Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dil Bilgisi Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dil Bilgisi Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Giriş  Sayfa 126, 27 Dil BilgisiMetni Etkinlik Soruları ve Cevapları

DERSE HAZIRLIK

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

1 anılagelmek
2 birbiri
3 birtakım
4 elebaşı
5 hapsolmak
6 hiçbir
7 kabul etmek
8 niçin
9 oynayabilmek

1. Yapılandırılmış griddeki (kutucuklu tablo) birleşik kelimelerin yanındaki numaraları, bu birleşik kelimelerin oluşumunu ve yazım kuralını bildiren aşağıdaki cümlelerin yanındaki boşluklara yazınız.

* Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, herhangi vb. belirsizlik sıfat ve zamirleri gelenekleşmiş olarak
bitişik yazılır. (…...3... ……….)
* Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır. (……..…8………….)
* Bir topluluğun yöneticisi anlamındaki başı sözüyle oluşturulan belirtisiz isim tamlamaları bitişik
yazılır. (……..4.…………….)
* Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde
herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır. (…….…7.…………..)
* Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak
yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır. (………..5….………..)
* -a, -e, -ı, -i, -u, -ü zarf-fiil ekleriyle bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek ve yazmak fiilleriyle
yapılan tasvirî fiiller bitişik yazılır. (………..…1….……..)

  • Cevap

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı

2. Aşağıdaki parçadan yararlanarak noktalama işaretleri ile ilgili kavram haritasını doldurunuz.

  • Cevap: Bu kavram haritasını sizler oluşturmalısınız.

3. Aşağıdaki parçada günümüz yazım ve noktalama kurallarına uymayan kullanımları belirleyiniz.

Edebî akımın en temel karakteristiğini, muhtevaya yön veren ve onu biçimlendiren duyarlıkla, bunun ifadelendirilmesinde söz konusu olan üslûp ortaklığı oluşturmaktadır. Ancak tarihsel bir zamanı paylaşan edebiyat kuşağıyla edebî akım, aynı şey değildirler. Edebiyat kuşağında idrak ettikleri tarihî, sosyal, ekonomik ya da siyasî zamanın belirgin bazı öğeleri etkili olabilir. Örneğin Meşrutiyet dönemi şartlarını yaşamış olan geniş yelpazeli Meşrutiyet dönemi edebiyat kuşağı içinde farklı edebî akımlar ortaya çıkmıştır. Fecr-i Atî ve Millî Edebiyat akımları gibi. Bazen de aynı edebiyat kuşağı içinde aynı konuları farklı biçimlerde ele alan edebî akımlar da olabilir.

  • Cevap: Fecr-i Atî
  • üslûp
  • Edebî
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Bir Yorum

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close