Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Giriş Sayfa 22, 23, 24, 25 Sanat Akımlarıyla İlişkisi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sanat Akımlarıyla İlişkisi Cevapları

DERSE HAZIRLIK

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı

1. Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Gruplarında verilenler dışında bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz, tahmininizin doğruluğunu kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

  • Cevap

cereyan: suyun ya da havanın herhangi bir yöne doğru yer değiştirmesi, akım
ilke: her türlü tartışmanın dışında, üstünde sayılan, ana düşünce ve inanış, baş kural.

2. “Edebî Akım” Terimi adlı metne göre bir edebî akımın temel karakteristiğini neler oluşturmaktadır? Açıklayınız.

  • Cevap: Yazara göre edebi akımlar dünya edebiyatlarında gerek millî gerek evrensel düzeyde yeni ve farklı edebî anlayışları, bu anlayışların belli bir süreç içinde uygulamaya konmasını ve kümelenmeleri simgelemektedir. Ayrıca tarihî gelişimi içinde sanat ve edebiyat hayatını anlamamızda ve bölümlememizde de edebî akımlar, belirleyici bir rol oynayabilmektedirler.

3. Edebî akım teriminden ne anladığınızı metinden hareketle açıklayınız.

  • Cevap: Sanatta görüş, duyuş, anlayış bakımından yenilikler ortaya koyan, farklılık gösteren harekete “sanat akımı” denir. Bir başka deyişle belli bir tarihsel süreçte aynı sanat anlayışına sahip sanatçıların oluşturduğu topluluktur akım.

4. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

  • Cevap:

➜ Edebi akımların ne olduğu hangilerinin nasıl özelliklere sahip olduğu
Edebi akımlardan örnekler verme
Edebi akımlar hakkındaki görüşlere yer verme

5. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

  • Cevap: Yazar kimi zaman edebi terimleri ve sanatsal üsluba bağlı olarak süslü sanatlı kelimeleri kullanma yoluna gitse de yine de okurun anlayabileceği bir dil kullanmıştır.

6. “Edebî Akım” Terimi adlı metni Ayna ve Toplum adlı metinle tür, biçim, üslup ve içerik yönünden aşağıdaki tabloda karşılaştırınız.

  • Cevap:

➜ İki eserde de amaç bilgi vermektir.
Cümleler sade dil ile oluşturulmuştur.
Görüş farklılıkları vardır.
İçerik olarak ise edebiyatın işlevi ve toplumla ilişkisinden bahsedilmiştir.

a. “Edebî Akım” Terimi adlı metinde yazarın bakış açısını belirleyiniz.

  • Cevap: Edebi Akım metninde yazarın kullandığı bakış açısı gözlemci bakış açısıdır.

b. Yazarın konuyu hangi açıdan ele aldığını, yönlendirme yapıp yapmadığını tartışınız.

  • Cevap: Yazar konuyu edebi akımların oluşma koşullarından edebi akımların birbirlerinden olan farklarından hareketle oluşturmuştur.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

Yapılandırılmış griddeki (kutucuklu tablo) birleşik kelimelerin yanındaki numaraları, bu birleşik kelimelerin oluşumunu ve yazım kuralını bildiren aşağıdaki cümlelerin yanındaki boşluklara yazınız.

  • Cevap:

* Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, herhangi vb. belirsizlik sıfat ve zamirleri gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır. (3)
* Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır. (8)
* Bir topluluğun yöneticisi anlamındaki başı sözüyle oluşturulan belirtisiz isim tamlamaları bitişik yazılır. (4)
* Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır. (7)
* Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak
yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır. (5)
* -a, -e, -ı, -i, -u, -ü zarf-fiil ekleriyle bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek ve yazmak fiilleriyle yapılan tasvirî fiiller bitişik yazılır. (1)

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 22, 23, 24, 25 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
42
75
6
15
42
2
6

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!