Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 3. Bölüm Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 3. Bölüm Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 98, 99, 100, 101 3. Bölüm Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar Etkinlik Soruları ve Cevapları

3. Bölüm Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı

1. Tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık gibi ekonomik etkinlikler yetiştirme şeklindeki üretim faaliyetleridir.
2. Üretim merkezleri ile tüketici arasındaki bağı dağıtım sağlamaktadır.
3. Günümüzde kümes hayvancılığı ile mandıracılığın büyük şehirler etrafında faaliyet göstermesi buralarda tüketimin fazla olmasıyla ilgilidir.
4. Neolitik Çağ’da toprağın önemli bir kaynak olarak kullanılması, tarımsal üretim ve çanak çömlek yapımıyla başlamıştır.
5. İlk çağlarda yelkenli gemilerin hareket ettirilmesi ile değirmenlerde yaygın olarak kullanılan rüzgâr, günümüzde yenilenebilir enerji kaynağı olarak elektrik üretiminde yararlanılan önemli bir kaynaktır.
6. Sanayi Devrimi’nin başlamasına neden olan kömür demirin eritilmesinde kullanılan bir enerji kaynağıdır.
7. Jeotermal kaynağın Türkiye’de ekonomiye katkı sağlaması, Türkiye’nin III. Jeolojik Zaman’da oluşmuş genç bir araziye sahip olmasından kaynaklanmaktadır.
8. Gelişmemiş ülkelerde bir ürünün yeterince tüketilmemesi gelir seviyesinin seviyesinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır.

9. Aşağıdaki haritada numaralandırılmış şekilde verilen illerle tabloda yer alan kaynakları eşleştiriniz. 

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı

10. Bazı tarım ürünlerinin ana vatanı dışında da üretilebiliyor olmasında hangi nedenler etkili olmuştur?

 • Cevap: İklim şartlarının uygun olması ve tarım ürünlerinin tüketiminin yaygınlaşması başka bölgelerde de üretilmesinde etkili olmuştur.

11. Bazı ürünlerde dünyanın en önemli üreticileri olan ülkeler, bu ürünlere yönelik ihracat yapmamaktadır. Bu durumun nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Ülkelerin fazla nüfusa sahip olmaları ve temel gıda maddesi olan ürünün tüketiminin fazla olmasından kaynaklanmaktadır.

12. Yukarıda verilen ülkelerden hangileri, hem yer altı kaynakları bakımından zengin hem de gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır?

 • Cevap: A.B.D, Güney Afrika Cumhuriyeti, Avustralya.

13. Doğal kaynak yönünden zengin olup bu kaynakları yeterince değerlendiremeyen ülkeler hangileridir?

 • Cevap: Nijerya, Venezuela, Kazakistan ve Cezayir.

14. Hangi ülkeler, yer altı kaynakları bakımından son derece fakir olmalarına rağmen gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır? Bu ülkelerin kalkınmalarında hangi özellikler etkili olmuştur?

 • Cevap: Japonya, Tayvan, İtalya.

15. Hem kaynak bakımından fakir hem de kalkınma düzeyi düşük olan ülke hangisidir? Bu ülkenin kal- kınamamasında hangi beşerî faktörler etkili olmuştur?

 • Cevap: Moğolistan. Sermaye yetersizliği ve yeterli teknolojiye sahip olmaması etkili olmuştur.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı

16. Ülkelerin zengin kaynaklara sahip olmalarının yanı sıra bu kaynakları kullanmaları da kalkınmalarında önemli bir faktördür.
Aşağıdaki kaynaklardan hangisi karşısında yer alan ülkenin kalkınmasında etkili olmamıştır?

A) Petrol-Venezuela
B) Altın-Güney Afrika Cumhuriyeti
C) Doğal gaz-Rusya
D) Taş kömürü-Yunanistan
E) Orman-Finlandiya

 • Cevap: D

17. Teknolojinin geliştiği ülkelerde ham maddenin üretim faaliyetinde kullanılması oldukça kolaydır.

Buna göre haritada numaralarla gösterilen alanlardan hangisinde yüksek teknolojiyle birlikte üretim daha fazla artmıştır?

A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV

 • Cevap: B

18. Yeryüzü şekillerinin engebeli olduğu bölgelerde ulaşımın sınırlı olması dağıtımın zor olmasına neden olmaktadır.

Buna göre haritadaki numaralandırılmış bölgelerin hangilerinde bahsedilen nedenden dolayı dağıtım faaliyetleri daha fazla zorlaşmaktadır?
A) I ve II B) II ve IV C) II ve III D) III ve IV E) IV ve V

 • Cevap: C

19. Herhangi bir ürünün tüketilmesi nüfus miktarı ve nüfusun gelir düzeyine bağlı olarak değişmektedir.

Buna göre yukarıda numaralandırılmış bölgelerin hangilerinde nüfusun fazla olmasına rağmen tüketimin sınırlı olması gelir düzeyi ile daha fazla ilgilidir?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve V E) III ve IV

 • Cevap: E

20. Üretim, dağıtım ve tüketim birbirleriyle sıkı ilişki içindedir. Bir ürünün tüketiminin artması üretimini de artırmaktadır. Hatta bazı tarım ürünleri tüketimdeki artışa bağlı olarak ana vatanları dışında da üretilmektedir.
Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi, tüketiminin artmasına rağmen ana vatanı dışında üretilen ürünler arasında yer almamaktadır?

A) Almanya-Patates B) Brezilya-Kahve C) Türkiye-Çay D) İspanya-Domates E) İtalya-Zeytin

 • Cevap: E

21. Türkiye’nin sahip olduğu enerji kaynakları şehirlerin kalkınmasında etkili bir faktördür.
Buna göre kalkınmaya yönelik olarak aşağıda verilen il ve enerji kaynağı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Aydın-Jeotermal kaynaklar
B) Çanakkale-Rüzgâr enerjisi
C) Elazığ-Hidroelektrik
D) Zonguldak-Taş kömürü
E) Erzurum-Güneş enerjisi

 • Cevap: E

22. Aşağıdaki kaynaklardan hangisi tükenebilen (yenilenemeyen) enerji kaynakları arasında yer almaktadır?
A) Doğal gaz
B) Ormanlar
C) Rüzgâr
D) Güneş
E) Jeotermal kaynaklar

 • Cevap: A

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı

23. Türkiye’nin sahip olduğu kaynaklar bakımından zengin bir ülke olması kalkınmasında etkili olmuştur.
Buna göre Türkiye’deki kalkınmaya en az etki eden kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toprak B) Doğal gaz C) Akarsular D) Ormanlar E) Jeotermal kaynaklar

 • Cevap: B

24. Bulutluluk oranının az olduğu bölgelerde güneş enerjisinden yararlanma potansiyeli yüksektir.
Buna göre haritadaki numaralandırılmış alanların hangisinde güneş enerjisinden daha etkin yararlanılabilir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

 • Cevap: D

25. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttıkça ekonomik etkinliklerin yapılmasında doğal koşulların etkisi azalmaktadır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal koşulların ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha azdır?
A) Nijerya B) Sudan C) Kolombiya D) Kanada E) Bangladeş

 • Cevap: D

26. Türkiye doğal kaynak çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir.
Yukarıdaki haritada yer alan kaynaklardan hangisinin dağılış alanı yanlış olarak gösterilmiştir?
A) Taş kömürü B) Orman C) Bor D) Petrol E) Rüzgâr

 • Cevap: A
2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!