Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kitap Fuarının Ardından Cevapları

blank

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 5. Ünite Sohbet ve Fıkra Sayfa 161, 162, 163 Kitap Fuarının Ardından Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kitap Fuarının Ardından Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı

Kitap fuarlarının yararları hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi belirtiniz.

 • Cevap: Kitap fuarları hem yeni çıkan kitapları okurlarla buluşturması hem de okurların yazarlarla buluşması etkileşime geçmesi ve düşünce alış verişinde bulunmaları bakımından bence son derece faydalıdır.

Sizce yirmi yıl sonra kitap fuarları nasıl düzenlenir? Teknolojik gelişmeleri dikkate alarak sınıfınızda kısa bir tartışma yapınız.

 • Cevap: Bence yirmi yıl sonra kitap fuarları artık dijital ortamda olacaktır. Çünkü kitapların veya broşürlerin yerini artık canlı videoların alacağını düşünüyorum.

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 162 Cevabı

1. Okuduğunuz metinde geçen “müspet”, “tiraj” gibi kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Kelimelerin anlamlarını sözlükten kontrol ediniz. Kelimeleri kendi cümlelerinizde kullanıp defterinize yazınız.

 • Cevap:

müspet: Beklenildiği, istenildiği gibi olan, amaca uygun bulunan, işe yarar, yararlı.
tiraj: Gazete, dergi, kitap gibi şeylerin bir basılıştaki adedi.

2. Okuduğunuz fıkranın konusunu, yazarın amacını ve hedef kitlesini tespit ediniz. Bunlar arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

 • Cevap:

konu: Kitap fuarlarının önemi, faydaları.
amaç: kitap fuarlarının okurlar ve yazar için önemini belirtmek.
hedef kitle: 11. sınıf öğrencileri başta olmak üzere bütün okurlar

3. Okuduğunuz metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

 • Cevap: Ana düşünce kitap fuarlarının önemi yardımcı düşünceler ise fuarların yararları, ilk ne zaman fuar yapıldığı, yapılan fuarların kitap satışına etkileridir.

4. Aşağıda verilen cümlelerdeki tespit ve görüşleri; gerekçe, tutarlılık, geçerlilik ve doğruluk açısından değerlendiriniz.

a. “Bir ulusun uygarlık düzeyi o ülkedeki kitap satışlarıyla orantılıdır.”

 • Cevap: Bir ulus okumaya eğitime ve bilime ne kadar değer verirse o derecede medeniyet basamaklarını hızla tırmanır. Bundan dolayı o ülkenin gelişmişlik düzeyi ile okuma oranının büyük bir benzerlik taşıdığını söyleyebiliriz.

b. “Yüz bin okur tarafından bir kez mi okunmak istersiniz? Yoksa bir okur tarafından yüz bin kez mi?”

 • Cevap: İnsan çok mu okunmak ister yoksa çok sevilerek okunmak mı sorusuna en güzel cevabı Valery her ikisi de diyerek vermiştir.

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı

5. Okuduğunuz metinde fıkra türüne özgü belirgin olarak öne çıkan özellikleri gösteriniz.

 • Cevap:

➜ Sade bir dil
➜ Kanıtlama amacı yok
➜ Kişisel görüşler fazla
➜ Sohbet havası hakim

6. Metinde, kitaba ilgiyi arttırmak için öne sürülen düşünceleri belirleyiniz.

 • Cevap:

➜ Fuarlar düzenlenmeli
➜ Okurlarla yazarlar buluşturulmalı
➜ Kitap her yere ulaştırılabilmeli

7. Kitaba ilgiyi artırmak için yazarın öne sürdüğü düşüncelerin dışında siz neler önerirsiniz? Önerilerinizi sınıf tahtasına yazınız.

 • Cevap: Bence kitap fiyatlarında indirim ya da kampanyalar düzenlenmeli, kitap fuarlarında yazarların okurlara teşvik edici hediyeleri ya da organizasyonları olmalı.

8. Okuduğunuz metinde yazara özgü dil ve anlatım özellikleri nelerdir? Belirlediğiniz özellikleri, metnin türü ile ilişkilendiriniz.

 • Cevap: Yazar sade, akıcı, açık ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Gazete köşesi için yazılmış olan bu yazı süs ve sanat dolu ifadelerden çok gündelik hayattan alınan ifadelerle doludur.

9. Okuduğunuz metni, Okumak adlı metinle içerik, üslup, anlatım teknikleri ve tür özellikleri açısından karşılaştırarak metinlerin benzer ve farklı yönlerini gösteriniz.

 • Cevap: İçerik farklıdır, birinde kitap fuarları diğerinde ise okumanın öneminden bahsedilmiştir. İlk metinde daha bireysel görüşler hakimken bu metinde ise anılar ve diğer yazarlardan alıntılar daha fazladır. Anlatım teknikleri ise benzerdir.

10. Okuduğunuz metinde kitap fuarlarıyla ilgili ortaya konan düşünceleri günümüzle karşılaştırınız.

 • Cevap: Günümüzde de bence örtüşen düşünceler vardır. Çünkü o dönemle günümüzdeki fuarların faydaları katlanarak devam etmektedir. Okur yazar buluşmaları o dönem olduğu kadar günümüzde de hem kitap satışında hem etkileşimde önemli bir yere sahiptir diyebiliyoruz.

11. Bu metnin yazıldığı dönemin kültürel ve toplumsal koşullarıyla ilgili çıkarımlarda bulununuz. Bu metnin sonraki dönemlere sizce kültürel ve sosyal açıdan etkileri var mıdır? Açıklayınız.

 • Cevap: Bu metin yazıldığında dijital ortamlar çok da yaygın değildi. İnsanlar yazarları çok fazla tanıma şansı bulamamaktaydı. Oysa günümüzde net ortamında artık her şey daha kolay ve ulaşılabilir durumdadır.

12. Okuduğunuz metinde yazarın okura yönelik anlatım tutumunu (öğretici, açıklayıcı, tartışmacı, eleştirel vb.) değerlendiriniz.

 • Cevap: Okur burada açıklayıcı bir tutum sergiler. Bir şeyi öğretmekten ya da eleştirmekten çok kendi yaşamından örneklerle tespitlerini okura sunmayı amaçlamaktadır.

Aşağıda verilen metinleri karşılaştırınız. iki metin arasındaki farklılıkları ve ortaklıkları defterinize yazınız.

 • Cevap: İlki bir eleştiri yazıdır. Diğeri ise tür olarak fıkradır. İlkinde alaycı bir dille yazılmış okurla sohbet havasında yazılan bir metin varken ikincisinde ise mizah yönü yüksek olan ve sonunda güldürü öğeleriyle biten bir metin vardır. Dil olarak ikisi de sade açık anlaşılırdır.

13. Sizce okuduğunuz bu metnin türü; sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin, yayın organlarının ve teknolojinin hangi özelliklerinden dolayı ortaya çıkmıştır? Defterinize kısa bir değerlendirme yazısı yazınız.

 • Cevap: Günümüzde artık teknoloji hayatımızın her alanına girmiştir. Artık insanlar kitapları bile bilgisayar ya da cep telefonundan okumaktadır. Hatta alış verişlerini dahi internetten yapmaktadır. Bundan dolayı da metin u güncel konuyu işlemiştir.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 161, 162, 163 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
37
9
3
4
15
8
4

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!