Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 63, 64  Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Türkiye’de 1923 ile 1963 yılları arasında uygulanan nüfus politikalarının dayanak noktaları nelerdir?

 • Cevap:

2. 2014’ten sonra ülkemizde ne tür bir nüfus politikası benimsenmiştir?

 • Cevap:

3. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar geçen süre içinde kaç türlü nüfus politikası benimsenmiştir?

 • Cevap:

4. Nüfus artış hızını artırmaya çalışan ülkelerde nüfusun yaş gruplarına dağılışı genel olarak nasıldır?

 • Cevap:

5. Nüfus artış hızını düşürmek için ne tür uygulamalara başvurulabilir?

 • Cevap:

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 • Cevap:

1. 2075 yılında Türkiye’de yaşlı nüfus oranı, günümüze göre………………………………………
2. 2023’te Türkiye’nin nüfus bakımından en büyük üç şehrinin sıralaması……………………………..
3. 2023’te Türkiye’nin dünya nüfusu içindeki payı……………………………..
4. 2023’e kadar Türkiye’nin nüfus miktarı…………………………………………….
5. Pakistan gibi gelişmekte olan ülkeler, nüfus artış hızını………………yönelik politikalar uygulamalıdır.
6. Almanya gibi gelişmiş ülkeler, nüfus artış hızını…………………….yönelik politikalar uygulamaktadır.
7. Evlenme yaşını…………………nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalardandır.
C. Nüfus piramidine göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Bu ülkede ne tür nüfus politikaları izlenmelidir? Neden?

 • Cevap:

2. Türkiye’nin nüfus piramidi hangi dönemde bu şekli almıştır? Bu dönemde ne tür nüfus politikaları uygulanmıştır?

 • Cevap:

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

1. Aşağıdakilerden hangisi, nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalardandır?
A) Evlenme yaşının düşürülmesi
B) Çok çocuklu kadınların ekonomik olarak desteklenmesi
C) Doğum evlerinin yaygınlaştırılması
D) Aile planlamasıyla ilgili halkın eğitilmesi
E) Kürtajın yasaklanması

 • Cevap:

2. I. Doğum yapan kadınlara uzun süreli ve ücretli izin verilmesi
II. Çok çocuklu ailelere ekonomik destek sağlanması
III. Aile planlaması yapılması
IV. Doğum kontrolüyle ilgili araç ve gereçlerin ücretsiz dağıtılması
Yukarıdakilerden hangileri nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalardır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

 • Cevap:

3. I. Hindistan
II. Japonya
III. Almanya
IV. Endonezya
Gelişmişlik düzeyleri göz önünde bulundurulursa yukarıdaki ülkelerden hangilerinin nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalar uygulamaları beklenir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

 • Cevap:

4. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye nüfusunda gelecekte beklenen değişimlerden değildir?
A) Kadın nüfus oranı azalacaktır.
B) Nitelikli iş gücü artacaktır.
C) Tarımda çalışanların oranı azalacaktır.
D) Üniversite mezunlarının oranı artacaktır.
E) Çalışma çağındaki nüfusun yaş ortalaması artacaktır.

 • Cevap:

5.Haritada numaralarla gösterilen bölgelerden hangilerinde nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikaların uygulanması beklenmez?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

 • Cevap:

6. Türkiye nüfusuyla ilgili aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?
A) İllerin nüfus büyüklüğüne göre sıralamasının değişmesi
B) Nüfus artış hızının sürekli artması
C) Çocuk nüfus oranının azalması
D) Şehirli nüfus oranının artması
E) Yaşlı nüfus oranının artması

 • Cevap:
4
like
2
love
4
haha
5
wow
7
sad
90
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir