Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kuyucaklı Yusuf Cevapları

blank

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 8. Ünite Eleştiri Sayfa 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 Kuyucaklı Yusuf Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kuyucaklı Yusuf Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 248 Cevabı

Suat Ta şer’in eleştiriye yönelik aşağıdaki özlü sözlerini sınıfınızda gruplar oluşturarak değerlendiriniz.

➜ “Tenkit soğuk yüzlüdür, huzur bozucudur.”
➜ “Tenkit yalanın, sahtenin, uydurmanın düşmanıdır.”
➜ “Tenkit demokrasinin de hürriyetin de şartıdır.”
➜ “Tenkitten korkan, kendinden korkuyor, yaptığı işe güvenemiyor demektir.”
➜ “Tenkit; tenkidi yapanın ehliyetine, namusuna, zevkine, bilgisine göre değerlenir.”

 • Cevap: Hepsin sınıf içinde konuştuk tartıştık ve hepsi hakkında öyle ya da böyle bir bilgi sahibi olduk diyebiliriz.

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 250 Cevabı

1. Metinde geçen “ring, bayağı, terki, bellek” kelimelerinin anlamını metnin bağlamından bulmaya çalışınız. Anlamını bulamadığınız kelimeleri sözlüklerden araştırınız.

 • Cevap:

ring: Üzerinde yumrukoyunu oynanan, kenarları 4,90 m. olan bir kare biçiminde, tabanı altı kauçuklu bir muşambayla kaplı bulunan, çevresi kordonla çevrili yer.
bayağı: Çok çirkin, aşağılık.
terki: Binek hayvanının sağrısı.
bellek: Öğrenilmiş ya da yaşanmış konuları, bunların geçmişle ilgisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü.

2. Metnin konusunu ve ana düşüncesini belirleyiniz. Ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşünceleri bulunuz.

 • Cevap: Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf adlı romanının tahlili ve okur için ayrıntılı incelenmesinin yazıya dökülmesidir.

3. Metinde geçen “Yusuf sanki ringdedir. Sabahattin Ali de yanı başında; elinde havlu, durmadan yardım etmektedir.” bölümünde yazar, iletiyi vermek için nasıl bir anlatıma yönelmiştir? Değerlendiriniz.

 • Cevap: Somutlama ve imgelem kullanmıştır. Özellikle Yusuf’un hayat karşısında karşılaştığı güçlükler bir boksörün yediği yumruklara, yazarın ona yardımı ise antrenörün boksöre uzattığı havluya benzetilmiştir. Okur bakımından güzel bir somutlama ve benzetme örneği diyebiliriz.

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 251 Cevabı

4. Yazar, ortaya koyduğu düşünceleri kanıtlama yoluna gitmiş midir? Bunu yapmasının nedeni nedir?

 • Cevap: Hayır gitmemiştir. Çünkü amacı bir şeyi kanıtlamaktan çok kendi dünya algısına ve okuma bilgi birikimine göre eserin yazarın ayrıntılı tahlilini elinden geldiğince metinden de alıntılar yaparak yapmaktır.

5. Yazar, okuyucuya kendi düşüncesini kavratmak için hangi yolları izlemiştir? Açıklayınız.

 • Cevap: Metinden alıntılar yapmış, alıntı yaptığı yerler ile ilgili yorumlarını ise mantıklı gerekçelerle açıklamıştır. Kanıtlamadan çok tutarlılığı ön plana almıştır diyebiliriz.

6. Metinde eleştirmenin ele aldığı sanat dalına yönelik birikimini ortaya koyan ayrıntıları gösteriniz.

 • Cevap:

➜ İyi bir okur olması
➜ Eleştirel okumalar yapabilmesi
➜ Düşüncelerini iyi ve etkili bir şekilde ifade edebilmesi

7. Sabahattin Ali’nin rolüne bürünerek bu eleştiri yazısını okuduktan sonra nasıl bir tepki vereceğinizi açıklayınız.

 • Cevap: Ben beğenirdim yorumları. Çünkü dikkatli ve özenli bir okuma yapılmış bunun yanında düşünceler tutarlı bir şekilde ifade edilebilmiştir.

8. Yazar, sözü edilen romanın zayıf ve güçlü yönlerini niçin ortaya koymaya çalışmıştır? Açıklayınız.

 • Cevap: Çünkü eleştirinin amacı budur. Ancak bu şekilde tarafsız bir şekilde bir eser incelemesi yapılabilir. Bunun yanında okurların yapılan eleştiriyi tutarlı bulması da ancak bu tarz bir eleştiri yöntemiyle sağlanabilir.

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 252 Cevabı

9. Okuduğunuz metinden aşağıdaki tabloda belirtilenlere metin üzerinde örnekler veriniz. Bunların metne katkılarını tabloya yazınız.

Açıklama: Kuyucaklı Yusuf, bir kasaba romanı: 1903’te Nazilli’de başlar, hemen Edremit’e atlar ve orada Birinci Dünya Savaşı içinde, sona erer.
Alıntılama: Yusuf ’u oğlu gibi sever Sabahattin Ali, üzerine titrer, demiştim. Yusuf sanki ringdedir. Sabahattin Ali de yanı başında; elinde havlu, durmadan yardım etmektedir. Romanın başından sonuna kadar bu böyledir. Ama Sabahattin Ali, bu sevgiyi gösterirken, romancı titizliğini bir yana bırakmaz;

10. Eleştiri türünün edebiyatımızdaki gelişimi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Düşüncelerinizi sınıfınızda açıklayınız.

 • Cevap: Türk edebiyatında eleştirinin gelişmesi Tanzimat döneminde gazeteler sayesinde olmuştur. Ahmet Hamdi Tanpınar: ” Tanzimat bizatihi tenkit fikrinden doğmuş bir hareketi” (Tanpınar, 2003: 289) der. Bizim ilk eleştiri örneklerimiz Namık Kemal neslinin dönemin gazetelerinde kaleme aldıkları yazılardır. Namık Kemal’in 1866’da Tasvir-i Efkar’da yayımlanan “Lisan-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhâzâtı Şâmildir” yazısı, Ziya Paşa‘yı tenkit etiği “Tahrib-i Harabat” ve “Takip” yazıları bizdeki ilk örneklerdendir. Recaizade Mahmut Ekrem’in “Zemzeme Mukaddimesi“, “Takdir-i Elhan”ı, Muallim Naci’nin “Demdeme“si Tanzimat dönemindeki diğer örneklerdir.

11. Eleştiri türünün edebiyatımıza girmesinde ve gelişmesinde bizdeki hangi kültürel ve toplumsal değişimlerin etkili olduğunu yorumlayınız.

 • Cevap: Türk edebiyatında eleştirinin gelişmesi Tanzimat döneminde gazeteler sayesinde olmuştur. Çünkü Tanzimat’ın edebiyatımıza getirdiği yenilikler ve düşüncelere önem verilmesi, böyle bir sosyal ve kültürel ortamı da beraberinde getirmiştir.

12. Okuduğunuz metni konu akışı ve düşünceler arasındaki uyum açısından değerlendiriniz. Metindeki bilgiler ve düşünceler arasında tutarlılık var mı? Açıklayınız.

 • Cevap: Bence hem konu akışı hem de düşünceler bakımından gayet tutarlıdır. Çünkü eserin güçlü ve zayıf yönleri eserden yapılan alıntılar ve kaynak gösterilerek yapılan yorumlar ile başarılı şekilde ortaya konulmuştur.

13. Okuduğunuz metni, Ahmet Muhip Dıranas adlı metin ile tür, içerik, üslup ve anlatım teknikleri açısından karşılaştırınız. Değerlendirmelerinizi defterinize yazınız.

 • Cevap:

Tür: İkisi de eleştiri yazısıdır.
Anlatım Teknikleri: Bu metin Ahmet Muhip Dranas metnine göre somutlama ve benzetme sanatları ile betimleme tekniklerinin daha fazla kullanıldığı bir metindir.
İçerik: İkisi de bir romanın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymaktadır.
Üslup: İkisinde de öznel yargılar ağırlaktadır.

14. Okuduğunuz metinden gelecekte nasıl yararlanılabilir? Görüşlerinizi belirtiniz.

 • Cevap: Gelecekte bu roman ve yazar hakkında yapılacak her türlü araştırmada ya da inceleme yazısında bu yazıdan yararlanılabilir. Hatta bu yazı yapılacak çalışma için kaynak bile gösterilebilir.

15. Aşağıda bir eleştirmenin sahip olması gereken bazı temel nitelikler verilmiştir. Okuduğunuz metinden yola çıkarak Fethi Naci’nin eleştirmenliğinde gördüğünüz nitelikleri “X” ile işaretleyiniz.

 • Cevap:blank

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
14
4
4
15
42
3
22

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!