Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Seyfi Baba Cevapları

blank

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 3. Ünite Şiir Sayfa 95, 96, 97, 98 Seyfi Baba Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Seyfi Baba Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

Günümüzde insanlar arasında yardımlaşmalar yeterince yapılıyor mu? Görüşlerinizi belirtiniz.
Dilimizde kullandığımız yardımlaşmayla ilgili deyimleri ve atasözlerini tespit ediniz. Sınıf tahtasına yazınız. Bulduğunuz deyim ve atasözlerini cümlelerde kullanınız.

 • Cevap: Günümüzde mahalleler kendi aralarında bu dayanışmayı sürdürmektedir. Dayanışma ile ilgili sözlere bakacak olursak:

➜ Bir elin nesi var iki elin sesi var
➜ Komşusu açken tok yatan bizden değildir
➜ Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

Bir toplumda yaşlı insanların güvence altına alınmasının bireylere yüklediği sorumlulukla ilgili kısa bir yazı yazınız.

 • Cevap: Her kişinin duyması gereken özellikler veya kesinlikle yapması gereken işler/ödevler vardır. Bunların her birine sorumluluk adı verilir. Sorumluluk; Her kişinin üzerine düşen görevinin yapması gerektiği davranışlardır. Mesela yaşlılara karşı sorumluluklarımız vardır. Onlara yardımcı olmalı onlara her zaman destek olmalıyız. Sorunlarını çözmede yardımcı olmalıyız. Onlara karşı saygıda ve sevgide kusurda bulunmamalıyız.

Yazınızı sınıf ortamına uygun görsel ve videolarla destekleyiniz. Sınıfınızda sunum yapınız.

 • Cevap: Bu etkinliği kendiniz yapmanız gerekmektedir.

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

1. Şiirde geçen “derbeder”, “avare”, “yakamoz”, “hârâmi”, “mezbele” kelimelerinin anlamını metnin bağlamından bulunuz ve sözlükten kontrol ediniz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanarak defterinize yazınız.

 • Cevap:

derbeder: Giyimi kuşamı, yaşayışı ve davranışı düzensiz (kimse) Aşkından derbeder olmuştum.
avare: İşe yaramaz, işsiz güçsüz, başıboş, aylak. Avare gibi geziyordu.
yakamoz: Geceleri denizde, balıkların ya da sandal küreklerinin kımıldanışıyla su içinde oluşan ışıltı. Yakamoz çok güzel görünüyordu.
mezbele: Çöp atılan yer, çöplük. Mezbeleye dönmüştü her yer.
harami: Yol kesen kimse, haydut. Harami kesilmişti başımıza.

2. Okuduğunuz şiirin temasını bulunuz. Temayı gerçeklik açısından değerlendiriniz.

 • Cevap:

Teması: Sosyal yoksulluk
Temel Çatışması: Seyfi Baba adlı manzumenin temel çatışması “yoksulluk-zenginlik”tir.

3. Metnin iletisini açıklayınız. Belirlediğiniz iletiyi, sizde oluşturduğu etki açısından değerlendiriniz.

 • Cevap: Yoksullara yardım etmenin dayanışmanın önemi

4. Bu manzum hikâyenin olay örgüsünü sınıfça belirleyiniz ve sınıf tahtasına yazınız.

 • Cevap:

➜ Kahraman anlatıcının eve gelip ailesinden Seyfi Baba’nın hasta olduğunu öğrenmesi
➜ Anlatıcının Seyfi Baba’ya gitmesi için yola çıkması
➜ Seyfi Baba’nın evine gelmesi
➜ Seyfi Baba ile diyalogları
➜ Anlatıcının Seyfi Baba’ya para vermek istemesi ama parasının olmadığı için verememesi bu yüzden çok üzülmesi.

5. Metindeki çatışmaları bulunuz.

 • Cevap: Seyfi Baba adlı manzumenin temel çatışması “yoksulluk-zenginlik”tir.

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı

6. Şiirde konuşma üslubuna özgü bir rahatlık var mı? Örnekleyiniz ve açıklayınız.

 • Cevap: Kesinlikle var. Çünkü manzum bir hikaye özelliği göstermektedir.

7. Seyfi Baba’nın evinin tasvirinin, hikâyenin kişilerinden olan yaşlı adamla ilişkisini yorumlayınız.

 • Cevap: Metindeki zaman ve mekân unsurları ile dil özelliklerinden yola çıkarak metnin Osmanlı devle­tinin son yıllarında “Millî Edebiyat Dö­nemi”nde (1911 – 1923) yazıldığını söyleyebiliriz. Metnin mekânı, metnin teması olan “sosyal sefalet”i yan­sıtmaktadır. Metinde anlatıcının dolaştığı sokaklar, Seyfi ba­banın evi bu sefaleti gösterecek şekilde betimlenmiştir.

8. Okuduğunuz metinden diyaloglara ve iç konuşmalara örnekler veriniz.

 • Cevap: 

Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi? ”
“Ona ancak yapacak , beş vakit abdestle namaz”
“Kim kazanmazsa bu dünyâda bir ek mek parası:
Dostunun yüz karası ; düşmanının maskarası”

9. Şairin, yaşına ve sosyal tabakaya göre Seyfi Baba’yı konuşturduğu bölümleri bulunuz.

 • Cevap: Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi? Fakirliğini konuşturmuştur.

10. Seyfi Baba şiirinin kafiye dizilişini, kafiye çeşitlerini defterinize yazınız.

 • Cevap:

Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah.
— Keşki ben evde olaydım… Esef ettim, vah vah!
“ah”lar tam kafiyedir.

Yakamozlar saçarak her tarafından fenerim,
Çifte sandal, yüzüyorduk; o yüzer, ben yüzerim!
er’ler tam kafiye -im’ler rediftir.

11. Okuduğunuz şiirden özdeyiş özelliğine sahip beyitleri bulunuz. Beyitlerin iletisini açıklayınız.

 • Cevap:

Boğuyordum müteveffâyı bütün âferine
Düştü artık bize göllerde pekâlâ yüzmek!

13. Okuduğunuz şiir, nazım biçimi ve anlatım tekniği açısından divan şiirinin hangi nazım biçimine benzemektedir? Düşüncelerinizi belirtiniz.

 • Cevap: Serbest Nazım (Açıklama: Mehmet Akif çoğu şiirini  serbest nazımla yazmıştır. Akif ölçü  ve kafiyeden hiçbir zaman ayrılmamıştır. Akifte nazım birimi dizedir. Anlam bir dizede tamamlanmayıp kimi zaman birkaç dizeye yayılır. Anlam her zaman dize sonunda bitmez. Dizenin ilk sözcüğünde bittiği gibi ortasında da bitebilir.)

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 95, 96, 97, 98 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
69
38
10
24
184
15
8

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!