Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 8. Ünite Eleştiri Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 8. Ünite Eleştiri Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Ekoyay Yayınları Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 8. Ünite Eleştiri Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 8. Ünite Eleştiri Sayfa 265, 266 Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 265 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. (….) Batılı anlamda tür olarak eleştiri, edebiyatımızda divan edebiyatıyla birlikte gelişmiş bir türdür.
2. (….) Eleştirinin amacı, sanat eserinin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymaktır.
3. (….) Eleştiri, sanatçıya yol gösteren, dolayısıyla sanatın da gelişimini sağlayan bir türdür.
4. (….) Bir eleştiri yazısında yazarın benimsediği öznel veya nesnel tutum, eleştirinin niteliğini de
değiştirebilir.
5. (….) Kitap tanıtma yazılarında eleştirel bir yaklaşımdan tamamen uzak durulur.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.
(Ziya Paşa, izlenimci, münekkit, Namık Kemal, tenkit, eleştirmen)
1. Cumhuriyet Dönemi’nden önce eleştiriye ……………………………………………….., eleştiri yapana da
………………………………………………..denirdi.
2 ………………………………………………., eleştiri yazısını kaleme alan kişiye denir.
3 ………………………………………………., edebiyatımızda eleştiri türünde ilk yazıyı yazan sanatçımızdır.
4. Ele ştirmen, eserin bir okur olarak kendi duyguları üzerindeki etkilerini belirtmeye çalışırsa buna ………………………………………………..eleştiri denir.

C) Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.
a) Ziya Paşa
b) Mehmet Fuat
c) Tahrib-i Harabat
ç) Hüseyin Cahit Yalçın
d) Kuyucaklı Yusuf

( ) Namık Kemal
( ) Şiir ve İnşa
( ) Cumhuriyet Dönemi
( ) hikâye
( ) Sabahattin Ali
( ) Servetifünun edebiyatı

Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Eleştirinin tanımını kısaca yapınız.

  • Cevap:

2. Eleştirinin amacı nedir? Açıklayınız.

  • Cevap:

3. Beş maddede tarihî ve sosyolojik eleştiri türünün özelliklerini yazınız.

  • Cevap:

4. Kitap tanıtma yazılarının sizce yararları nelerdir? Görüşlerinizi belirtiniz.

  • Cevap:

5. Eleştiri türleri nelerdir? Defterinize yazınız. Bu türlerden istediğiniz bir tanesiyle ilgili kısa bilgi veriniz.

  • Cevap:

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türü için söylenemez?
A) Bir sanat eserine yönelik yazılan değerlendirme yazılarıdır.
B) Sanatın ve sanatçının gelişmesine katkı sağlar.
C) Edebî bir dille yazıldığından süslü ve yoğun bir anlatım tercih edilir.
D) Bir sanat eserinin hem güçlü hem de zayıf yönlerini belirtir.
E) Alanında uzman kişilerce yazılır.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 266 Cevabı

2. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde eser veren eleştirmenlerden değildir?
A) Orhan Şaik Gökyay B) Hüseyin Cahit Yalçın C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Mehmet Kaplan E) Fethi Naci

3. Aşağıdakilerden hangisi bir eleştirmen için söylenemez?
A) Düşünce, sanat ve edebiyat alanında topluma yarar sağlar.
B) Sanata, sanatçıya ve topluma yol gösterir.
C) Eserlerdeki zenginlikleri gözler önüne serer.
D) Sanatçıya yapılan haksızlıkları önler.
E) Okuyucuya kılavuzluk yapar.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur?
A) Bilgilendirici yazılar olmaları, eleştiri “tenkit” türünü önemli kılar.
B) Öznel yargılara dayanmıyan eleştiri, kimi zaman referans niteliği de taşır.
C) Açıklayıcı ve kanıtlayıcı anlatımın tercih edildiği eleştiri, okuru aydınlatan bir özelliğe de sahiptir.
D) Olay, kişi, zaman ve mekan unsurlarını içermeyen eleştiri; kurmaca bir metin değildir.
E) Dilin, göndergesel işlevde kullanılması da eleştirinin diğer bir özelliğidir.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Nice insanlar vardır ki hayatlarında bir kez olsun kalp kırmamıştır.
B) Bu hayatın tüm sıkıntılarına rağmen mutluluğun peşinden koşmalıyız.
C) Teknolojik gelişmeler, insana mutluluk veriyor diyemem.
D) Kitaplarını özenle siler, kitaplığına yerleştirirdi.
E) Buralar, yazın birçok turistin uğrak yeridir.

E) Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
1. Eserle yazarın hayatı arasında ilişki kuran eleştiri türü. ()
2. Bir cümlede gereksiz kelime kullanımı ile ihlal edilen anlatım ilkesi. ()
3. Okunan bir kitabı başkalarına tanıtmak için belli kurallara göre yazı yazmak ve bu yazıyı sunmak. ()
4. Lisân-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahâzatı Şâmildir eleştiri yazısını kaleme alan yazarımız. ()
5. Kuyucaklı Yusuf romanını yazan sanatçımız. ()
6. Eleştirmene edebiyatımızda verilen diğer isim. ()
7. Muallim Naci’nin bir eleştiri kitabı. ()
8. Vedat Günyol’un eleştirilerinin yer aldığı kitabın adı. ()
9. Sakin, durgun anlamında bir kelime. ()

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir