Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cumhuriyet Döneminde Hikaye 1923-1940 Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cumhuriyet Döneminde Hikaye 1923-1940 Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Hikaye  Sayfa 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Cumhuriyet Döneminde Hikaye 1923-1940 Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

DERSE HAZIRLIK

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı

1. Yukarıdaki metinden hareketle Türk edebiyatında modern hikâyenin gelişimiyle ilgili düşüncelerinizi belirtiniz.

 • Cevap:  Hikâyeye bugünkü anlamda ilk edebi kimlik kazandıran İtalyan yazar Boccacio’dur. 16. yüzyılda yazdığı “Decameron” adlı eseriyle ilk öykü örneğini vermiştir. Rönesans’ın etkisiyle de 19. yüzyıl edebiyatının en yaygın türü olmuştur.

Bizde, destanlar, halk hikâyeleri ve masallarla eski bir temeli olan bu tür, 14. ve 15. yüzyılda “Dede Korkut Hikâyeleri” ile çağdaş hikâye tekniğine yaklaşmıştır.

yüzyılda Tanzimat’la gelen yeniliklerle birlikte batılı anlamda ilk örneğini Ahmet Mithat Efendi “Letaif-i Rivayet ( söylene gelen güzel şeyler ) adlı eserini yazarak vermiş; “Kısadan Hisse” ile bu türü geliştirmiş, Sami Paşazade Sezai “Küçük Şeyler” adlı eseriyle modern hikâyeyi oluşturmuştur. Servet-i Fünun döneminde ise en güzel hikâyeleri Halit ziya Uşaklıgil ve Ahmet Hikmet Müftüoğlu vermiştir. Bağımsız bir tür olma özelliğini ise Milli Edebiyat döneminde Ömer Seyfettin’le kazanmıştır.

2. Zor durumlarda kalmanın insan davranışlarını nasıl etkileyebileceğini tartışınız.

 • Cevap:İnsan hayatında zaman zaman zor anlar yaşandığı olur. Bu durumda kimi çalışan güçlü kalmak için çabalarken kimisi de giderek verimsizleşir ve kelimenin tam anlamıyla akıl tutulması yaşar… “Çoğu kişi bana bulunduğumuz zor zamanlar içerisinde insanlarla çalışırken neler fark ettiğimi sorar. Her ne kadar çok başarılı ve güçlü insanlarla karşılaşsak da bu ortamda onların da en iyi hallerinde- güçlü, pozitif ve üretici- kalabilmek için çabaladıklarını görülür. 

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı

1. “Araba İzmir’e gelince şoför yolcuları selametlemeden evvel nedense yol parasının üstünü toplamak âdetindeydi.”cümlesindeki altı çizili kelimenin anlamını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizin doğruluğunu kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

 • Cevap: Yolculuk yapan insanlara selametle yolculuk yapılması ve gideceklere yere hayırla varmaları için söylenen bir kelimedir. 

2. Kamyon adlı metindeki karşılaşmaları, temel çatışmayı ve ona bağlı diğer çatışmaları belirleyiniz.

 • Cevap*Fakirlikten, para kazanmak uğruna gurbete yola çıkan ve bu uğurda canından olan delikanlı.
  *kamyoncunun tavırları
  *delikanlının bakkalın oğlundan akıl alması
  * yol parasının birazını verip kalanı bırakması

3. Ara sıra otomobil herhangi bir sebeple yavaşlar gibi olunca delikanlı yüzünde zapt edemediği bir dehşet ifadesiyle yerinden fırlıyor, “Acaba duracak mı? Para toplamaya mı başlayacak?” diyor; araba tekrar hızlanınca derin bir nefes alarak yerine çekiliyor ve atlamak için kati kararını veriyordu. Fakat nasıl atlayacak? Bu kamyon, bu gitgide gözünde büyüyen, bütün hislerine alışamadığı ve ezici tesirler yapan korku makinesi kendisini bir kıskaç gibi yakalamıştı. Buradan kurtulmasına imkân olmadığını sanıyordu. Gözleri alev alev olmuş, dört tarafına bakınıyor, etrafındaki köylülerin, ön sıralarda oturan efendilerin hep kendisine baktıklarını, biraz kımıldasa yakasına yapışacaklarını zannediyordu. Alnından yanaklarına doğru terler akıyor ve şakaklarındaki ayva tüylerini ıslatıyordu.
Bu parçadan hareketle kahramanın ruh hâli ile zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

 • CevapDelikanlı parasızlığın verdiği sıkışmışlığı çaresizliği bir kamyon kasasında yaşamaktadır.. Seçilen bu küçük mekan onun ruhi sıkışmışlığını daha ifade edebilmek için seçilmiştir…Bu ruh halinde tedirgin hareketleri ile diğer yolcuları da yanlış anlamaktadır.

4. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz. Bu belirlemede cümle yapıları, deyimler, kelime kadrosu, akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk gibi hususları dikkate alınız.

 • Cevap
  *Yazar betimlemelere sık yer verir
  *kısa cümleler seçer
  * kişileri bulunduğu çevreye uygun konuştutur ve tasvir eder.
  *Gayet yalın sade ve akıcı bir dili vardır.
  *Deyimlere de sık yer vermiştir

5. Metinle ilgili beğeni, tespit ve eleştirilerinizi gerekçelendirerek

 • CevapMetni çok beğendim. Özellikle anlatımı akıcı idi. Son kısımda beklenmedik şekilde bitirmesi de metni ilgi çekici hale getirmiştir. Ayrıca yaşanabilecek bir olay anlatılmıştır bu da akla uygunluk açısından etkilemiştir.

a. Kamyon adlı metindeki başkahramanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini belirleyiniz.

 • CevapMETNİN BAŞKAHRAMANI: KÖYLÜ DELİKANLIDIR.
  FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ: ESMER-UZUN BOYLU-SIRIM GİBİ İNCELMİŞ
  RUHSAL: PARASIZLIK VE FAKİRLİK YÜZÜNDEN KÖŞEYE SIKIŞMIŞ, ÇARESİ KALMIŞ.. BU DURUMUN VERDİĞİ EZİKLİK -KORKU VE TEDİRGİNLİK.

b. Belirlediğiniz özelliklerin olay akışını etkileyip etkilemediğini tartışınız.

 • CevapTABİ Kİ ETKİLER OLAYLAR BU RUHSAL DURUMUN VERDİĞİ KORKUNUN VE HEYECANIN ETRAFINDA GELİŞMİŞ. HATTA HİKAYENİN SONUNDA KORKTUĞU İÇİN ATLAYIP UÇURUMA YUVARLANMIŞTIR.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

a. Aşağıda verilen anlatım biçimlerinin özelliklerini belirtilen yerlere yazınız.

 • CevapTARTIŞMACI ANLATIM
  Özellikleri
  1.Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.
  2.Düşünce ve duygular kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir.
  3.Dil ve ifade sade, gösterişsiz ve pürüzsüzdür.
  4.Gereksiz ifadelere yer verilmez.
  5.Karmaşık ve anlaşılması güç cümleler kullanılmaz.
  6.Ses akışını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimeler yoktur.
  7.Savunulan ve karşı çıkılan görüşlere yer verilir.
  8.İki farklı bakış açısının olduğu konular bu türde işlenmeye daha elverişlidir.
  9.Fıkra, deneme, makale, röportaj gibi türlerde kullanılır.
  10.Yeteneğe, bilgi ve deneyime göre yöntem belirlenir.
  11.Eleştirici bir bakış açısıyla yazılırlar. Anlatım tarzı sohbete varabilir.
  12.İhtimal bildirmeyen, kesin, kanıtlanmış bilgiler kullanılır.

  SÖYLEŞMEYE BAĞLI ANLATIMLA OLUŞTURULMUŞ METİNLERİN ÖZELLİKLERİ
  1.Jest ve mimikler anlatımın gücünü arttırır.
  2.Sohbet, mülakat ve diyalog, monolog metinleri söyleşmeye bağlıdır.
  3.Karşılıklı konuşmalar, bağlama ve konuşulan kişiye göre değişebilir.
  4.Görme ve işitmeyle kurulan iletişim önemlidir.
  5.Vurgu ve tonlama önemlidir.
  6.Hikâye Roman Tiyatro, Mülakat, Röportaj, Monolog söyleşmeye bağlı anlatımın kullanıldığı metin türleridir.
  7.Roman, hikâye ve tiyatrolardaki karşılıklı konuşmalara diyalog, iç konuşmalara ise monolog denir.
  8.Tekrarlar söyleşmeye bağlı anlatımlarda ifadeyi kuvvetlendirir.
  9.Söyleşmeye bağlı metinlerde anlatımın süresi sınırlandırılmalıdır.

  ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM ÖZELLİKLERİ
  1.Olay, kişi, mekân ve zaman ortak ögeleridir.
  2.Olaylar birinci şahsın ağzından anlatılabilir.(Anlatıcı olay kahramanlarından biridir)
  3.Sanat metinleri öyküleyici anlatımla yazılır.
  4.Olaylar ilahi bakış açısıyla anlatılabilir.
  5.Olaylar 3.şahsın ağzından anlatılabilir.(Olan biten bir kamera sessizliğiyle izlenip anlatılır
  6. Kişi, mekân ve zaman olay ve olay örgüsünü oluşturmak için kullanılan ögelerdir.
  7.Öyküleyici anlatım hikâye, roman, anı, söyleşi, görüşme(mülakat) gibi metin türlerinde kullanılır.
  8.Öyküleyici anlatımda bir olayın olması şarttır.
  9.Yaşanmış olaylarda olay zincir, kurgulanmış olaylarda olay zinciri vardır.
  10. 3.Şahıs anlatımda anlatıcı her şeyi bilir.
  11. Öyküleyici anlatım sanat metinlerinde ve öğretici metinlerde kullanılır.
  12.Sanat metinlerinde anlatıcı kurmaca kişi öyküleyici metinlerde ise gerçek bir kişidir.
  13.Kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullanılır.

b. Yazdığınız özelliklerden hareketle Kamyon adlı metinde kullanılan anlatım biçimlerini belirleyiniz.

 • CevapÖYKÜLEYİCİ VE BETİMLEYİCİ..

c. Bulduğunuz anlatım biçimlerinin metindeki işlevlerini belirleyiniz.

Öyküleyici Anlatım Biçimi
Hikayede olayların akışını vermek için öyküleyici anlatım şarttır. Olayların akışını sağlama işlevi ile kullanılmıştır..
Betimleyici Anlatım Biçimi
Kahramanların fiziki ve ruhsal  durumlarını daha iyi anlatmak için önemli.. Fiziki ve ruhsal betimlemelerle hikayenin okuyucuya daha iyi ulaşması sağlanır. Ayrıca mekan tasvirleri için de betimleme olmazsa olmazdır.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

1. İnsanların olayları abartarak anlatmalarının ne gibi sonuçlar doğurabileceğini tartışınız.

 • Cevap*İnsanları yanlış bilgilendirme ve yönlendirmelerle olumsuz davranışlara sürükleme
  * İnandırıcılığını ve güvenilirliğini yitirme
  * İnsanlar arasında alay konusu olma

2. Aşağıda farklı hikâyelerden alınmış metinler verilmiştir. Bu metinlerde örgünün olay eksenli mi, durum eksenli mi geliştiğini tespit ediniz.

 • Cevapilk hikaye olay hikayesi çünkü içerisinde bir olay anlatılmıştır..
  İkinci hikaye bir durum hikayesidir. Çünkü olay akışı yoktur ve hayatın belirli bir kesitini ifade etmiştir.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı

1. “Herkes köprüye koştu, ben de koştum. Köprünün üstüne gelen yığıldı, hilafsız beş yüz bin kişi vardı.” cümlesinin bağlamından hareketle “hilafsız” sözcüğünün anlamını tahmin ediniz. Tahmininizin doğruluğunu kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

 • Cevap“hilafsız” : YALANSIZ… ALDATMACASIZ..

2. Pazarlık adlı metnin hangi hikâye türünü örneklediğini nedenleriyle belirleyiniz.

 • CevapDURUM HİKAYESİDİR. ÇÜNKÜ OLAY AKIŞI YOK. KAHVEDE OTURAN ARKADAŞLARIN SOHBETİNİ İFADE ETMEKTEDİR.

3. Metinde Faik Efendi’nin anlattıkları diğer kişilerce nasıl karşılanıyor? Neden?

 • CevapABARTILMIŞ VE YALAN OLARAK.. ÇÜNKÜ AKLA VE GERÇEĞE AYKIRIDIR

4. Metindeki mizahi unsurları belirleyiniz.

 • CevapFAİK EFENDİNİN OLAYLARI ABARTARAK ANLATMASI..KAHRAMANIN PAZARLIK EDEREK KÖPRÜDEKİ KİŞİ SAYISINI SÜREKLİ DÜŞÜRMESİ.. 

5. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap
  *GAYET SADE YALIN DİL KULLANIMI
  *KİŞİ BETİMLEMELERİNE SIK YER VERMESİ
  * KISA VE ANLAŞILIR CÜMLELER TERCİH ETMESİ
  *YEREL İFADELER KULLANMASI
  *DEYİMLERE KELİME GRUPLARINA YER VERMESİ
  *HALKI ESERLERİNE GÖZLEMLEYEREK YANSITMASI

6. Metinde Faik Efendi’nin kişilik özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap: Faik Efendi, kırk beş yaşlarında, uzun kara bıyıklı, esmer bir adam. Sözlerini abartılı anlatan biri.

7. Metindeki sosyal ve kültürel unsurları belirleyiniz.

 • CevapKahve ortamının olması
  İnsanların birbirleri ile olan samimi ilişkileri ve sohbetleri
  İstanbulun kenar mahallesinde yaşayan insanların günlük konuşmaları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

8. Memduh Şevket Esendal’ın kitabınızdaki biyografisinden hareketle metinle yazarın hayatı ve edebî kişiliği arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

 • Cevap
 • Türk edebiyatında Çehov tarzı öykünün ilk temsilcisidir.
 • Kişilerin günlük yaşamda dikkat çekmeyen yönlerini anlattığı öyküleri ile tanınır.
 • Durum öyküsünün ilk temsilcisi olan yazarın son derece güçlü bir gözlem yeteneği vardır.
 • Kendi ifadesiyle “topluma ayna tutan” bir sanatçıdır. Toplumun aksayan yanlarını, insanların psikolojik sorunlarını ruhsal durumlarını ele almıştır.
 • Öyküyü gereksiz süslemelerden kurtarmıştır. Dili, konuşma dilidir.
 • Yapıtlarında sıradan insanların gündelik yaşamlarını anlatmıştır.

9. Pazarlık adlı metni, Kamyon adlı metinle aşağıdaki tabloda verilen özellikler açısından karşılaştırınız.

 • Cevap
  ………………………Pazarlık ………….Kamyon
  Tür——–-durum öyküsü——-olay öyküsü
  Biçim—-mensur–—-mensur–—-
  Üslup—kısa sade cümleler,samimi bir dil--Açık yalın bir dil- Etkileyici samimi bir dil
  Anlatım teknikleri–—anlatma-gösterme———anlatma-gösterme
  İçerik——abartılarak anlatılan bir durum—–para kazanmak için gurbete çıkan ve canından olan bir delikanlı

a. Pazarlık adlı metinde anlatıcıyı belirleyiniz.

 • CevapANLATICI 3.KİŞİDİR.

b. Aşağıdaki bakış açıları ile ilgili kavram haritasını doldurunuz.

 • Cevap
  1) Hakim Bakış Açılı Üçüncü Tekil (O) Anlatıcı (İlahi = Tanrısal bakış açısı):
  Yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak olan her şeyi bilir, görür ve duyar. Kahramanların gönlü veya kafasından geçenleri okumaya kadar uzanır.
  Anlatıcı, anlattığı olayların dışında durur, gören durumundadır. Üçüncü tekil şahıs ağzıyla konuşur. Yazarın dilini kullanır ve bu sebeple ona “yazar-anlatıcı” da denilir.
  Zaman zaman okuyucu ile diyaloga girmekten, onlarla sohbet etmekten ve onlara yol göstermekten geri durmazlar.”
 • 2) Kahraman Bakış Açılı Birinci Tekil (Ben) Anlatıcı:
  Kahramanlardan birisidir. Bu anlatıcı, aynı zamanda olay örgüsünün bütün yükünü üstlenen asıl kahraman olabileceği gibi, daha da geri planda yer almış kahramanlardan biri de olabilir. Bir insanın sahip olduğu veya olabileceği bilme, görme, duyma, yaşama imkanları ile sınırlıdır.
 • 3) Gözlemci Bakış Açılı (Ben veya O) Anlatıcı:
  Anlatıcı, dış dünyada olup bitenleri, sadece gözlemek/izlemekle yetinir. İkinci aşamada da gözlemlerini tarafsız bir gözle okuyucuya nakleder. Bir “yansıtıcı” konumundadır. Çok daha az bilgilidir. Onun bilme, görme, duyma yetenekleri geçmiş ve geleceğe uzanmadığı gibi, kahramanların ruh hallerine de yetişemez.
  Hem üçüncü tekil hem de birinci tekil olabilir. Anlatıcının bakış açısı sınırları ve anlattıkları karşısındaki tutumuna dikkat etmek zorundadır.

c. Metinde kullanılan bakış açılarını belirleyiniz.

 • CevapGÖZLEMCİ BAKIŞ AÇISI KULLANILMIŞTIR.

ç. Metinde kullanılan anlatıcı ve bakış açısının anlatımı nasıl etkilediğini açıklayınız.

 • Cevapmetinde gözlemci bakış açısı vardır.bu da anlatımın bir kamera gibi sadece görünenin ifadesi şeklinde olmasına sebep olmuştur..

  DİĞER AÇIDAN

  ÖRNEĞİN. ANLATICI 3. KİŞİ OLURSA ANLATIMDA NESNELLİK VE GÖZLEM ÖN PLANA ÇIKAR . YAZAR OLAYLARA MÜDAHALE EDEMEZ SADECE GÖZLEMLEDİKLERİNİ YAZAR.
  EĞER ANLATICI  BİRİNCİ KİŞİ OLURSA OLAYLAR “BEN” AĞZI İLE İFADE EDİLİR. 

  BAKIŞ AÇISINA GELDİĞİMİZDE. ÖRNEĞİN İLAHİ BAKIŞ AÇISI İLE YAZILAN METİNDE YAZAR ANLATIMI İSTEDİĞİ GİBİ YAPABİLİR. KULLANACAĞI ANLATICI 3.KİŞİ OLUR. OLAYLARIN VE DURUMUN ANLATIMINDA , KAHRAMANLARIN TASVİRİNDE HER ŞEYİ BİLİR VE TÜM OLAYA/DURUMA HAKİMDİR.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

Aşağıdaki verilen anlatım tekniklerinin özelliklerini belirtiniz.

Bu anlatım tekniklerine Pazarlık adlı metinden örnekler bularak aşağıdaki ilgili yerlere yazınız.

Bulduğunuz anlatım tekniklerinin metindeki işlevleri belirleyiniz.

 • Cevap
  ANLATMA TEKNİĞİ
  Anlatım tekniğinin özellikleri:/İşlevi
  METİNDE GEÇEN OLAYLARIN İFADE EDİLMESİNİ SAĞLAR. OLAYLARI AKIŞININ SIRALANMASINI SAĞLAR. BURADA METİNDEKİ OLAYLARI İFADE EDEN BAŞKA BİRİ VARDIR. OKUR İLE METİN ARASINDAKİ BU KİŞİ OLAYLARIN OKURA AKTARILMASINI SAĞLAR
   
  Metinden örnek:

  Tramvay beygirlerine baktım, ayaklarını açmışlar oldukları yerde duruyorlar. O mavnalarda ne kadar yemiş varsa hepsi dansa kalkmış. Herkes köprüye koştu, ben de koştum. Köprünün üstüne gelen yığıldı, hilafsız beş yüz bin kişi vardı.”

   
  GÖSTERME TEKNİĞİ
  Gösterme tekniğinin özellikleri:/İşlevi

  Gösterme tekniği, olan biten her şeyin bütün ayrıntılarıyla olduğu gibi dışardan en az müdahaleyle sergilenmesidir. Bu teknikte kişilerin konuşma ve eylemleri doğrudan sergilenir.
  METİNDE YER ALAN KİŞİLERİN VE MEKANLARIN TASVİRİNDE KULLANILIR. YAZAR OLAYLARA MÜDAHALE ETMEZ. DİREKT OLARAK HİKAYEDEKİ OLAYLAR OKUYUCUNUN GÖZLERİ ÖNÜNE SERİLİR.


  Metinden örnek:

  .Faik Efendi, kırk beş yaşlarında, uzun kara bıyıklı, esmer
  bir adam. Ayağının birini altına alarak, kaşlarını yukarı aşağı oynatarak anlatıyor:
  —–
  “O halde, ben ölçtüm. Dört yüz metre. Eni de olsun on iki metre, dört yüz kere on ikimiz ne eder? Efendim… On kere dört yüz, dört bin, dört bin sekiz yüz metre murabbaı, her metre murabbaında da dört kişi dursa, dört kere sekiz otuz iki, dört kere dördümüz de on altı, on dokuz, bu da etti on dokuz bin iki yüz. Dört yüz bine varmaya? Efendim… tamam üç yüz seksen küsür bin kişi kalır açıkta.”

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

Çocukların olumsuz davranışlarının anneleri ve babaları üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini tartışınız.

 • Cevap*Anne bababının çocuk eğitimi konusunda yetersiz kaldıklarını düşünmeleri
  *Davranışlarının olumsuz etkisi
  *Sorunlara karşı çaresizlik yaşamaları
  *Anne ve baba ile çocuk arasındaki iletişim kalitesinin düşmesi
  *Ev ortamında huzursuz hareket etmeleri
  *Bozuk davranışlardan ötürü anne babanın da çözüm arayışı içine girmesi
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close