Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ve O Hiçbir Şey Demedi Cevapları

blank

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 6. Ünite Roman Sayfa 200, 201, 202, 203, 204 Ve O Hiçbir Şey Demedi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ve O Hiçbir Şey Demedi Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 201 Cevabı

Savaşın insanlar üzerindeki büyük tahribatını konu edinen bir filmi öğretmeninizle tespit ediniz. Filmi sınıfınızda izleyiniz.

 • Cevap: Piyanist filmini izleyebilirsiniz.

Nobel Edebiyat Ödülü hakkında, araştırma yapınız. Ödülün önemi ve ödülü alan sanatçılar hakkında arkadaşlarınızı bilgilendiriniz.

 • Cevap: Nobel Edebiyat ödülleri her yıl Alfred Nobel’in sözleri ile bir idealist eğilimi en farklı şekilde ifade eden yazara verilmektedir. İsveç Akademisi her yıl bu ödüle layık kişileri seçmektedir. Alfred Nobel’in bu sözü aslında başta birçok tartışmaya neden olmuştur. Ülkemizden Orhan Pamuk bu ödülü almıştır.

Savaşlarda en büyük bedeli niçin çocuklar ve kadınlar ödemektedir? Düşüncelerinizi açıklayınız.

 • Cevap: Son on yılda iki milyona yakın çocuk savaşlarda çoğunlukla acı çekerek, tıbbi yardım olmaksızın ve bazen yapayalnız öldürülmüştür. Dört milyondan fazla çocuk ise sakat kalmıştır. Bu çocuklar (eğer hayatta iseler) ailelerine yaşadıkları korkuyu devamlı hatırlatırlar. Bundan dolayı en masumlar yani kadınlar ve çocuklar büyüklerin pis emelleri uğruna mahvolmaktadırlar.

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı

1. Ve O Hiçbir Şey Demedi adlı metinde geçen “yalak”, “seğirme”, “sırnaşık” kelimelerinin anlamlarını metnin bağlamından bulmaya çalışınız, sözlüklerden kontrol ediniz. Kelimeleri defterinizde birer cümlede kullanınız.

 • Cevap:

Yalak: Hayvanların su içtikleri taştan ya da ağaçtan oyma kap.
Seğirme: Seğirmek eylemi.
Sırnaşık: Rahatsız ettiğine, can sıktığına aldırmadan, bir kimseden sürekli olarak ve yalvarırcasına istekte bulunan, bu isteğinde direnen (kimse).

2. Okuduğunuz metnin temasını ve konusunu belirtiniz.

 • Cevap: Tema II. Dünya Savaşı’nın yıkımlarını ve bir aileyi sürüklediği felaket anlatılmaktadır.

3. Evlatlarını kaybeden ve ailesine savaşın yıkımlarından dolayı iyi bakamayan annenin içinde bulunduğu ruh urumundan etkilendiniz mi? Düşüncelerinizi belirtiniz.

 • Cevap: Etkilendim. Çünkü ne yaparsa yapsın ne kadar çalışırsa çalışsın yine de çocuklarına yetemeyen onların isteklerine cevap veremeyen bir kadının ne kadar acı çektiğini görebiliyoruz.

4. Metnin iletisi nedir? İleti doğrudan mı verilmiştir? İletiyi evrensellik açısından değerlendiriniz.

 • Cevap: Metnin iletisi savaşın yıkıcılığıdır. Bence ileti örtük olarak verilmektedir. Çünkü metnin açık iletisi bir ailenin zor durumda kalması ve yaşam mücadelesi içinde olmasıdır. Oysa örtük ileti de savaşın aileleri nasıl yok ettiğinden bahsedilmektedir.

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı

5. Bütün olumsuzluklara rağmen tüm annelerin yaşama tutunma mücadelelerini nasıl değerlendirirsiniz?

 • Cevap: İçgüdüsel bir şey olmasının yanında bence annelik duygularının ve kadın olmanın verdiği aşırı duygusallığın da etkisiyle erkeklere göre kadınların yaşama tutunma konusunda daha başarılı oldukları bir gerçektir. 

6. Metinde hangi anlatıcı kullanılmıştır? Bu anlatıcının tercih edilmesinin metne katkıları nelerdir?

 • Cevap: Metinde kullanılan anlatıcı III. Tekil kişi anlatıcısıdır. Bu anlatıcının tercih edilmesi bence okuyanın olayları dışarıdan izleyen biri olması isteğidir.

7. Metinde kullanılan bakış açısını bulunuz. Bu bakış açısı, metnin anlatımını nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

 • Cevap: Metinde hakim bakış açısı kullanılmıştır. Çünkü özellikle kadın kahramanın aklından geçenler olduğu gibi okura iletilir. Bunun yanında bu yöntem metni daha zengin kılmaktadır.

8. Okuduğunuz metnin genelinden yazar / anlatıcının anlatımda tercih ettiği iç konuşma ve bilinç akışı anlatım tekniklerine örnekler gösteriniz. Yazar / anlatıcının bu anlatım tekniklerini çokça tercih etmesinin nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: “Ve Fred’in yüzünü görüyorum; insafsızca yaşlanan ve hayat tarafından kemirilen, oyulan yüzünü. Öyle bir hayat ki, bana verdiği aşk da olmasa yaşamaya değmezdi, değmez de!”
 • Yıllardır bu tek odanın tozuyla kiriyle savaşıyorum; kova kova sular dolduruyor, döşemeyi sildiğim bezleri yıkıyor, kirli suyu yalağa boşaltıyorum.

9. Metinde kadının aynadaki fiziki görüntüsünün betimlenmesi ve bunun kadın tarafından anlatılması ile yazar, hangi gerçekleri ortaya koymak istemiştir?

 • Cevap: Kadının psikolojisini ve savaşın yıkıcılığını çok daha etkili bir anlatımla okura vermektedir. Bu da okurun hem o dönemi hem de insan psikolojisini en iyi şekilde anlayabilmesine yardımcı olmaktadır.

10. Okuduğunuz metni orijinal dilinde okuyabilme yetkinliğine sahip olsaydınız kazanımlarınız neler olurdu? Açıklayınız.

 • Cevap: Eğer metni orijinal dilinde okuyabilseydim arada çevirmenden kaynaklanacak bazı yorum farklılıklarını da ortadan kaldırmış olacaktım.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 200, 201, 202, 203, 204  ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
56
17
6
13
15
6
8

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!