Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınlarıa Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Harika Çocuk Cevapları

blank

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 2. Ünite Hikaye Sayfa 44, 45, 46, 47, 48, 49 Harika Çocuk Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Harika Çocuk Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı

20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 193 ülke tarafından onaylanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi hakkında bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’yle  çocuk haklarının korunması amaçlanmış ve taraf devletlerin bu hakların yaşama geçirilmesi için yükümlülüklere uymaları gerektiği hükme bağlanmıştır. ÇHS’nin dört temel ilkesi şunlardır:

➜ Ayrım gözetmeme (Madde 2)
➜ Çocuğun yüksek yararı (Madde 3)
➜ Yaşama ve gelişme hakkı (Madde 6)
➜ Katılım hakkı (Madde 12)Taraf devletlerin bu sözleşme ile üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirme konusunda kaydettikleri ilerlemeleri incelemek amacıyla Çocuk Hakları Komitesi (ÇHK) kurulmuştur. Devletler ÇHS’ye taraf olduktan iki yıl sonra başlangıç raporunu ve bundan sonra da her beş yılda bir raporlarını ÇHK’ya sunmak zorundadırlar.

İnsanların kaç yaşına kadar çocuk sayıldıklarını biliyor musunuz? Araştırma yapınız.

 • Cevap: 18 yaşını doldurmamış herkes çocuktur. Hukuki açıdan “çocuk” denilince henüz reşit olmamış ergenler yani 11-18 yaş grubu kastedilir.

Yakın çevrenizdeki insanların çocuk işçilerle ilgili gözlem ve düşüncelerini öğreniniz. Sınıfınızda bir konuşma yapınız.

 • Cevap: Çocuk işçilerin çalıştırılmasına karşılar. Çocukların o yaşta okulda olmasını savunmaktadırlar.

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

1. Metinde geçen “munis”, “hava almak”, “torna”, “tesviye” gibi kelime ve kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından tahmin ediniz. Tahminlerinizi defterinize yazıp sözlüklerden kontrol ediniz.

 • Cevap: 

munis: uysal, cana yakın, sevimli
hava almak: (Metinde) Umduğunu elde edememek, beklediği sonuca ulaşamamak
torna: Ağaç ya da metal eşya yaparken kimi parçalara yuvarlak bir biçim vermek için kullanılan çarklı tezgâh.
tesviye: pürüzlü bir şeyi düz duruma getirme, düzleme.

2. Okuduğunuz hikâyenin temasını ve konusunu bulunuz.

 • Cevap:

Konusu: Çalışmak zorunda kalan işçi bir çocuğun hayatın tüm zorluklarına rağmen hayat mücadelesinden vazgeçmemesi.
Teması
: Hayat mücadelesi.

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

3. Bu hikâyedeki örtük iletiyi defterinize yazınız.

 • Cevap: Hayatın tüm zorluklarına ve olumsuzluklarına rağmen mücadeleden vazgeçmemek, her şeye rağmen gelecekten umudu kesmemek gerektiği…

4. Hikâyede kullanılan anlatma ve gösterme anlatım tekniklerini metnin üzerinde gösteriniz. Bu tekniklerin niçin kullanıldığını açıklayınız.

 • Cevap:

Bu teknikler; anlatımı güçlendirmek, anlatılanı daha etkili bir şekilde aktarmak için yazarın seçtiği ve kullandığı yöntemlerdir. Anlatım teknikleri hikayeyi oluşturan olay, kişiler, zaman, mekân gibi unsurların bir arada ve etkili şekilde okura sunulmasını sağlar.

Anlatma Tekniği: “Bisküvi, çikolata, kâğıtlı şeker, zeytinyağı, sabun yapımevleriyle küçük tamir atölyelerinin yan yana odalarda bulunduğu, sefertasına benzeyen hanlardan birinin genzi tıkayan pis havası içinde ekmeğini küçücük pedalıyla kazanmaya çalışan bir arkadaşı görmeye gitmiştim. Bulamadım. Dönecektim ki kapı yanında duran büyükçe bir tahta sandığın içinde onu gördüm:: Peynir ekmekle domates yiyordu. Kirli, kıvır kıvır sarı saçları vardı…”
Gösterme tekniği: — Ne iş görüyorsun?
— Torna, tesviye…
— Ha?
— Kim duysa şaşıyor. Bu eylülde on ikiyi bitiriyorum halbuki…
— Yani, torna tesviyeye ait her işi yapabilir misin?
— Ne var yapamayacak? Babamın atölyesi vardı eskiden. Sabahları okula giderdim, öğleden sonra da atölyeye.

5. Hikâyenin şahıs kadrosunun özelliklerini, aşağıda verilen tablodaki örnek açıklamalardan hareket ederek tablonun üzerinde belirtiniz.

 • Cevap:blank

6. Hikâyedeki olaylar kim tarafından anlatılmaktadır? Hikâyedeki anlatıcının bakış açısını belirleyiniz.

 • Cevap: Kahraman anlatıcı tarafından anlatılmaktadır. Kahraman anlatıcının bakış açısı

7. Okuduğunuz hikâyede iç konuşma ve iç çözümleme anlatım tekniklerinden yararlanılan bölümleri bulunuz. Bu tekniklerin hikâyenin anlatımına katkısını açıklayınız.

 • Cevap: İç konuşma: Kaptan. Büyük denizlerde, dalgalı, korkunç denizlerde dolaşmak. Avrupa’ya, Amerika’ya gitmek. Üstüva’yı geçerken vapurda eğlence gırla gidermiş. Doğru mu? İç çözümleme: “İlkin gözleri sevinçle parladı. Sonra sönükleşerek bir noktaya takıldı kaldı.” “Dudaklarımdan çıkacak cevabı heyecanla bekliyordu ki, makine şakırtıları yüklü sıcak koridorun kirli aydınlığında iri yarı biri belirdi:”

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

8. Ayhan’ın çalıştığı iş hanının ve atölyenin tasvirlerini, Ayhan’ın ruhsal ve ekonomik durumunu yansıtması açısından inceleyiniz.

 • Cevap: Ayhan’ın çalıştığı iş hanının kirli, genzi tıkayan pis ortamı küçük yaşında hayatın yükünü omuzlayan, azmiyle hayat mücadelesi veren, kardeşlerine bakmak zorunda olan küçük bir işçi çocuğun yaşadığı zorlukları  gerçekçi biçimde yansıtan bir mekan konumundadır.

9. Okuduğunuz hikâyenin olay zamanını ve anlatma zamanını belirleyiniz.

 • Cevap: Hikaye; anlatıcının iş hanına gelmesiyle başlayıp ustasının küçük işçiyi çağırmasıyla bitiyor. Anlatma zamanı olay zamanından sonradır.

10. Metindeki halk diline özgü söyleyişleri tespit ediniz. Yazarın anlatımında bunu tercih etmesini açıklayınız.

 • Cevap: Halk diline özgü söyleyişler ➜ “Az evvel kâat kestirmeye gitti.” “Ne gibi amıca” Yazarın halk söyleyişlerine yer vermesinin sebebi halk içinden seçtiği hikaye kişilerinin sosyal ve kültürel yapısını, karakter özelliklerini kendi ağızlarından gerçekçi bir biçimde yansıtmaktır.

11. Okuduğunuz hikâyede zamanda geriye dönüşün yapıldığı bölümleri bulunuz.

 • Cevap: “Bu arada her gün, sabahın beşinde çalar saatin sesiyle uyandığını, gaz ocağına çaydanlığı oturttuğunu, bulaşıkları yıkadığını, çarşıdan ekmek peynir aldığını, altıya doğru kardeşlerinin karnını doyurup altı buçukta omuz omuza işçi kalabalığıyla vapura binip yedide köprüye geldiğini, yediyi çeyrek geçe de atölyede iş başı yaptığını öğrendim.”

12. Çevrenizde çocuk yaşta çalışan ve eğitimine devam edemeyen Ayhan gibi çocuklar var mı? Bu durumdaki çocuklarla ilgili neler yapılması gerekir? Görüşlerinizi belirtiniz.

 • Cevap: Evet var. Bu tür durumda olan çocuklar devletimiz tarafından korunma altına alınması lazım.

13. Okuduğunuz hikâyedeki olayları, birbirileriyle uyumları açısından değerlendiriniz.

 • Cevap: Hikayedeki olaylar baştan sona birbiriyle uyumlu olacak şekilde kurgulanmıştır.

14. Okuduğunuz hikâyenin teması, konusu ve iletisiyle yazarın benimsediği toplumcu-gerçekçi hikâye yazma anlayışı arasında bir ilişki var mı? Görüşlerinizi belirtiniz.

 • Cevap: Toplumcu gerçekçi hikayelerde işçilerin, dar gelirlilerin dünyası, köylülerin sorunları vb. sosyal konular işlenir. Hikayenin teması, konusu ve iletisi de yazarın benimsediği toplumcu-gerçekçi anlayışı yansıtmaktadır.

15. Harika Çocuk hikâyesi gibi Orhan Kemal’in birçok hikâyesi, çocuklara karşı sorumluluk duygusu oluşturan bir niteliğe sahiptir. Yazarın 72. Koğuş adlı hikâye kitabı 1967 yılında tiyatroya, 1987 yılında da sinemaya uyarlanmıştır. Yazarın hikâyelerine olan bu ilgiyi nasıl yorumlarsınız?

 • Cevap: Bu ilgi Orhan Kemal’in eserlerinde gerçekçi bir bakış açısıyla işlediği toplumsal konuların sinema ve tiyatrolar için de önemli bir konu kaynağı olduğunu Arkadaşlarınla Paylaş gösterir. Eserleriyle, toplumsal yaşamımızın değişim dönemlerini birey-toplum ilişkileri çerçevesinde gerçekçi bir biçimde dile getiren Orhan Kemal’in eserlerindeki konu-tema, karakterler, yazarın dil ve üslup özellikleri bu eserlerin sinema ve tiyatroya uyarlamaları için de uygun bir malzemedir.

16. Okuduğunuz metinden aşağıdaki tabloda belirtilenlere örnekler veriniz. Bu kavramlara yazarın bilinçli şekilde değindiğini söyleyebilir misiniz?

 • Cevap: Paylaşma-cömert olma: Ayhan’ın ekmeğini bölerek anlatıcıya uzatması Aileyi önemseme-fedakarlık yapma: Ayhan’ın her gün, sabahın beşinde uyanması, bulaşıkları yıkaması, çarşıdan ekmek peynir alması, altıya doğru, kardeşlerinin karnını doyurması Yazar bu kavramlara tabii ki bilinçli şekilde değinmiştir

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 44, 45, 46, 47, 48, 49 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
71
38
20
88
764
10
4

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!