Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cumhuriyet Döneminde Hikaye 1940-1960 Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cumhuriyet Döneminde Hikaye 1940-1960 Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Hikaye  Sayfa 51, 52, 53, 54, 55 Cumhuriyet Döneminde Hikaye 1940-1960 Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

DERSE HAZIRLIK

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

1. Oğlumuz adlı metnin temasını belirleyiniz.

 • Cevapevlat sevigisi-çocuğa olan bağlılık

2. Metindeki temel çatışmayı belirleyiniz.

 • Cevapçocuklarını çok seven anne ve babanın davranışlarına karşı çocuklarının kayıtsız kalması (anne baba / evlat çatışması)

3. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap*şiirsel bir anlatımı var
  *sıcak-samimi -duygulu bir üslup
  *ruh çözümlemelerine / analizlerine yer vermesi
  *iç monolog tekniğini kullanması
  *akıcı bir dil kullanması

4. Metindeki millî ve manevi değerleri belirleyiniz.

 • Cevap*çocuğa verilen değer
  *ezan okunması
  *abdest alıp namaz vaktinin gelmesi ile namaz kılması
  *karı -koca arasındaki samimi bağ

5. Metinde zaman ve mekânın özelliklerini tespit ediniz.

 • Cevapmekan bir evin içi hatta bir oda.. kapalı ve dar..
  zaman : günün bir anı kısa ve dar..kuşluk vakti 

6. Metinde geçen “O da her oğul gibi sokak, mektep ve çarşı arasında, günden güne katileşen bir bölünmeye mahkûmdu’.’ cümlesinde sözü edilen kişiyle ilgili ne anlatılmak istenmiştir? Açıklayınız.

 • CevapHer insan gibi sosyal çevreye katılacak ve hayatın gerekleri ve gerçekleri ile yüzleşerek yetişecek..

7. Metnin tür özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevapmetin hikaye türünde yazılmıştır.
  Bireyin iç dünyasını esas alan hikayelere örnektir.
  burada birey ve içinde bulunduğu psikoloji durum anlatılır.

8. Metinden hareketle aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

 • CevapBaba: kaygılı , evladını için endişelenen onu her şeyin üstünde tutan sağlam bir aile reisi
  Anne: babaya saygılı evin cefakar kişisi.. 
  Oğul /Ömer: ergenliğin verdiği boş vermişlik. İlk aşktan yediği vurgun ile hayata küsmüş. Eskisi gibi davranmayan aile bağlarını koparmış biri

a. Oğlumuz adlı metindeki anlatıcı ve bakış açısını belirleyiniz.

 • CevapANLATICI:  birinci kişidir. ben etrafında yazılmıştır..
  Bakış Açısı: Kahraman Bakış Açısı..

b. Belirlediğiniz anlatıcı ve bakış açısının anlatımı nasıl etkilediğini tartışınız.

 • Cevap

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

1. Yukarıda bazı sanatçıların hikâye türüyle ilgili görüşlerine yer verilmiştir. Bu görüşlerden hareketle hikâye türü hakkında neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap*insanın anlatma ihtiyacından doğmuştur.
  *insanı konu alan bir türdür
  *amaç insanı insana anlatmaktır.
  *yaşanmış olaylardan hareketle yazılır
  *hikaye yazarından muhakkak izler taşır
  *her sanatçı hikayesinde aslında kendini ifade eder.
  *öykü sınırsız bir türdür . tam karşılığını ifade etmek güçtür.

2. Bir edebî eser, yaşamı bire bir yansıtabilir mi? Tartışınız.

 • Cevap: çünkü edebi eser sanat ürünüdür.
  her sanat ürünü muhakkak sanatçısının fikri ve zihni duygularını içerir.
  bu yüzden sanatın ve sanatçının olduğu yerde birebir yansımak imkansızdır.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

1. Koca Öküzün Ölümü adlı metnin tema ve konusunu belirleyiniz.

 • Cevap

2. Metnin tür özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap:  Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebî yazılara “hikâye (öykü) denir. Hikâye, insan yaşamının bir bölümünü, yer ve zaman kavramına bağlayarak ele alır.

3. Metnin kahramanı Yusuf, koca öküzle kendisi arasında ne gibi koşutluklar kuruyor? Açıklayınız.

 • Cevap: Yusuf kendisi ile öküz arasında ezilme çalışma sömürülme açısından bağlantı kurar. Toplumsal gerçekçi bir anlayışla eser veren Samim Kocagöz bu hikayesinde  “emek-sömürü”, “ezen-ezilen” çatışmaları işlenmiştir.  Hikaye kahramanı Yusuf, yıllarca başkalarının  tarlalarında çalışmaktan bıkmış ezilen bir köylüdür. Koca öküzünü kaybetmesi onu çok üzer.

4. Metindeki sosyal ve kültürel unsurları belirleyiniz.

 • Cevap
 • Yusuf üç gündür kayıp olan öküzünü aramak için nehre gelir.
 • Biraz aradıktan sonra öküzün bataklıkta çamura saplanıp öldüğünü görüp çok üzülür.
 • Yusuf’un oğlu babasının yanına gelir.
 • Öküzün nehrin karşısına geçerken bataklığa battığını sonra da çakallar tarafından öldürüldüğünü anlarlar.
 • Koca öküzü bataklıktan nehrin derin sularına iterler.

5. Toplumcu gerçekçilik akımının Koca Öküzün Ölümü adlı metne etkilerini değerlendiriniz.

 • Cevap: Toplumsal gerçekçi bir anlayışla eser veren Samim Kocagöz bu hikayesinde  “emek-sömürü”, “ezen-ezilen” çatışmaları işlenmiştir.  Hikaye kahramanı Yusuf, yıllarca başkalarının  tarlalarında çalışmaktan bıkmış ezilen bir köylüdür. Koca öküzünü kaybetmesi onu çok üzer.

6. Metinde anlatılan olay gerçekte yaşanmış olabilir mi? Tartışınız.

 • Cevap

7. Metnin olay örgüsünü belirleyiniz.

 • Cevap:  
 • Yusuf üç gündür kayıp olan öküzünü aramak için nehre gelir.
 • Biraz aradıktan sonra öküzün bataklıkta çamura saplanıp öldüğünü görüp çok üzülür.
 • Yusuf’un oğlu babasının yanına gelir.
 • Öküzün nehrin karşısına geçerken bataklığa battığını sonra da çakallar tarafından öldürüldüğünü anlarlar.
 • Koca öküzü bataklıktan nehrin derin sularına iterler.

8. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap:  
  Mekan:   Hikayede anlatılan olaylar bir köyde geçmektedir.
  Zaman:  Yusuf’un nehir kıyısında koca öküzü aramasıyla başlayıp oradan ayrıldıkları kısa bir  zaman diliminde geçiyor.
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close