Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı 3. Ünite Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi ( 1774-1914) Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı 3. Ünite Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi ( 1774-1914) Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı 3. Ünite Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi ( 1774-1914) Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi ( 1774-1914)  Sayfa 124, 125  3. Ünite Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi ( 1774-1914) Ölçme ve Değerlendirme  Etkinlik Soruları ve Cevapları

3. Ünite Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi ( 1774-1914) Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.

 • Cevap:

1. XVIII. yüzyılda Muhammed bin Abdülvahhap önderliğinde başlayan ……………………….
hareketinden kaynaklanan isyanlar kısa sürede Arap Yarımadası’na yayıldı.
2………………………… örgütü 1807’de kurulup 1870’te İtalya siyasi birliğinin sağlanmasında
önemli rol oynadı.
3. Rusya, Balkan topluluklarını kendi siyasi çıkarları doğrultusunda bir çatı altında toplamak
amacıyla…………………….politikasını uyguladı.
4. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Rumi takvimin 1293 senesinde cereyan etmesinden dolayı, …………………….anıldı.
5. Devlet içerisinde önemli mevkilere getirilen Ermeniler, Osmanlı Devleti’nde uzunca bir
süre “………………..” adıyla anıldı.

 • Cevap:

Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

6. “Doğu Sorunu” olarak da adlandırılan siyasi kavramın diğer bir adı nedir?

 • Cevap:

7. Hınçak ve Taşnak cemiyetleri hangi azınlığın isyan etmesi amacıyla kuruldu?

 • Cevap:

8. Çıkardığı iç isyan sonucu Mısır Meselesi’ne sebep olan Osmanlı valisi kimdir?

 • Cevap:

9. Avrupa’da XIX. yüzyılda siyasi birliğini geç tamamlayan devletler hangileridir?

 • Cevap:

10. Hristiyanlar arasında kutsal yerlerin koruyuculuğu üzerinden süregelen rekabetin adı nedir?

 • Cevap:

Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

11. Balkan coğrafyasında yaşayan milletler XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmaya başladı. Avrupalı güçlerin teşviki ve yardımları sonucunda Yunanlar, Bulgarlar, Sırplar, Romanyalılar ve Karadağlılar bağımsızlıklarını aldılar. XX. yüzyıla gelindiğinde Balkan devletleri Osmanlı Devleti’ne karşı I. Balkan Savaşı’nı başlattılar.
I. Balkan Savaşı’nın Osmanlı tarihi açısından sonuçları nelerdir?

 • Cevap:

12. Şark Meselesi, Avrupalı büyük güçlerin XIX. yüzyıl ve sonrasında Osmanlı Devleti’ne karşı yürüttükleri siyaseti ifade eden politik bir terimdir. 1815 Viyana Kongresi’nde bir araya gelen Avrupalı devletler, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar, Karadeniz kıyıları ile Orta Do- ğu’daki toprakları üzerinde güç sahibi olma amacıyla kendi aralarında kıyasıya bir mücadeleye girdiler. Osmanlı Devleti dışardan kendisine karşı yanına Avrupalı en az bir büyük devleti almak suretiyle siyasi denge kurarak varlığını korumaya çalıştı.
Şark Meselesi size göre günümüzde de devam eden bir sorun mudur?

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

13. Çarlık Rusyası kurulduğu yıllardan itibaren kara devleti olmaktan çıkıp denizlere sınırdaş olan bir devlet olma politikası yürüttü. Bu amaçla Karadeniz ve Baltık Denizi başta olmak üzere diğer denizlerle sınırı olan devletlerden toprak alma faaliyetlerine yöneldi. Karadeniz’e ulaşmak için Osmanlı Devleti ile XVIII ve XIX. yüzyıllarda Kırım, Balkanlar ve Kafkasya üzerinden savaşlara girişti. Kırım’ın ilhakıyla birlikte Karadeniz’e inen ve böylece kendine güveni artan Rusya yeni planlar geliştirdi. Bizansı yeniden canlandırma, Slavları kendi himayesinde bir araya getirme, Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenme bu planlardan sadece bir kaç tanesidir.
Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne karşı yaklaşık iki buçuk asırdır yürüttüğü rekabetçi siyasetin nedenlerini sonuçlarıyla ilişki kurarak analiz ediniz?

 • Cevap:

14. Yunanistan’ın kuruluşu aşağıdaki hangi antlaşmayla sağlandı?
A) Berlin Antlaşması
B) Küçük Kaynarca Antlaşması
C) Edirne Antlaşması
D) Hünkâr İskelesi Antlaşması
E) Kütahya Antlaşması

 • Cevap:

15. Aşağıdakilerden hangisi Ermenilerce başlatılan isyanlardan biri değildir?
A) Sason İsyanı
B) Osmanlı Bankası Baskını
C) Van İsyanı
D) Adana Olayları
E) Mora İsyanı

 • Cevap:

16. I. Balkan Savaşı öncesinde Avrupalı devletlerce desteklenen Balkan devletleri 1912 tarihinde bir araya gelerek Osmanlı Devleti’ne savaş ilan ettiler. Bu devletlerin temel amacı Osmanlıyı Balkanlar’dan uzaklaştırmaktı.
Aşağıdaki devletlerden hangisi
I. Balkan Savaşı’nda yer alan devletlerden değildir?
A) Yunanistan B) Arnavutluk
C) Karadağ D) Bulgaristan
E) Sırbistan

 • Cevap:

17. Berlin Kongresi’nde (1878) Osmanlı Dev- leti’nin toprak bütünlüğünü ilgilendiren kararlar alınmıştır. Kongrede, azınlık hakları konusunu dile getiren Avrupalılar, Osmanlı’dan ıslahatlara devam etmesini istediler.
Bu azınlıklardan biri de “Millet-i Sadıka” olarak adlandırılan…………………azınlığıydı.
Yukarıda geçen ifadeye göre, boş bırakılan yere hangi azınlığın adı yazılmalıdır?
A) Ermeni
B) Rum
C) Bulgar
D) Sırp
E) Karadağlı

 • Cevap:

18. “Üçlü İtilaf” bloku içerisinde
I. İngiltere
II. Rusya
III. Almanya
IV. Fransa
hangi devletler yer almıştır?
A) I ve II B) II ve III
C) I ve IV D) I, II ve IV
E) I, II ve III

 • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir