Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 2. Ünite Hikaye Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 2. Ünite Hikaye Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 2. Ünite Hikaye Sayfa 65, 66, 67, 68 Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

1. Metnin tema ve konusunu belirleyiniz.

 • Cevap: Tema: Tren garında yazarın karşılaştığı fakir biri hakkındaki düşünceleri.
 • Konu: Hayat şartlarının ağırlığı 

2. Metnin yapı unsurlarını tespit ediniz.

 • Cevap:
 • Olay: Tren garında bir yolcu ile anlatıcı kahramanın karşılaşması ve başlarından geçen kısa bir olay. 
 • Kişi: Anlatıcı, Genç yaşta çökmüş bir adam, yolcular
 • Yer: Tren Garı ve tren
 • Zaman: Sıkıntılı bir kış sabahı

3. Metin hangi hikâye türüne örnektir? Neden?

 • Cevap: Durum hikayesi örneğidir. Hayattan bir kesit sunulur okura. 

4. Metinde sanatçının dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap: Dil sade, yalın ve akıcıdır. Genelde yabancı kelime kullanılmamıştır. Bunun yanında yazar sohbet havasında oluşturmuştur öyküsünü. 

5. Metinde farklı anlatıcıların kullanılmasının metne etkisini değerlendiriniz.

 • Cevap: Metne farklı boyut ve anlatıcı bakımından zenginlik katmak amacıyla. Farklı gözlerden farklı mesajlar verilmek amaçlanmıştır. 

6. “Bir ben, atkım boynumda, kapı aralarında, gişe önlerinde gidip geliyorum” cümlesinin ögelerini bulunuz.

 • Cevap: 
 • Bir ben, : özne
  atkım boynumda, : zarf tümleci
  kapı aralarında, gişe önlerinde: dolaylı tümleç
   gidip geliyorum : yüklem

7. Metinde üç noktanın kullanım amacını belirleyiniz.

 • Cevap: metnin kısaltıldığı o kısımların yazılmadığı anlamına gelmektedir..

8. Dünya edebiyatından hikâye okumak isteyen biri, aşağıdaki eserlerden hangisini türünden dolayı tercih etmez?
A) Decameron
B) Vadideki Zambak
C) Pazartesi Hikâyeleri
D) Ay Işığı
E) Kuyu ve Sarkaç

 • Cevap: B

9. Cumhuriyet Dönemi’nin başlarında yaşamış sanatçılardandır. Toplumcu gerçekçi anlayışla hikâye, roman ve şiir türünde eserler vermiştir. Olay hikâyesi geleneğini kendine özgü, farklı bir bakışla sürdürmüştür. Cumhuriyet’in ilk yıllarında edebiyatta görülen köye ve köylü yaşamına ve sorunlarına yöneliş, eserlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Yazar; Anadolu’nun çeşitli şehir, kasaba ve köylerinde öğretmenlik ve farklı görevler için bulunmuş; böylece yakından tanıdığı köy ve kasaba insanlarının mizacını, yaşayışını, sorunlarını eserlerinde konu edinmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen yazarın eserlerinden biri değildir?
A) Telli Kavak
B) Değirmen
C) Kağnı
D) Ses
E) Yeni Dünya

 • Cevap: A

10. Aşağıdakilerin hangisinde yapıt, birlikte verildiği yazara ait değildir?
A) EskiResimler-Nahid Sırrı Örik
B) Merhaba Akdeniz-Halikarnas Balıkçısı
C) Cevizli Bahçe-Kemal Bilbaşar
D) EkmekKavgası-Kemal Tahir
E) Sarı Sıcak-Yaşar Kemal

 • Cevap: D

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı

11. Memduh Şevket Esendal, Cumhuriyet Dönemi’nin başlarında yaşamış; hikâye ve roman türünde eserler vermekle beraber asıl olarak hikâyeleriyle tanınmıştır. Yazar, hikâyelerinde durum hikâyesi geleneğine bağlı kalmıştır. Eserlerinde çeşitli resmî görevlerle bulunduğu ve yakından tanıma fırsatı bulduğu Anadolu’yu ve Anadolu insanını ele almıştır. Hikâyelerinde kişiler; genellikle memur, esnaf, köylü, aydın, ev kadını, yüksek bürokrat gibi toplumun her kesiminden insanlardan oluşmuştur. Yazar, hikâyelerinde bu kişilerin küçük yaşam kesitlerindeki görünüşlerini yansıtmış; yerli ve millî olan her olguyu hayranlık, iyimserlik ve hoşgörüyle anlatmıştır.
Bu parçada Memduh Şevket Esendal’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Cumhuriyet Dönemi sanatçılarından olduğuna
B) Türk insanının hemen her kesimini hikâyelerinde yansıttığına
C) Eserlerinde evrensel temalara da yer verdiğine
D) Farklı türlerde eser verdiğine
E) Eserlerinde kesit öyküsü ilkelerini uyguladığına

 • Cevap: C

12. (I) Delikanlı bunun üzerine yol parası tedarikine çıktı. (II) Fakat evindeki eski bir çifteye bir liradan fazla veren bulunmadı. (III) Beş lira gibi mühim bir parayı köyde bir araya getirebilmek, bir hafta uğraştığı halde, mümkün olmadı. (IV) Ne yapacağını şaşırmış bir halde iken bakkalın oğluna rastladı. (V) Bu çocuk bir zamanlar babasının yanından kaçıp şoför muavinliği yapmıştı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ögelerin dizilişi “özne, zarf tümleci, zarf tümleci, nesne, yüklem” biçimindedir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 • Cevap: E

13. Bir sandalye çekerek radyonun yanına oturdu, sesi iyice kıstı. Ben artık işitmiyordum ( )
— Biraz aç ( ) dedim ( )
— Gel ( ) dedi ( ) böyle çok güzel.
Gittim, yanına oturdum.
Bu parçada yay ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (:) (,) (.) (,) (;)
B) (.) (,) (.) (,) (;)
C) (:) (,) (:) (,) (;)
D) (.) (,) (:) (,) (,)
E) (.) (,) (:) (,) (,)

 • Cevap: A

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

14. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

 • Cevap:  
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Bir Yorum

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close