Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Tüketimin Yeni Aktörleri Cevapları

blank

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 4. Ünite Makale Sayfa 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 Tüketimin Yeni Aktörleri Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Tüketimin Yeni Aktörleri Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı

Günümüz koşullarında insanlar niçin çokça alışveriş yapmaktadırlar? Düşüncelerinizi belirtiniz.

 • Cevap: Tüketiciler olarak yoğun bir pazarlama bombardımanı altında olduğumuz için gerek reklamlar gerekse de her türlü tv net veya radyo programı aracılığıyla beynimiz alış veriş yapmaya ve tüketmeye odaklanıyor. Bundan dolayı gereksiz olsa da bir çok kullanmadığımız eşya evlerimizde boş boş durmaktadır.

Bugün, hızla yayılan ve yaşamı oldukça olumsuz yönde etkileyen marka tutkusunun zararları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap: Ergenlik dönemiyle beraber kimlik bunalımına giren gençler,çevresine farklı olduğunu göstermek isterken marka bağımlılığına yakalanmaktadır. Çevresinden saygı görmenin yolu olarak marka kullanma hastalığına düşmektedirler. Bu da onların geleceklerini kötü yönde etkilemektedir.

Sosyal kuşaklar hakkında bir araştırma yapınız. Sınıfınızda gruplar oluşturarak bu kuşakların genel özelliklerini canlandırınız.

 • Cevap: Bilinen ve sıklıkla kullanılan kuşaklar şunlardır diyebiliriz:

➜ Lost Generation (Kayıp Kuşak)
➜ I. Generation (Amerikan Askeri Kuşak)
➜ Silent Generation (Sessiz Kuşak)
➜ Baby boomers (Sandviç Kuşağı)
➜ Generation X
➜ Generation Y (Millennial Kuşağı)
➜ Generation Z (Milenyum/İnternet Kuşağı)

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

1. Okuduğunuz metinde geçen “statü”, “stil” kelimelerinin anlamını metnin bağlamından bulmaya çalışınız, sözlüklerden kontrol ediniz.

 • Cevap:

statü: bir kimsenin bir toplumda ya da topluluk içindeki durumu, yeri, kazandığı saygınlık, makam.
stil: biçem, üslup, tarz.

2. Okuduğunuz metnin konusunu, amacını ve hedef kitlesini belirleyiniz; bunlar arasında bir ilişki kurunuz.

 • Cevap:

Konu: Y kuşağı ve tüketim çılgınlığı
Amaç: Tüketim kuşağı olan Y kuşağını tüketmeye iten etmenleri ortaya koymak
Hedef kitle: Bütün okurlar.

3. Metnin ana düşüncesi nedir? Açıklayınız. Ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşüncelere metinden örnekler gösteriniz.

 • Cevap: Y kuşağını tanıtma ve bu kuşak üzerinde oynan reklam oyunları vs gibi nedenlerle nasıl tüketim nesli haline geldikleri.

4. Metinde kullanılan açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimlerine metin üzerinden örnekler gösteriniz.

 • Cevap:

açıklayıcı: Y Kuşağı kavramının aslı İngilizce Gen Y’den gelmektedir. Açılımı ise “Generation Youth”, yani “Genç Nesil”. (…)
tartışmacı: Modern bireyin boş zaman deneyimleri bir yandan zenginleşmekte, öte yandan tamamen tüketimin egemenliğine girmektedir.

5. Yazar, ana düşüncesini desteklemek için tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, ilişki kurma, sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme gibi düşünceyi geliştirme yollarından hangilerini kullanmıştır? Açıklayınız. Kullanılan bu yolların metne katkısı hakkında değerlendirme yapınız.

 • Cevap: Tanık gösterme, tanımlama (Y kuşağını tanıttığı kısım), örnekleme (gençlerin hangi ortamlardaki reklamlardan etkilendikleri), sayısal verilerden yararlanma (Y kuşağının kaç doğumlu grup olduğunun açıklandığı kısım), ilişki kurma (Y kuşağını etkileyen etmenlerin sıralandığı kısımlar) Kullanılan bu yollar metni okurun gözünde daha güvenilir inandırıcı kılmaktadır.

6. Bu metnin yazarı siz olsaydınız metninizde hangi görsel unsurları kullanırdınız? Nedenleriyle açıklayınız.

 • Cevap: İnternete giriş bağlantısı, cep telefonu, marka ürünlerin etiket fiyatları veya barkodlarını kullanırdım.

7. Bu metinde devrik cümle, eksiltili cümle türleri tercih edilmemiş; söz sanatlarından, öznellikten uzak durulmuştur. Yazarın böyle bir üslubu tercih etmesinin nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Çünkü yazarın amacı okura bilgi vermek ona öğretmektir. Bundan dolayı da sanatsal metinlerde daha çok karşımıza çıkacak olan yukarıdaki özellikler pek tercih edilmemiştir.

8. Okuduğunuz bu metin 24 Kasım 2014’te Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi’nde yayımlanmıştır. Bu metinde metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları tespit ediniz. Metnin yazıldığı dönemle ilişkisini yorumlayınız.

 • Cevap: Metin yazıldığı dönem itibariyle bilgi çağının ve internet kullanımın en yükseğe çıkmaya başladığı dönemdir. Bunun yanında Y kuşağının büyüdüğünü düşünürsek daha rahat araştırma yapıldığı döneme denk gelmesi bakımından önemlidir.

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı

9. Yazarın Y kuşağı ile ilgili olumsuz tespitlerine katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi belirtiniz.

 • Cevap: Katılıyorum. Çünkü çevremde bahsedilen yaştaki insanların özellikleri ile örtüşen tespitler yapılmıştır.

10. Okuduğunuz metnin türünün ortaya çıkmasında gazeteciliğin ve bilimin gelişmesinin etkisi hakkında düşüncelerinizi belirtiniz.

 • Cevap: Makale türü önceleri ilk zamanlar gazete etrafında gelişen bir yazı türü olmuştur. Bundan dolayı gazetecilik makale yazımının önünü açmış böylece de bilimin gelişmesi hususunda önemli bir yol kat edilmiştir.

11. Okuduğunuz metinde geçen “kullan at kültürü” ve “mış gibi hayatlar” ifadelerinde anlatılmak istenenler nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Kullan -at yani bir eşyayı güzel temiz ve uzun ömürlü kullanmak yerine heves sonucu alıp sonra da kısa bir zaman aralığında bir kenara atarak tüketme çılgınlığı kast edilmiştir.

12. Bu metinde yazar ile anlatıcı aynı kişidir, yani gerçek kişidir. Bu durumu metin türü ile ilişkilendirerek açıklayınız.

 • Cevap: Metin türü makale olduğu için makaleyi yazan ile yorumlayan ve bizlere düşüncelerini olduğu gibi aktaran kişi de aynı kişidir. Bu da metnin inandırıcılığını arttırmaktadır.

13. Okuduğunuz metinde “Y kuşağı” olarak nitelendirilen sosyolojik kuşağın içinde bulunduğu koşullar gereği birçok özelliğine değinilmiştir. Metinden yola çıkarak aşağıdaki tabloda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin sözü edilen kuşağa dâhil bireylerde görülmediğini işaretleyiniz. Soruları cevaplayınız.

 • Cevap:blank

14. Okuduğunuz makale, yabancı dillere çevrilip yayımlanırsa yaşama ne gibi katkılar sağlar? Düşüncelerinizi belirtiniz.

 • Cevap: Hem kendi bilimsel çalışmalarımız yabancılar tarafından bilinir hem de bilimsel veriler birikerek ilerlediğinden dolayı belki bir başka araştırmacının bu makaleden faydalanarak daha derin araştırma yapmasının önü açılabilir.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
30
65
3
5
50
4
4

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!