Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 7. Ünite Tiyatro Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 7. Ünite Tiyatro Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 7. Ünite Tiyatro Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 7. Ünite Tiyatro Sayfa 3228, 230, 231, 232, 233, 234 Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 229 Cevabı

1. Metindeki çatışmaları belirleyiniz.

 • Cevap

2. Metnin konusunu belirleyiniz.

 • Cevap

3. Metindeki dramatik örgüyü belirleyiniz.

 • Cevap

4. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap

5. “DELİKANLI — Kıpırdamayın! (Kızlar, kısık bir çığlık atarlar.) Bağırmayın! Burası Kara Hasan’ın evi, değil mi? Söyleyin diyorum!” cümlelerindeki noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını belirleyiniz.

 • Cevap

6. “Doktorların hastaya zamanında müdahalesi, hastanın hayatta kalmasına neden oldu” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedenini belirleyiniz.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Modern tiyatro, Türk edebiyatına Tanzimat Dönemi’nde Batı’dan gelmiştir.
B) Tanzimat Dönemi’nde Fransız sanatçı Moliere’den uyarlamalar yapılmıştır.
C) Ahmet Vefik Paşa, ilk yerli oyun olan Şair Evlenmesi’ni yazmıştır.
D) Modern tiyatro kurulurken yer yer geleneksel tiyatroya ait unsurlardan da yararlanılmıştır.
E) Millî Edebiyat Dönemi’nde tiyatroda görülen gelişme, Cumhuriyet Dönemi’nde güçlenerek devam etmiştir.

 • Cevap

8. Aşağıdaki oyunlardan hangisi karşısında verilen sanatçıya ait değildir?
A) Wilhelm Tell-Wilhelm Grimm
B) Cimri-Moliere
C) Faust-Goethe
D) Hernani-Victor Hugo
E) Romeo ve Juliet-Shakespeare

 • Cevap

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 230 Cevabı

9. Diğer edebî türlere göre tiyatro oyunlarının arka planda kalması, eserlerin sahnelenmesi ihtiyacı kadar —-‘den başlayarak oyunlardan fayda amacının güdülmüş olmasındandır. Cumhuriyet sonrasında fayda amacı ve propaganda ile birlikte sadece eğlendirme amacı güden eserler çoğunluktadır. Bunlar arasında Musahibzâde Celâl, İbnürrefik Ahmet Nuri geleneksel seyirlik sanatlardan ve vodvillerden yararlanırlar. Reşat Nuri Güntekin oyunlarında toplumsal eleştiriler yapar. —- Canavar (1926), Akın (1932), Kahraman (1933) adlı oyunlarıyla 1940’a kadar oyunların konularını tayin etmişe benzer.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 231 Cevabı

 • Cevap

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Şinasi-Ahmet Kutsi Tecer
B) Namık Kemal-Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Namık Kemal-Orhan Asena
D) Recaizade Mahmut Ekrem-Yaşar Nabi Nayır
E) Şemsettin Sami-Faruk Nafiz Çamlıbel

 • Cevap

10. ◊ Cumhuriyet Dönemi sanatçılarından olan yazar, hiçbir edebî akım ve topluluğa katılmamıştır.
◊ Başta roman, hikâye ve tiyatro olmak üzere pek çok türde eser vermiştir.
◊ Kurtuluş Savaşı’nda gözlemlediği hırs, çıkarcılık, sadakat, fedakârlık gibi kişilik özelliklerini Sönmeyen Ateş adlı oyununda eleştirel bir anlatım tutumuyla yansıtmıştır.
◊ Kıskanmak adlı romanından önce Kırmızı ve Siyah, Sanatkârlar gibi hikâyelerini yayımlamıştır. Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Turan Oflazoğlu
B) Nahid Sırrı Örik
C) Necati Cumalı
D) Haldun Taner
E) Turgut Özakman

 • Cevap

11. İnsanlar, geçmişe ve geleceğe tiyatro denilen aydınlık pencereden bakarken, yaşanılan döneme de tanıklık eder. Bireyin ve toplumun yaşamı aynen sahneye yansır da ondan. Sahnesi ile, salonu ile tiyatro seyirciler arasında temsili boyunca eşitliği sağlar.

Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Seyirci önünde oynanması
B) Oyuncuların kabiliyetli olması
C) Dramatik örgüsünün gerçekçi olması
D) Geçmişe yönelik olması
E) Dekor ile sahnenin ilişkili olması

 • Cevap

12. I. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. (Virgül)
II. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. (Üç Nokta)
III. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur. (Nokta)
IV. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır. (Yay Ayraç)
V. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. (Uzun Çizgi)
Yukarıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen noktalama işaretiyle uyuşmamaktadır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 • Cevap

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A) Âşıklar, sadıklar ve bağrı yanıklar orasını ziyaret eder.
B) Bu olayın üzerinden aşağı yukarı tam on yıl geçmişti.
C) Giriştiği her işi eline yüzüne bulaştıran biriydi.
D) Bazı çalışanlar kaza nedeniyle iş yerlerine ulaşamamış.
E) Ne benim ne de onları dinleyen kişilerin aklından çıkabilir.

 • Cevap

14. Konuk sayısının kalabalık olması bazı sorunlara yol açtı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişiklerden hangisiyle giderilebilir?
A) “yol açtı” yerine “neden oldu” sözü getirilerek
B) “sorunlara” yerine “problemlere” sözcüğü getirilerek
C) “kalabalık” yerine “fazla” sözcüğü getirilerek
D) “konuk” yerine “misafir” sözcüğü getirilerek
E) “bazı” yerine “birçok” sözcüğü getirilerek

 • Cevap

15. Toplantıda bu konuda öne sürülen haklı itirazlara sürekli göz yumuyordu.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Gereksiz sözcük kullanılmasından
B) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından
C) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından
D) Deyimin yanlış anlamda kullanılmasından
E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından

 • Cevap

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 232 Cevabı

16. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

 • Cevap
1
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir