Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 6. Ünite Roman Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

blank

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 6. Ünite Roman Sayfa 211, 212, 213, 214 Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 6. Ünite Roman Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 211 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D ”, yanlış ise “Y ” yazınız.

 • Cevap:

1. (D) Türk edebiyatında sanatta eski biçim ve içeriğe karşı oluşan, “yenilikçi anlayış” da denen, modernizmi esas alan romanlar yazılmıştır.
2. (Y) Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore, Yaban gibi romanların yazarı olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1960 – 1980 yıllarında eser veren bir sanatçıdır.
3. (Y) Cumhuriyet Dönemi roman ve hikâye yazarlarından olan Oğuz Atay, şiir türünde de eser vermiş bir sanatçıdır.
4. (D) 1930’lara kadar Millî Edebiyat etkisinde gelişen Türk romanında eskiye karşı yeni değerlerin yüceltilmesi işlenmiş; bu dönemde Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi romancılarımız eser vermiştir.
5. (D) “Her Allah’ın günü buraya gelir, seni sorardı.” cümlesi, anlatımın açıklık ilkesine uymamaktadır.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.

 • Cevap:

1. Modern romanlarda da kullanılan bilinç akışı tekniğinde kişi, aklından geçenleri kendi ağzından anlatır; hayatı, nesneleri, etrafında gördüğü şeyleri nasıl algıladığını, bir zihin yansıması eşliğinde okura aktarır.
2. Modernist romanlarda kullanılan bir anlatım tekniği olan iç çözümleme kahramanın aklından geçenlerin sanki onun karşısında oturup aklını okuyormuşçasına yazar tarafından anlatılmasıyla yapılır.
3. Geriye dönüş tekniği, kronolojik sıranın dışına çıkılarak anlatım zamanından geçmişe yönelmeyle oluşan bir anlatım tekniğidir.
4. Yusuf Atılgan, Nezihe Meriç, Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Pınar Kür, Oğuz Atay, Nazlı Eray gibi sanatçılar modernist tarzda romanlar yazmışlardır.
5. Yalınlık, akıcılık, duruluk, açıklık gibi anlatımın temel ilkelerine uymamak, anlatım bozukluğu olarak karşımıza çıkar.

C) Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.

a) Heinrich Böll
b) geriye dönüş
c) Olric
ç) Yaban
d) Yusuf Atılgan

 • Cevap:

(d) modernizm
(x) öyküleyici anlatım
(c) Oğuz Atay
(b) anlatım tekniği
(ç) aydın–köylü çatışması
(a) Alman edebiyatı
(x) İngiliz edebiyatı

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 212 Cevabı

Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yer Demir Gök Bakır romanının bir kişisi hakkında kısa bilgi veriniz.

 • Cevap: Koca Halil; romanın ana kahramanlarından birisi olan Koca Halil son derece karakterli ve insanlara verdiği zararlar sebebiyle kendisini suçlu hisseden bir kişidir. Köylüye hasat zamanında muhtarla birlikte zarar verdiğini düşünerek kendisinin öldüğü haberini duyurmuş, bir süre ahırda karanlıkta kalmış, daha sonra başını alıp köyden uzaklaşmış ve başka bir köye sığınmıştır. Yaptığı hatalardan dolayı insanların yüzüne bakamayan ve kendisini affetmeyen bir adamdır.

2. Modern romanlarda kullanılan iç çözümleme tekniğinin anlatıma katkıları hakkında açıklama yapınız.

 • Cevap: İç çözümleme tekniği  sayesinde okuyucu, karakterler hakkında daha doğru ve detaylı bilgiler edinir, anlatı karakterlerinin iç dünyaları, kafalarından geçenler, dillerinden dökülmeyip kalplerinde hissettikleri hakkında daha iyi ipuçları yakalayabilir. İç çözümleme tekniği karakterlerin okuyucuya tanıtılması için kullanılan anlatım tekniklerinden biridir.

3. İç konuşma anlatım tekniği hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap: İç çözümleme anlatı türleri (roman, hikaye vb.) içerisinde kahramanların iç dünyası, duygu, düşünce ve hayallerinin ifade edildiği bir anlatım tekniğidir. İç çözümleme tekniği modernist roman tarzı içinde gelişme fırsatı bulmuştur.

4. Türk edebiyatından roman türünde eser veren beş sanatçının ismini yazınız.

 • Cevap: Yaşar Kemal, Adalet Ağaoğlu, Halide Edip Adıvar, Orhan Kemal, Oğuz Atay.

5. Modernist tarzda roman yazan sanatçılarımızdan beş tanesinin ismini yazınız.

 • Cevap: Latife Tekin, Orhan Pamuk, Oğuz Atay, Yusuf Atılgan, Ahmet Hamdi Tanpınar.

6. Roman eleştirilerinin sosyal yaşamımıza katkıları nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: Okuduğumuz roman eleştirisi söz konusu kitabı okumamıza teşvik edebilir, romanı okuyarak bir kez de kendi gözümüzden eleştiri yapma fırsatını sunar. Roman eleştirileri eleştirilen kitapların güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek bu konuda araştırma yapan kişiler ve konunun meraklıları için yol gösterir. Toplumdaki eleştiri kültürünün gelişmesine yardımcı olabilir. Eleştiri insanlarda  genelde olumsuz şeyleri çağrıştırdığı için bu konudaki ön yargıları kırmaya yardımcı olabilir. Neticede roman eleştirileri söz konusu eserlerin sadece zayıf ve eksik yönlerini belirtmiyor.

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. I. Bireyin bunalımlarının ve toplumla çatışmasının anlatılması
II. Geleneksel anlatım kalıplarının dışına çıkılması
III. Romanlarda zaman içinde geriye dönüşlerin, ileriye sıçramaların görülebilmesi
IV. Kişilerin toplumsal statülerinin oldukça önemsenmesi
V. Bireyin iç dünyasına yönelinmesi
Yukarıdakilerden hangisi modernist romanlar için söylenemez?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 • Cevap: D

2. Bu mektup, neden geldi beni buldu?” diye söyleniyordu hafifçe. Demek, hafifçe söylenme alışkanlığı, o zamana kadar uzanıyordu. Kendi kendine konuşma o gece çevresindeki eşyaya duyduğu
öfkenin ifade edilemeyen sıkıntısıyla bunalıyordu. Selim, belki bu yaşantıyı, parasıyla orantılı olarak yararlandığı küçük burjuva nimetleri onu, nefes alamaz bir duruma getirmişti.
Tutunamayanlar romanından alınan yukarıdaki parçada başvurulan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İç çözümleme
B) Geriye dönüş
C) Gösterme
D) Diyalog
E) İç konuşma

 • Cevap: A

3. Turgut ertesi sabah çok erken uyandı. Güneşin ilk ışıkları odaya yeni doluyordu. Sıkıntılı rüyalar görmüştü. Neler gördüğünü toparlamaya çalıştı; Selim’le ilgili bir olay hatırlayamadı. Bütün gece uğraşmış olduğu bir konunun rüyasına girmemesi garip geldi ona. “Sersem gibiyim. Biraz daha uyusam.” diye düşündü.
Tutunamayanlar romanından alınan yukarıdaki bölümden aşağıdakilerin hangisine ulaşılmaz?
A) İç çözümleme tekniğinden yararlanılmıştır.
B) Anlatıcı III. tekil kişi, bakış açısı da ilahi bakış açısıdır.
C) “Toparlama” kelimesi yanlış anlamda kullanılmıştır.
D) Noktalı virgül ( ; ) yanlış kullanılmıştır.
E) “Olduğu” yardımcı fiili gereksiz kullanılmıştır.

 • Cevap: C

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 213 Cevabı

4. I. Pınar Kür
II. Ferit Edgü
III. Nezihe Meriç
IV. Yusuf Atılgan
V. Kemal Tahir
Yukarıdaki sanatçılardan hangisi modernist anlayışta roman yazmamıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 • Cevap: E

5. Yukarıdaki roman kişileri, verilen romanlarla eşleştirilirse hangi roman dışta kalır?
A) Yaban
B) Tutunamayanlar
C) Yaprak Dökümü
D) Kara Kitap
E) Yer Demir Gök Bakır

 • Cevap: D

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Kimi zaman kitap okumak için sahil kıyısına inerim.
B) Yol yorgunu olduğum için otelden çıkmak istemiyorum.
C) Zaman zaman dostlarıma uğrar, onlarla zaman geçiririm.
D) Roman okurken not almayı alışkanlık hâline getirdim.
E) Güneş ortaya çıkınca kar erimiş, herkes sevinmişti.

 • Cevap: A

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır?
A) Dereler, tepeler, ovalar geçtik ama kimseye rastlamadık.
B) Son romanım “2017’de yayımlanan” yaşamın aynası olarak kurgulanmıştı.
C) Başkan: Edebiyatımızın kötü romancıya da ihtiyacı var ki iyilerin kıymeti anlaşılsın.
D) Evet, bu konunun önemine kimler değinmek ister?
E) Öykü, eleştiri, köşe yazısı, Türkçe; hikâye, tenkit, fıkra da Türkçe değildir.

 • Cevap: B

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 214 Cevabı

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Bazı geceler hiçbir şey demeden saatlerce karşımda otururdu.
B) Onun düşünceleri kasabalının üzerine bir karabasan gibi çökmüştü.
C) Dilbilgisi konularına önem vermek de yazar olmanın koşullarındandır.
D) Fark ettiğim ilk şey, onun ince bir ruha sahip oluşuydu.
E) Karakolun kapısındaki listeden yakınlarını arıyordu insanlar.

 • Cevap: C

E) Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

 • Cevap:

1. İnsanı, düşüncelerinin dümdüz, zamansal ve mantıksal akışı içinde değil, iç dünyasının gerçekliğiyle yansıtma amacını taşıyan, iç konuşmalara dayalı anlatma yolu. (bilinç akışı)
2. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Alman romancı. (Henrich Böll)
3. Kahramanların iç dünyası, duygu, düşünce ve hayallerinin yazar tarafından ifade edildiği bir anlatım tekniği. (iç çözümleme)
4. Bir Bilim Adamının Romanı eserinin yazarı. (Oğuz Atay)
5. İnce Memed romanının yazarı. (Yaşar Kemal)
6. Anlatıcının şimdiki zamandan önceki zamanlara giderek kahramanının geçmişini, meydana gelmiş olayı anımsatması. (geriye dönüş)
7. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konan noktalama işareti. (virgül)
8. Yer Demir Gök Bakır romanında muhtar olan roman kişisinin adı. (sefer)
9. Cümlede yargı bildiren, kip, kişi eki veya ek fiille çekimlenen kelimelerin bulunduğu öge. (yüklem)
10. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun bir romanı. (Kiralık Konak)

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 211, 212, 213, 214 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
19
3
2
10
8
5
4

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!