Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Osmanlı Devletinde Demokratikleşme Süreci Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Osmanlı Devletinde Demokratikleşme Süreci Cevapları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Devrimler Çağında  Değişen  Devlet- Toplum İlişkileri  Sayfa 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165  Osmanlı Devletinde Demokratikleşme Süreci Etkinlik Soruları ve Cevapları

Osmanlı Devletinde Demokratikleşme Süreci

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı

Sened-i İttifak maddelerinden hangileri padişahın mutlak otoritesini sarsmıştır?

 • Cevap: Sadrazamın kanun ve ittifaka uygun olarak vereceği emirlere itaat edilecek, uygun olmayanlara birlikte karşı çıkılacaktı.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı’ndan önceki kişisel hak ve özgürlükler konusunda araştırma yaparak arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Tanzimat Fermanı’ndan önce kişisel hak ve özgürlükler kısıtlıydı. Örneğin, herkes kanun önünde eşit değildi, vergiler insanların gelirine göre toplanmıyordu, mahkemeler herkese açık değildi, müsadere sistemi vardı.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 158 Cevabı

Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı arasındaki farkları araştırınız.

Cevap: Osmanlı Devleti son dönemlerinde ülkenin gerilemesini durdurmak ve oluşan Batı akımı çerçevesinde yenilikçi önlemler almak adına iki adet önemli ferman yayımlanmıştır. Bunlar, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı’dır. Her iki ferman da düzenleme ve geliştirme amacı taşıdığından aralarında büyük farklar bulunmamaktadır.

 • Tanzimat Fermanı bizzat Osmanlı yöneticisi olan Mustafa Reşid Paşa tarafından hazırlanmış ve onaya sunulmuştur. Islahat Fermanı ise Osmanlı yöneticisi Ali Paşa eşliğindeki Ingiliz ve Fransız heyet tarafından hazırlanmıştır.
 • Tanzimat ile halkın güvenliği, adalet ve askeri konular ele alınırken, Islahat Fermanı daha fazla azınlık haklarına değinmektedir.
 • Tanzimat Fermanı Müslüman çoğunluğu esas alarak ortaya koyulmuşken, Islahat Fermanı azınlık temellidir.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı

Çok partili hayata geçişin temsil yeteneği üzerindeki etkisi nasıl olmuştur?

 • Cevap: Çok partili hayata geçiş ile birlikte temsil yeteneği gelişmiştir.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı

Tanzimat Dönemi’nde çıkarılan kanunların amaçları nelerdir?

 • Cevap: Kişisel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınmasıdır.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 164 Cevabı

Osmanlıcılık fikrinin ortaya çıkmasının sebepleri nelerdir?

 • Cevap: Osmanlıcılık, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu içindeki bütün ulusları ve unsurları Osmanlılık ruhu içinde birleştirmeyi amaçlamış bir ideolojiydi. Tanzimat (Osmanlıca: تنظيمات), Osmanlı İmparatorluğu’nda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerifi’nin okunmasıyla başlayan modernleşme ve yenileşme döneminin adıdır. Osmanlı devletinin yıkılmasını önlemek amacıyla bu fikir ortaya çıkmıştır.

II. Abdülhamit’in İslamcılık fikri doğrultusunda yaptığı çalışmalar nelerdir?

 • Cevap: İslamcılık Osmanlı Devleti’nin sınırlarında ve dünyanın değişik coğrafyalarında yaşayan bütün Müslümanları Osmanlı çatısı altında toplama düşüncesidir. İslamcılık, II. Abdülhamit Dönemi’nde devlet politikası hâline geldi. II. Abdülhamit’in İslamcılık siyaseti sayesinde Hindistan gibi ülkelerdeki Müslüman halkın Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’ne
  maddi ve manevi yardımları olmuştu.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 165 Cevabı

Sizce Osmanlı Devleti’nin dağılmasını engellemek için hangi fikir akımı desteklenmeliydi?

 • Cevap: Osmanlı Devleti’nin dönemin koşulları düşünüldüğü zaman dağılmasını önlemek imkansızdı. Ama bence  Osmanlı Devleti dağılmasını engellemek için Türkçülük fikir akımını desteklemeliydi. Yani Türk olmadığı hâlde Türkleşmiş Müslüman topluluklar ve milliyet duygusu olmayan bazı topluluklar Türklük fikri etrafında birleştirilmesi fikri Osmanlı Devleti’ni belki de yıkılmaktan kurtarabilirdi.
2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!