Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Ekoyay Yayınları Dil ve Anlatım Cevapları / 11. Sınıf Ekoyay Yayınları Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Ekoyay Yayınları Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı 

1. Ülkesine ve insanlığa yararı dokunmuş kişilerin biyografilerini okumanın ne gibi yararları olacağını söyleyiniz.
Türk tarihçilerine bir öneride bulunmak gerekirse diyebilirim ki daima belgelere sadık kalın. Eğer hakikati ortaya çıkarırsanız bu daima bizim lehimizedir çünkü bugüne değin tarihimiz hakkında yazılanların çoğu ya yalandır ya çarpıtmadır. Eğer mübalağa yaparsanız kendinizi kabul ettiremezsiniz, sizi ciddiye almazlar.

  • Cevap: Biyografilerde yaşamları öğrenim hayatları, mücadeleleri anlatılan örnek, tanınmış kişiler kendilerinden sonra gelen kuşaklara örnek olacaktır. Böylece yeni nesiller bu insanların hayatlarından ders alacak ve hayatlarına daha doğru bir şekilde yön vereceklerdir.

2. “Dünyaca Ünlü Tarihçimiz Halil İnalcık” adlı biyografiden alınan yukarıdaki bölümde Halil İnalcık, tarihçilere ne gibi önerilerde bulunmaktadır? Biyografilerde, alanlarında uzman kişilerin tecrübelerini paylaşmasını ve önerilerde bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.

  • Cevap:  Halil İnalcık, tarihçilere daima belgelere sadık kalmalarını ve mübalağa yapmamalarını öneriyor.

3. “Dünyaca Ünlü Tarihçimiz Halil İnalcık” adlı metinden alınan aşağıdaki cümleleri bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımından inceleyiniz. Bu cümlelerde tespit ettiğiniz anlatım bozukluklarının nedenlerini belirtiniz.

  • Cevap:
     …..dolayı (ona) tebriklerini sunar
    ….Osmanlı’nın  ekonomik ve sosyal tarihine (bakışında) ……………….. (onlara)  nasıl yararlı yararlı olabileceğinden söz eder.

• İyi bir şans sonucu İnalcık tarihte meşhur bir adamdır, Harzemşahlar’ın Maveraünne- hir’deki valisi idi.
• Belgelere dayanarak hazırlanmış bu tez büyük ilgi uyandırır, öyle ki o sırada dekan olan Enver Ziya Karal’ı Bulgar elçiliğinden bir heyet ziyaret eder ve bu tezin Bulgar tarihine yaptığı katkılardan dolayı tebriklerini sunar.
• İnalcık bu bildiride Annales yönteminin Osmanlı ekonomik ve sosyal tarihine bakışta kökten değişiklikler getirebileceğinden, nasıl yararlı olabileceğinden söz eder.
• Bu, kaynakları araştırmaları için kullanmasına ve yabancı dillerde yayın yapmasına olanak sağlıyor.
• İnalcık iyi bir araştırmacı olmasının yanında yetiştirdiği öğrencilerle de Türk tarihçiliğine değerli katkılarda bulunuyor.
• Boğaziçi, Uludağ, Selçuk, Atina, Kudüs İbrani ve Bükreş üniversitelerinden doktora payeleri onun başarısının uluslararası platformda da takdir edildiğini gösterir.

4. “Dünyaca Ünlü Tarihçimiz Halil İnalcık” adlı metinde büyük harflerin kullanıldığı yerleri belirleyiniz. Metinden örnekler vererek büyük harflerin nerelerde kullanıldığını belirtiniz.

  • Cevap: Cümle başlarında, özel isimlerde, noktadan sonraki cümlelerde büyük harfler kullanılmıştır.

5. “Dünyaca Ünlü Tarihçimiz Halil İnalcık” adlı metinden alınan aşağıdaki paragrafta koyu yazılan kelimelerin işlevlerini açıklayınız. Paragraftaki cümlelerin birbirleriyle ilişkisini belirleyerek paragrafta bağdaşıklığın nasıl sağlandığını belirleyiniz.

  • Cevap:  Paragrafta koyu yazılan işaret sıfatı  ve işaret zamiri olan sözcükler kelimeler ve cümleler arasındaki anlam bağıntısını sağlıyor, anlamın doğru ve eksiksiz anlaşılmasına yardımcı oluyor.

Halil İnalcık tarihçilik anlayışını Fransız Annales ekolu doğrultusunda tanımlar ve çalışmalarını temelde bu bağlamda sürdürür. Bunun en önemli örneğini 1977 yılında Fernand Braudel Araştırma Merkezinde Immanuel Wallerstein’ın düzenlediği uluslararası bir konferansta sunduğu bir bildiride görmek mümkündür. İnalcık bu bildiride Annales yönteminin Osmanlı ekonomik ve sosyal tarihine bakışta kökten değişiklikler getirebileceğinden, nasıl yararlı olabileceğinden söz eder. UNESCO’nun çıkarmayı tasarladığı “DünyaTarihi” adlı kitapta kendisine görev verilmesi, onun tarihçiliğine olan uluslararası saygının bir işareti sayılabilir.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir