Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı IV. Murat Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı IV. Murat Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı IV. Murat Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 7. Ünite Tiyatro  Sayfa 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 IV. Murat Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı

IV. Murat hakkında bilgi toplayınız. Sınıfınızda sunum yapınız.

 • Cevap:

“Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır.” atasözünü sınıfınızda gruplar oluşturarak belirlenmiş kısa zamanlarda tartışınız.

 • Cevap:

 IV. Murat metnini sınıfınızda rol dağılımını yapıp vurgu, tonlama, jest ve mimiklere dikkat ederek okuyunuz.

 • Cevap:

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 230 Cevabı

1. Metinde geçen “borusu ötmez olmak”, “ayak divanı”, “has odası”, “şeytanın kendi oyununa gelmesi” söz gruplarının anlamını metnin bağlamından bulmaya çalışınız. Anlamını bulamadığınız kelime ve kelime gruplarını sözlüklerden araştırınız.

 • Cevap:

2. Metnin temasını ve konusunu bulunuz.

 • Cevap:

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 231 Cevabı

3. Metinden alınan aşağıdaki cümlelerin iletisini bulunuz.

 • Cevap:

a. “Meyve tam olgunlaştı mı çürümeye başlar hemen. ”

 • Cevap:

b. “Kanunîden sonraki padişahlar çağında kınında paslandı Osmanlı kılıcı, ona yeniden su vermek gerekir.

 • Cevap:

c. “Doruğu fazla seyreden tırmanamaz dağa.

 • Cevap:

4. IV. Murat metninden trajedi türünün öne çıkan belirgin özelliklerini defterinize yazınız.

 • Cevap:

5. Okuduğunuz metne özgü tiyatronun yapı unsurlarının belirgin özelliklerini tabloda belirtilen yerlere yazınız.

Olay:
Yer (Mekân):
Zaman:
Oyuncular:
Çatışmalar:

6. Okuduğunuz metnin anlam özelliklerini etkileyen kültürel unsurlara metinden örnekler veriniz.

 • Cevap:

7. Bir tiyatro eserinde olay örgüsü perde, sahne vb. bölümlemeler etrafında düzenlenir. Buna metinden örnek gösteriniz.

 • Cevap:

8. Nef’î’nin metinde ön plana çıkarılan fiziksel ve psikolojik özelliklerine yönelik tespitler yapınız. Nef’î’nin belirlediğiniz özelliklerinin olay akışına etkilerini yorumlayınız.

 • Cevap:

9. Okuduğunuz metnin içeriği toplumsal gerçekliğe ne kadar uygundur? Düşüncelerinizi belirtiniz.

 • Cevap:

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 232 Cevabı

10. Sizce IV Murat oyunu, tarihî gerçekliği olduğu gibi yansıtıyor mu? Okuduğunuz metinden kurmaca gerçeklik ile tarihî gerçeklik arasındaki farkları IV. Murat’la ilgili araştırmanızdan yararlanarak sıralayınız.

 • Cevap:

11. Okuduğunuz metinde sizi rahatsız eden davranışları, sözleri belirtiniz ve bunların nedenlerini açıklayınız.

 • Cevap:

12. Aşağıdaki tabloda verilen soruları uygun yerlere “X” işareti koyarak cevaplayınız.

 • Cevap:

13. Kösem Sultan’ın davranışlarını ve düşüncelerini tutarlılık açısından değerlendiriniz.

 • Cevap:

14. IV. Murat rolünü sahnede canlandırsaydınız tercih edeceğiniz kostüm nasıl olurdu? Anlatınız.

 • Cevap:

15. Bir bölümünü okuduğunuz IV. Murat, 1970 yılında yazılmıştır. Sizce bu eser sosyal, kültürel ve edebî açıdan gelecek kuşakları nasıl etkiler? Görüşlerinizi belirtiniz.

 • Cevap:

16. Bir Adam Yaratmak metni ile IV Murat metnini tür, üslup, anlatım teknikleri ve içerik açısından karşılaştırınız.

 • Cevap:

17. Trajedi türünün ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin etkisi ile ilgili düşüncelerinizi belirtiniz.

 • Cevap:

18. Sizce bu oyun farklı oyuncular tarafından canlandırıldığında oyuncuların yorumları, tarzları ve yetenekleri açısından farklılıklar olur mu? Açıklayınız.

 • Cevap:

19. Okuduğunuz oyunun sahnelenmesinde yapımcı, yönetmen, tasarımcı, teknik ekip ve yazar arasında nasıl bir ilişki söz konusudur?

 • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir