ve sürekli üstün gelmek, yenmek olmalıdır (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri- ASD II, sayfa – 137

13. Vatan sevgisi, bireysel özgürlük mücadelesi, eğitim hakkı konularından biri üzerinde söylev hazırlayıp sununuz. Söylev metninizi hazırlarken ve sunarken aşağıdaki basamakları takip ediniz.

 • Cevap:

•Ne hakkında konuşacağınızı saptayınız.
• Hedefkitlenizibelirleyiniz.
• Konuşacağınız konu hakkında bilgi toplayınız.
• Topladığınız belgeleri; konuya nasıl gireceğinizi, konuya nasıl geliştireceğinizi ve nasıl sonuçlandıracağınızı saptayarak önem sırasına göre sıralayınız.
• Metninizi kaleme almadan önce, konuyu en etkili bir biçimde sunabilmek için kullanacağınız kelimeleri, kelime gruplarını, cümle yapılarını saptayınız.

Cevap:  Vatan sevgisi kavramını incelemeden önce vatan ne anlama gelir onu öğrenelim. Vatan; Bir kimsenin doğup büyüdüğü; bir milletin hakim olarak üzerinde yaşadığı, barındığı, gerekirse uğrunda canını vereceği toprak bütününe vatan denilmektedir. Vatan sevgisiyse Üzerinde doğup büyüdüğü ve hayatını geçirdiği bu topraklar için gerektiğinde hayatını feda edebilme, tüm sosyal ve ekonomik haklarından feragat edebilme duygusunu vatan sevgisi olarak tanımlayabiliriz. Vatan sevgisi, en asil, en yüce sevgilerden biridir.

Gerektiğinde vatan için savaşmakta vatan sevgisinin bir tezahürüdür. Bizler vatan uğrunda kanlarıyla destanlar yazan, şehitler ve gazilerle dolu bir milletin çocuklarıyız. Ecdadımızın bu vatan topraklarını bizlere nasıl emanet ettiğinin bilinci içerisindeyiz. Vatan, uğrunda her fedakarlığı göstereceğimiz en değerli varlığımızdır.

Türk Milleti’nin vatanına olan sevgisi ve bağlılığı tarihsel bir gerçektir ve milletimizi diğer milletler arasında üstün kılan en asil özelliklerden birisidir. Bununla birlikte her Türk, milletinin menfaatlerini kendi menfaatlerinden, milletinin geleceğini kendi geleceğinden üstün tutan bir anlayışa, derin bir millet sevgisine sahiptir.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir