Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatı Cevapları

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Türklerde Devlet Teşkilatı  Sayfa 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60  Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatı Etkinlik Soruları ve Cevapları

Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatı

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

1. “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir!” sözünden ne anladığınızı söyleyiniz.

 • Cevap: “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünden  halkın devlet üzerinde hal ve yetkilere sahip olduğunun vurgulanmıştır. Bu söze göre devletin yönetimi belli kişilerin, belli bir ailenin elinde değildir. Ülkede yaşayan herkes yönetimde söz sahibidir.

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi hakkında neler biliyorsunuz?

 • Cevap:  Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan Milli Mücadele, milli kuvvetlerin düşman işgalini önlemesiyle zaferlerle sonuçlanmıştır.Milli Mücadele yıllarında mücadelenin örgütlenmesi için birçok çalışma yapılmıştır. Meclisin kurulması da bu yönde yapılan çalışmalardan biridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara’da kurulmuştur.Türkiye Büyük Millet Meclisi;

  *23 Nisan 1920 tarihinde kurulmuştur.

  *Meclis, ulusal egemenliğin simgesidir.

  *Meclis, başkan tarafından yönetilir.

  *Genel kurullarda milletvekilleri toplanarak kararlar alır.

  *Meclis yasamanın başıdır.

  *Meclis, halk tarafından seçilen milletvekilleri tarafından oluşturulur.

  *Mecliste alt komisyonlar farklı alanlarda çalışmalar yaparlar.

  *Meclis kanun, kararname, yönetmelik çıkarmakla sorumludur.

3. Cumhuriyet rejimi hakkındaki bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Cumhuriyet yönetiminde devlet, vatandaşların temsilcileri vasıtasıyla yönetilir. Bu yüzden vatandaşların bizzat yönettiği hükumet biçimi olan “doğrudan demokrasi”den ayrılır. Ancak günümüzde demokrasi ile aynı anlamda da kullanılır.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren ülkeyi yönetme yetkisi, eski Türk geleneklerinde olduğu gibi hanedan üyelerine aitti. Bu nedenle padişah olan kişi malikü’l mülk, yani ülkenin ve devletin tek sahibiydi.
Yeni Türk Devleti’nin kurulmasıyla yönetim anlayışı değişerek halkın iradesinin meclise yansıması sağlanmıştır.

Yukarıdaki metni de dikkate alarak Osmanlı Devleti ve Yeni Türk Devleti’nin yönetim anlayışlarını karşılaştırınız.

 • Cevap: Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren ülkeyi yönetme yetkisi, eski Türk geleneklerinde olduğu gibi hanedan üyelerine aitti. Padişah mutlak güç sahibi idi. Bunun yanında divan da ona danışma hizmeti vermekteydi. Oysa Türkiye Cumhuriyetinde yönetim halk adına halkın seçtiği vekiller ve vekiller ile oluşan Bakanlar Kurulunda TBMM de idi.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

OsmanlI’dan günümüze demokratikleşme aşamalarını aşağıdaki boşluklara yazınız.

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

Meclis’in renkli tablosunu Hıfzı Veldet Velidedeoğlu şu şekilde ifade etmiştir.
“1920’de Meclis’e memur olarak girdiğimiz zaman ilk dikkatimi çeken durum, mebusların kıyafet, yaş ve kafa yapılarının ve görgülerinin başka başka ve çok değişik olmasıydı. Beyaz sarıklı, aksakallı, cübbeli, eli tespihli hocalarla, pırıl pırıl üniformalı genç subaylar, yazma sarıklı aşiret beyleri, külahlı ağalar ve kavuklu çelebilerle; Avrupa tahsilinden yeni dönmüş, Batı kültürüyle yetişmiş, nokta bıyıklı, Kuva-yı Milliyeci kalpaklı gençler, meclis sıralarında yan yana oturuyorlardı. Formasyonları çok değişik olan bu insanlar bir tek amaç etrafında birleşmişlerdi.”

Yukarıdaki metne göre, I. Meclis’in yapısını değerlendirerek milletvekillerinin hangi amaç etrafında toplandıklarını yazınız.

 • Cevap:  I. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920 tarihinde kurulmuştur. Bu süreçte ilk mecliste görev yapan bir memur, ilk meclis ile ilgili mebusların kıyafet, yaş, kafa yapılarının ve görgülerinin başka başka ve çok değişik olduğunu ifade etmekteydi. Birinci TBMM’de sarıklı, cübbeli, tespihli hocalar da genç subaylar da aşiret ağaları da bulunmaktaydı. Aynı zamanda Batı kültürü ile yetişmiş gençler de mecliste bulunmaktaydı. Bu insanların her biri bir amaç için birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisinde toplanmışlardır.TBMM’de toplanan bu farklı düşünce yapısına, eğitime, dini inançlara sahip insanlar yalnızca Türk milletinin bağımsızlığının, hürriyetinin korunması ve tesis edilmesi amacı ile TBMM’de toplanmış ve görev yapmışlardır.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

I. ve II. meclis ile günümüzdeki meclisi karşılaştırınız.

 • Cevap: 1.Meclis ile 2.Meclis arasındaki farklar
 • 1-İlk meclis kurucudur.
 • 2-İlk mecliste güçler birliği,ikinci mecliste güçler ayrılığı ilkesi vardır.
 • 3-2.meclis inkılapları yapmıştır.
 • 4-İlk meclis 23 Nisan 1920’de,İkinci meclis 23 Nisan 1923’te açılmıştır.
2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
3
3
1
4
2
0
1

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!