Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı 7. Ünite Türklerde Spor Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı 7. Ünite Türklerde Spor Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Ünite Türklerde Spor  Sayfa 249, 250  7. Ünite Türklerde Spor Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Ünite Türklerde Spor Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 249 Cevabı

A) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun olan sözcükleri yazınız.

 • Cevap:

1. İlk Türklerde oynanan çevgan oyunu günümüzdeki…………………………oyununa benzemektedir.
2. Türk İslam devletlerinde okçuluk sporuna…………………………denilirdi.
3. Osmanlı Devleti’nde iyi kılıç kullanmayı öğretmek amacıyla değneklerle oynanan oyuna …………………………adı verilirdi.
4. Türkiye Cumhuriyeti ilk kez 1924 yılında…………………………olimpiyatlarına davet edilmiştir.
B) Aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili alana yazınız.
5. Ata sporu olarak bilinen ve günümüzde de yaygın olan sporun adı nedir?

 • Cevap:

6. Selçuklularda sürgün avına ne denir?

 • Cevap:

7. Osmanlı Devleti’nde padişahların huzurunda yapılan güreşler hangi isimle anılırdı?

 • Cevap:

8. Yeni Türk Devleti’nin 1921 yılında sporun kurumsallaşması amacıyla yaptığı ilk çalışma hangisidir?

 • Cevap:

C) Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
9. İlk Türk devletlerinde sporun eğitime katkılarını açıklayınız.

 • Cevap:

10. İlk Türk İslam devletlerinde sporun sosyal hayat üzerindeki etkileri nelerdir?

 • Cevap:

11. Osmanlı Devleti’nde askerî amaçlı yapılan sportif faaliyetler hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap:

12. Düzenli yapılan sporun bedensel ve zihinsel gelişime katkılarını açıklayınız.

 • Cevap:

13. Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) Okula gitme isteği azalmıştır.
B) Ders çalışma isteği gözlemlenememiştir.
C) Derse katılım %50’nin altında kalmıştır.
D) Ders çalışma performansında %14,3 lük bir olumsuz etkisi vardır.
E) Spor yapan öğrenciler okulda yapılan bütün faaliyetlerde olumlu yönde gelişmeler göstermiştir.

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 250 Cevabı

14. Tablodan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Derse katılım oranı artmıştır.
B) Okula gitme isteği %71,4 tür.
C) Olumlu değişimler %50 nin üzerindedir.
D) Sporun okul başarısında bir etkisi gözlemlenmemiştir.
E) Ders çalışma isteğinde %37,5 lik bir grubun fikirleri değişmemiştir.

 • Cevap:

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

15. Aşağıdaki oyunlardan hangisi Türklerin binicilik ve savaş yeteneğini geliştiren spor dallarından biri değildir?
A) Tepük B) Cirit C) Gökbörü D) Mızrak E) Çevgan

 • Cevap:

16. “İlk Türk devletleri ve ilk Türk İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de; güreş, cirit, avcılık, atıcılık, okçuluk, binicilik, kılıç kullanma ve ağırlık kaldırma gibi spor etkinlikleri genellikle savaş öncesi idmanı olarak değerlendirilmiştir.”
Bu metinde özellikle vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkler yalnızca savaşmak için spor yapmışlardır.
B) Avcılık sporunun amacı, sadece savaş idmanı yapmaktır.
C) Türklerdeki spor faaliyetleri, daha çok savaşa hazırlık niteliğindedir.
D) Eski Türklerdeki sportif faaliyetler günümüzde devam etmemektedir.
E) Güreş ve avcılık sporuna, diğer spor dallarından daha çok önem verilmiştir.

 • Cevap:

17. Osmanlı Devleti’nde beden eğitimi ve spor, daha çok ders olarak değil talim olarak yer almıştır.
Yukarıdaki metinde Osmanlı Devleti’nde spor ile ilgili anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Spora önem verilmemiştir.
B) Spor eğitimi sadece okullarda verilmiştir.
C) Spor daha çok savaş hazırlığı olarak görülmüştür.
D) Okullarda spor eğitimi verilmemiştir.
E) Spor daha çok eğlence amaçlı yapılmıştır.

 • Cevap:

18. “Spor; fiziki ve zihinsel olarak sağlığı korumak, sosyal ilişkiler kurmak, eğlenmek, hoşça vakit geçirmek ve yarışmalarda mücadele etmek amacıyla planlı ya da plansız olarak yapılan fiziksel aktivitelerin her türlü şeklini ifade eder. Spor hem vücudumuzun hem de beynimizin sağlıklı olmasını ve formda kalmasını sağlar.”
Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Spor eğlendirir.
B) Spor sakatlanmalara neden olur.
C) Spor sağlıklı yaşamamızı sağlar.
D) Spor mücadele ruhunu geliştirir.
E) Spor zihinsel gelişime de katkı sağlar.

 • Cevap:

19. Aşağıda verilen amaçlardan
I. Eğlenceli vakit geçirme
II. Birlik ve beraberliği sağlama
III. Yardımlaşma duygusunu geliştirme
IV. Bedensel ve zihinsel gelişimi sağlama hangileri sporun sağladığı faydalardandır?
A) I ve III B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

 • Cevap:

 

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!