Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Yerleşmelerin 2. Bölüm Özellikleri Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 2. Bölüm Özellikleri Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 74, 75, 76 2. Bölüm Özellikleri Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

2. Bölüm Özellikleri Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı

1. Bir şehirde yürütülen faaliyetlerin dünya genelini etkilemesi, bu şehrin sahip olduğu etki alanının ………küresel…………………çapta olduğunu göstermektedir.
2. Köy ile tek ev arasında geçiş özelliği gösteren yerleşmelere… ..köyden küçük kırsal yerleşmeler.... …denir.
3. Tarihsel süreçte ilk ortaya çıkan şehirlerde…....tarım……………….fonksiyonu ön plandadır.
4. Kudüs’ün küresel etkiye sahip olmasında……….dinî…. ……….fonksiyonu etkili olmuştur.
5. Geçim kaynağı genellikle tarım ve hayvancılık olan…….kasaba….………….en fazla nüfusa sahip olan kırsal yerleşmedir.
6…… .Semerkant ve Buhara..……..Maveraünnehir Bölgesi’nde bulunan önemli Türk-İslam şehirleri arasında
yer almaktadır.

B) 7-Aşağıda harflendirilerek verilen özelliklerle bu özelliklere sahip olan şehirleri eşleştiriniz.

a-Paris

b-Roma

c-Tokyo

ç-New York

d-Şangay

e-Lagos, Atina

f-Rotherdam

g-Oxford

8. Roma’nın gelişmesinde etkili olan işlevsel özellikler nelerdir?

İdari, din, kültürel

9. Roma, işlevsel özellikler bakımından nasıl bir etki sahasına sahiptir?

 • Cevap: küresel

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı

10. Yandaki dünya haritasında bazı şehirler ve bu şehirlerin etki alanları verilmiştir. İlgili şehirlerin etki alanlarını aşağıda verilen noktalı yerlere yazınız.
New York:…….Küresel,……..………………
Lagos:………..Bölgesel,…………………………
Bakü:……..….Bölgesel,..………………………..
Hong Kong:……Küresel,.…………………….
Yakutsk: ………...Bölgesel….…………………

11. Tokyo’nun dünyadaki etki alanı Jakarta’dan daha fazladır.
Bu duruma Tokyo ile Jakarta’nın aşağıda verilen özelliklerden hangisi bakımından birbirinden farklı olması neden olmuştur?
A) Bulundukları kıta
B) Nüfus büyüklükleri
C) Fonksiyonel özellikleri
D) Yüz ölçümleri
E) Ortalama yükseklikleri

 • Cevap: C

12. Avrupa’nın en büyük sanayi bölgelerinden olan Ruhr Havzası’ndaki Essen şehri 18. yüzyılda küçük bir şehir iken günümüzde küresel etkiye sahip bir şehir hâline gelmiştir.
Buna göre Essen şehrinin gelişmesini sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünyanın en işlek hava yoluna sahip olması
B) Dünyanın en önemli ticaret merkezi olması
C) Dinî merkez olması
D) Kömür ve demir yatakları bakımından zengin olması
E) Önemli üniversitelerin bulunması

 • Cevap:  D

13. Aşağıdakilerden hangisi kom, yayla ve oba gibi yerleşmelerin geçici bir özelliğe sahip olmasında en önemli faktördür?
A) Yapılan ekonomik faaliyetler
B) Yeryüzü şekilleri
C) Yüz ölçümü
D) Bakı
E) Yükseklik

 • Cevap: A

Yanda numaralandırılmış şekilde verilen şemada şehirler fonksiyonel özelliklerine göre sınıflandırılmıştır.
Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı bölgede yer alan şehirler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • Cevap: D

15. Türkiye’de bazı şehirlerin gelişmesinde ulaşım koşulları etkili olmuştur. Özellikle önemli yolların kesiştiği noktada bulunan şehirlerde bu durum daha belirgin görülmektedir. Buna bağlı olarak gelişen şehirlere ulaşım şehirleri denir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür şehirlere örnek verilemez?

 • Cevap: D

16. Aşağıda verilen şehir ve bu şehirde görülen yaygın ekonomik fonksiyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Essen-Turizm B) New York-Finans
C) Tokyo-Sanayi D) Oxford-Eğitim
E) Paris-Moda
A) Konya B) Eskişehir C) Ankara D) Muğla E) Kayseri

 • Cevap: A

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı

Aşağıdakilerden hangisi haritada verilen şehirlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Ekonomik fonksiyonları çeşitlidir.
B) Orta kuşakta yer alırlar.
C) Küresel etki alanına sahiptir.
D) Ülkelerinin başkenti konumundadır.
E) Sahip oldukları ulaşım ağları gelişmiştir.

 • Cevap: D

18. Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan üç kişi, yaşadıkları yerlerin özelliklerine dair aşağıdaki açıklamalarda bulunmuşlardır.
Sevgi: Yaşadığım yerde yazın hayvanlarımızı otlatmak amacıyla çıktığımız yüksek yerlere …I…….
adı verilir.
Sinan: Bizim burada birkaç mahallenin tek muhtarlık olarak birleştiği ……..II…….. adı verilen kır
yerleşmeleri görülür.
Hakan: Benim yaşadığım yerde yaz ayları çok sıcak olduğundan yüksek alanlara çıkarız. Bu kesimlerde insanların çadırlarda barındığı ..III.. adı verilen yerleşmeler görülür.
Buna göre yukarıdaki noktalı yerlere gelebilecek bilgiler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • Cevap: B

Aşağıdakilerden hangisi haritada verilen şehirlerin herhangi birinde ön plana çıkan işlevsel özelliklerinden biri değildir?
A) Turizm B) Sanayi C) Maden D) Tarım E) Liman

 • Cevap:  C

20. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki sakin şehirlerden biri değildir?
A) Gökçeada B) Şavşat C) Uzundere D) Üzümlü E) Akyaka

 • Cevap: D

21. Kom, mezra, köy ve kasaba gibi kırsal yerleşmeler sahip oldukları nüfusun zamanla artması ya da işlevsel özelliklerin değişmesi sonucu şehir hâline gelebilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verilemez?
A) Elazığ B) Malatya C) Çanakkale D) Batman E) Karabük

 • Cevap: C

22. Uluğ Bey (1394-1449) Türk tarihindeki önemli devlet adamlarından biri olup aynı zamanda çeşitli bilimlerde yaptığı çalışmalarla önemli bir bilim insanıdır. Özellikle Türk-İslam şehirlerine kurduğu rasathanelerde yaptığı çalışmalar bugünkü astronomi çalışmalarına ışık tutmaktadır. Aşağıda verilen Türk-İslam şehirlerden hangisi Uluğ Bey’in rasathane kurduğu ve çalışmalarını yaptığı şehirlerden biridir?
A) Merv B) İsfahan C) Tebriz  D) Kaşgar E) Semerkant

 • Cevap: E
2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!