Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Ekoyay Yayınları Dil ve Anlatım Cevapları / 11. Sınıf Ekoyay Yayınları Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Ekoyay Yayınları Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı 

• Hemen her konudaki makalelerden günlük hayattaki konuşmalara, gazete haberlerinden salt bilimsel metinlere, çeşitli konulardaki görüş ve tecrübelerin dillendirildiği deneme yazılarından tarih metinlerine kadar çok geniş bir yelpazede seyreden ve estetik yönleri pek zayıf olan veya hiç bulunmayan metinler ÖĞRETİCİ  metinlerdir.

  • Cevap:

• İlk çağların mitolojik efsanelerinden destanlara, masallardan fabllara; dram, komedi ve trajediden şiire; romanslardan modern hikâye ve romana kadar çok büyük bir çeşitlilik gösteren ve estetik yönleri üst düzeyde bulunan metinler SANATSAL metinlerdir.

  • Cevap:

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Edebî metinlerde dil hangi işlevde kullanılır?
A) Göndergesel işlev B) Alıcıyı harekete geçirme işlevi C) Şiirsel işlev D) Dil ötesi işlev E) Heyecan bildirme işlevi

  • Cevap: C

2. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinler arasında yer alır?
A) Roman B) Hikâye C) Mesnevi D) Destan E) Eleştiri

  • Cevap: E

3. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin özelliklerinden biri değildir?
A) Anlaşılması için okurdan çok yönlü çabalar gerektirir.
B) Olayları, durumları gerçek dünyadaki nedensellik bağı içinde sunar.
C) Bu tür metinler gündelik dilin anlamları herkesçe bilinen sözcükleri ile oluşturulur.
D) Bu tür metinlerde hayal gücü ön plana çıkmaz.
E) Gündelik yaşamda uygulanabilirliği ve kullanılabilirliği olan metinlerdir.

  • Cevap: A

4. Edebî metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edebî metnin temelini kurgusal düzlem oluşturur.
B) Edebî metinlerde dış dünya, sanatçının sanat gücüne göre değişime uğramıştır.
C) Edebî metnin dili günlük dilden farklı, sanatlı ve estetik bir dildir.
D) Edebî metin her şeyden önce bir sanat eseridir.
E) Edebî metinler kurgusallığı nedeniyle diğer bilimlere birinci dereceden kaynak oluşturur.

  • Cevap: E

5. Metin, başı ve sonu ile kapalı ve anlamlı bütünsel bir yapı oluşturan, dilsel göstergelerden oluşan sözlü ya da yazılı birim olarak tanımlanabilir. Amaçları bakımından farklı şekillerde tasnif edilebilen metin türleri içerisinde edebî ve öğretici metinler de yer almaktadır. Duygu ve düşüncelerin dil
vasıtasıyla estetik bir biçimde ifade edildiği söz ve söylem düzenine……………, tarih incelemeleri sonucunda ortaya çıkan metne de……………..denir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Öğretici metin-tarihî metin B) Edebî metin- felsefi metin
C) Öğretici metin- felsefi metin D) Felsefi metin – edebî metin
E) Edebî metin – tarihî metin

  • Cevap:  E
0
like
1
love
0
haha
0
wow
1
sad
2
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir