Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Okumak Cevapları

blank

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 5. Ünite Sohbet ve Fıkra Sayfa 154, 155, 156, 157 Okumak Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Okumak Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı

“Okumak insanı özgürleştirir mi?” sorusuna yönelik sınıfınızda kısa bir konuşma yaparak görüşlerinizi belirtiniz.

 • Cevap: Evet özgürleştirir, çünkü okuyan insan hayal gücünü geliştirir. Hayal gücünü geliştiren insan ise bu dünyada olmasa da kendi zihninde özgür yolculuklara çıkma imkanı bulur. Bu bağlamda kitap okumanın insanı özgürleştirdiğini söylemek mümkündür.

Gazetelerden sınıf ortamına uygun köşe yazılarını sınıfınızda okuyup değerlendiriniz. Bu köşe yazılarından bir sınıf panosu hazırlayınız.

 • Cevap: Köşe yazısı örneği bulup sınıfınıza getirin. Spor ile ilgili köşe yazısı da olur.

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı

1. Okuduğunuz metinde geçen “kanmak”, “yermek” gibi kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.

 • Cevap:

kanmak: söylenilen sözün, anlatılan konunun doğruluğuna, gerçek olduğuna inanmak, öyle olduğunu kabul etmek.
yermek: kötü yönlerini belirtmek, kötülüklerini söylemek, kötülemek.

2. Okuduğunuz sohbetin konusunu, yazarın amacını ve yönelmek istediği hedef kitlesini belirleyiniz. Bunlar arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

 • Cevap:

Konu: Okumak yararlı mıdır zararlı mıdır
Amaç: Okumanın farklı boyutlarını okura sunma
Hedef: Okuyan herkes.

3. Okuduğunuz metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

 • Cevap: Ana düşünce; kitaplarda yazan her şey doğru değildir, insan kendini geliştirmek için okuduklarını sorgulamalıdır.

4. Belirlediğiniz ana düşünceyi desteklemek için yazarın başvurduğu düşünceyi geliştirme yöntemlerini bulunuz. Bunların metindeki işlevlerini değerlendiriniz.

 • Cevap: Yazar önceleri soru sorma yöntemini kullanmaktadır. Ardından tartışmacı bir dil kullanır. Mesela okuyan kişinin özgür olup olmayacağını ortaya atar. Yine örnekleme yolunu da kullanır ve bir çok yazarın adını sıralar. Hatta bir yerde çok satan ile az okunan yazarları karşılaştırma yoluyla kıyaslar. Daha sonra kendinden örnek vererek okumanın insan için olan tutkusundan bahsederek yazısını bitirir.

5. Metinde “Niçin okuyor, düşünsün!”, “Kendi mi seçiyor okuduklarını? Şaşarım öyle sanıyorsa!”, “Unutmayalım ki.” gibi ifadeler, sohbet türünün hangi özelliklerini size çağrıştırmaktadır? Açıklayınız.

 • Cevap: Günlük konuşma dilinde sanki okurla değil de karşısında oturan insanla sohbet edercesine kullanılan bir dil ve anlatım tekniğini çağrıştırmaktadır.

6. Okuduğunuz metinde yazara özgü dil ve anlatım özellikleri nelerdir? Belirlediğiniz özellikleri, metnin türü ile ilişkilendiriniz.

 • Cevap: Yazara özgü olan dilin sade duru ve anlaşılır olduğunu görürüz. Bunun yanında kimi yerde hafif alaycı bir tavır da sezilmektedir. Sohbet türünde olduğu için yazı bu dil özellikle son derece normaldir.

7. Okumak metninde kullanılan anlatım biçimlerini belirleyiniz. Yazarın bu anlatım biçimlerini tercih etmesindeki amacını defterinize yazınız.

 • Cevap:

Açıklama: Yazarın bazı düşüncelerini kuvvetlendirmek için kimi yerde okura açıklamalar yaptığı bölümler vardır.
Öyküleme: Yazar bazen bir öykü yazıyormuşçasına bir dil kullanmaktadır.

8. Okumak adlı metinde yazarın anlatım tutumunu (öğretici, betimleyici, mizahi, eleştirel vb.) değerlendiriniz.

 • Cevap: Yazar bazı yerlerde eleştirel bir tutum takınırken bazı yerlerde ise mizahi unsurları kullanır Mesela okuyan kişinin özgür olup olamayacağını sorguladığı kısımlar eleştirel bir tutumu en sondaki kendini mizahi üslupla yorumladığı kısımlar ise mizahi tutumunu gösterir.

9. Okuduğunuz metindeki bilgiler, düşünceler arasında bir tutarlılık var mıdır? Örneklerle açıklayınız.

 • Cevap: Evet vardır. Çünkü yazar kendi dünya penceresinden kitaplara verdiği önemi ve okumanın değerini okura sunmaktadır.

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı

10. Okuduğunuz metnin türüne yönelik aşağıdaki tabloda verilen soruları cevaplayınız. Tabloda cevabı “Evet” olan sorulara metinden örnekler yazınız.

 • Cevap: blank

11. Okumak ve On Üçüncü Mektup metinlerini içerik, anlatım teknikleri, üslup ve tür özellikleri açısından karşılaştırınız.

 • Cevap: İki metin de sade bir dil ve anlaşılır bir ifade ediş gücüne sahiptir. İkisinde de gazete etrafında gelişen metinlere örnek vardır. Farklı oldukları kısımlar ise işledikleri konular ile konuları ele alış şekilleridir.

12. Okuduğunuz metnin tür özelliklerine göre anlatıcıyı ve bakış açısını değerlendiriniz.

 • Cevap: Anlatıcı yazarın kendisidir. Bakış açısı da hakim bakış açısıdır.

13. Bu metinde fikrî, felsefi, siyasi akım, gelenek veya anlayışlardan izler tespit ediniz. Sınıfınızda değerlendiriniz.

 • Cevap:

Felsefi anlayış: Okumanın insanı özgür kılacağı anlayışı.
Gelenek: Çok okunan yazarların insanda okuma kültürü oluşturabilmesi.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 154, 155, 156, 157 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
60
12
3
3
15
5
12

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!