Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Ünite Doğal Sistemler Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Ünite Doğal Sistemler Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Ünite Doğal Sistemler Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemleri Sayfa 43, 44  1. Ünite Doğal Sistemler Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

1. Ünite Doğal Sistemler Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Kıta hareketleri, biyoçeşitliliği nasıl etkilemektedir?

 • Cevap: Ayrılan kıtalar, canlılar arasındaki etkileşimi engeller ve canlıların göç yollarını kapatır. Birleşen kıtalarda yaşayan canlılar arasında etkileşim başlar.

2. Savan biyomundaki başlıca hayvan türleri hangileridir?

 • Cevap:  Zebra, zürafa, babun, aslan, çita, bizon, firavun faresi, deve kuşu, timsah, geyik ve antilop, savan biyomundaki hayvanların başlıcalarıdır.

3. Ekosistemi oluşturan canlı grupları hangileridir?

 • Cevap: Ekosistemdeki canlı türleri üretici, tüketici ve ayrıştırıcılardan oluşur.

4. Su döngüsünün canlılar üzerindeki etkileri nelerdir?

 • Cevap Su döngüsü, suyun tükenmesini engeller ve canlıların yaşamasını sağlar.

5. Karbon hangi ortamlarda bulunmaktadır?

 • Cevap: Karbon atmosferde, bazı kayaçların yapısında, suda ve canlıların bünyesinde bulunur.

6. İnsanlar oksijen döngüsüne nasıl müdahale etmektedir?

 • Cevap: Yangınlar, fosil yakıtların yakılması ve bitki örtüsünün tahribatı oksijen döngüsüne müdahaledir.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 • Cevap:

1. Genler, türler ve ekosistemlerin çeşitliliğine…...biyoçeşitlilik..………….denir.
2. Sürekli yeşil kalan ve geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar ……. yağmur ormanları .…………………………..
biyomunun bitki örtüsüdür.
3. Toprak, canlıların yeryüzündeki dağılışını etkileyen…….... fiziki..………faktörlerdendir.
4. Karbondioksit, ekosistemi oluşturan cansız faktörler içinde kimyasal ve…… inorganik ………….ögelerdendir.
5. Ekosistemdeki………enerji.………..akışı tek yönlüdür.
6. Okyanuslardan atmosfere geçen ve ……...aerosol.……….. olarak adlandırılan tuzlar, bulut oluşumunu
sağlar.
C. Haritaya göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. I numaralı bölgede görülen biyom hangisidir? Bu bölgenin hayvan topluluklarına örnek veriniz.

 • Cevap: Ekvator, Savan biyomu. Antiloplar, Aslanlar, filler

2. Kaç numaralı yerde ormanlardan dolayı oksijen üretimi daha fazladır?

 • Cevap: 1 numaralı yerde Kanada ve civarı ormanlıktır.

3. Kaç numaralı yerin sanayileşmeden dolayı karbon üretimine etkisi daha fazladır?

 • Cevap: 2 numaralı yerin etkisi daha fazladır. Çünkü Avrupa sanayileşmiştir.

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı

1. I. Şimşek ve yıldırım
II. Toprak erozyonu
III. Nitrifikasyon bakterileri
IV. Orman yangınları
Yukarıdakilerden hangileri azotun bitkiler tarafından kullanılır duruma gelmesini sağlar?
A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

 • Cevap: B

2. Tavşan, tilki, kokarca, kurt, puma, çakal, yabani koyun ve yabani keçi aşağıdaki biyomlardan hangisinin hayvan topluluklarıdır?
A) Tundra biyomu
B) Savan biyomu
C) Çalı biyomu
D) Yağmur ormanları biyomu
E) Dağ biyomu

 • Cevap: C

3.Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangi ikisi benzer biyomlardır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

 • Cevap: A

4. Ekosistemlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ekosistemdeki canlı ögeler üretici, tüketici ve ayrıştırıcılardan oluşur.
B) Güneş’ten gelen enerjinin bir kısmı, fotosentez sırasında besinlerde depolanır.
C) Canlılar hava küre, su küre ve taş küre ile sürekli etkileşim hâlindedir.
D) Ekosistemdeki her madde yalnızca bir kez kullanılmaktadır.
E) Canlıların kullandığı enerjinin bir kısmı çevreye ısı olarak yayılır.

 • Cevap: D

5. Aşağıdaki durumlardan hangisinde oksijen miktarı artar?
A) Atmosferdeki suyun fotolizi
B) Fosil yakıtların oluşumu
C) Orman yangınları
D) Sindirim sırasında besinlerin yakılması
E) Karbonatlı kayaçların oluşması

 • Cevap: E

6.İzohips haritasında akarsu boyunca numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde biyoçeşitlilik daha fazla olur?
A) I B) II C) III
D) IV E) V

 • Cevap: A
46
like
12
love
5
haha
0
wow
1
sad
12
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir