Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 4. Ünite Makale Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 4. Ünite Makale Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 4. Ünite Makale Sayfa 130, 131, 132 Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı

1. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

 • Cevap Necati Cumalı’nın Viran Dağlar adlı eserinin tanıtılması ve Makedonya ile ilgili düşüncelerini nasıl aktarıldığının okura sunulmasıdır. 

2. Metinde yazarın bakış açısını belirleyiniz.

 • Cevap Gözlemci bakış açısı kullanılmıştır. 

3. Metnin üslup özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap Açıklayıcı bir üslupla açıklama tekniği kullanılarak bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Sade, yalın bir dil kullanılmıştır. Amaç okura bilgi vermektir. 

4. “Balkanlardan gelip Türkiye’ye yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan Necati Cumalı, Ege bölgesi insanlarının çeşitli problemleri çevresinde kurulan romanlarından sonra Makedonya 1900 ve Viran Dağlar’da Makedonya’yı ele alır.” cümlesinin ögelerini bulunuz.

 • Cevap Özne / Zarf Tümleci / Nesne / Yüklem

5. “Makedonya’nın güneydoğusunda, Kastorya ile Noylan gölleri arasında, büyüklü, küçüklü yarım düzine köy, Goriçka beylerinin toprakları içinde kalırdı. İki göle karışan çaylar, ırmaklarla sulanan o bereketli toprakların beyliğini, Padişah II. Murat, ailede adı unutulmayan büyük babaları Seyit Ali Bey’e, Kosova Meydan Savaşında gösterdiği büyük yararlılıkların karşılığı olarak bağışlamıştı.”
Yukarıdaki cümlede geçen noktalama işaretlerinin kullanılma amaçlarını belirleyiniz.

 • Cevap :
 • Virgülün kullanım sebebi cümlenin öğelerinin ayrılmasıdır
 • Kesme işareti özel isimlerden sonra kullanılmıştır.

6. Edebiyatın toplumsal bir işlevi mi olduğu, yoksa bireysel ya da duygusal ihtiyaçlara mı cevap vermesi gerektiği konusundaki oranlar, birbirine çok yakın görünmektedir. “Bence edebiyat toplumsal gerçekleri yansıtmalıdır” maddesine %54,6 oranında katılan öğrenciler (Tablo 20); “Edebiyat duygusal ihtiyaçlara cevap vermelidir” maddesine %58,1 oranında katılım göstermişlerdir (Tablo 21). Edebiyatın bireysel, duygusal ihtiyaçlara yönelik bir işlevinin olduğu konusundaki oran daha yüksek görünmektedir.

Yukarıda verilen parçadan hareketle makale türünün özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Açıklayıcı ve yorumlayıcı niteliğe sahiptir.
B) Düşünceyi inandırıcı kılmak için sayısal verilere başvurulmuştur.
C) Söz oyunlarına ve kapalı ifadelere yer verilmiştir.
D) Anlatımda nesnel bir tutum sergilenmiştir.
E) Aydınlatmak ve bilgilendirmek amacı güdülmüştür.

 • Cevap C

7. Bilimsel metinler ve edebî metinlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bilimsel metinlerde terimlere, edebî metinlerde yan ve mecaz anlamda kullanılan kelimelere yer verilir.
B) Bilimsel metinlerde nesnel, edebî metinlerde öznel bir anlatım tutumu sergilenir.
C) Bilimsel metinler herkesçe aynı biçimde anlaşılabilirken edebî metinlerde çok anlamlılık söz konusudur.
D) Bilimsel metinlerde fiziki gerçeklik, edebî metinlerde kurgusal gerçeklik söz konusudur.
E) Her iki metin türünde de söz sanatlarından yararlanılarak okuyucuya estetik zevk kazandırma amaçlanır.

 • Cevap E

8. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel metinlerde düşünceyi inandırıcı kılmak için başvurulan yollardan biri değildir?
A) Örneklendirme B) Alıntı yapma C) Sayısal verilerden yararlanma D) Soyutlama E) Karşılaştırma

 • Cevap D

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

9. Bu yapı, insanı ve doğayı kontrol altına almayı ve özellikle de doğa sömürüsünü sıradanlaştırarak yeni bir çevre algısı yaratmayı öncelikli hedef olarak belirlemiştir.
Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi bulunmamaktadır?
A) Özne B) Dolaylı tümleç C) Belirtili nesne D) Zarf tümleci E) Yüklem

 • Cevap B

10. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

 • Cevap 1. ÇIKIŞ
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Bir Yorum

 1. cümlenin ögeleri kısmını ve buna benzer yerleri pdf olarak üzerinden çizip yayımlarmısınız böyle tam anlaşılmıyor.

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close