Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı İlk Türk Devletinde Sanat Cevapları

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Türklerde Sanat Sayfa 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 İlk Türk Devletinde Sanat Etkinlik Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı İlk Türk Devletinde Sanat Cevapları

İlk Türk Devletinde Sanat

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Sayfa 202 Cevabı

1. Sanat deyince aklınıza hangi uğraşlar gelmektedir?

  • Cevap: Sanat denilince akla, önce ve sadece, sinema, tiyatro, roman gibi dallar gelir. Bir başka sanat dalı sayılabilecek olan saç tasarımı da kanaatimizce en önemli eserlerdendir. Çünkü onu tasarlayan bir düşünce vardır. Sizin sessiz ifadenizi, içinizdeki kişiliğinizi yansıtır.

2. Yandaki resimlerden hareketle geçmişten günümüze ulaşan müzik aletlerindeki benzerlikler hakkında neler söyleyebilirsiniz?

  • Cevap: 1. resimde kopuz ikinci resimde ise saz resmedilmiştir. İkisi de telli çalgılardandır. Türklerin milli enstrümanlarıdır.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Sayfa 203 Cevabı

Konargöçer yaşam tarzının sanata etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

  • Cevap:

➜ Konargöçer yaşam tarzında daha çok taşınabilir eşyalar üzerindeki süslemeler ön plana çıkmıştır.
➜ Konargöçer yaşam tarzı çadır sanatının gelişmesini sağlamıştır.
➜ Konargöçer yaşam tarzı gereği geçim kaynağının hayvancılık olması heykel, işleme ve dokumalarda hayvan figürlerinin çok olmasına neden olmuştur.
➜ Konargöçer hayat şartlarına uygun olarak, hayvancılık temel geçim kaynağı olduğu için ilk Türklerin sanat anlayışında hayvan üslubu denilen süsleme sanatı belirgin olarak işlenmiştir.
➜ Bu tarz sanat anlayışında (Görsel 6.3); kemer tokaları, hançer kabzası ve at koşum takımları üzerine süslemeler yapılmış, yapılan süslemeler; pars, kaplan, aslan, kurt, at, koyun ve kartal gibi hayvan figürlerinden oluşmuştur.
➜ İlk Türk toplumlarının inancında hayvanlara farklı anlamlar yüklenmiş; aslan ve kartal güç ve kudreti, kurt özgürlüğü, kaplumbağa ise ebediyeti sembolize etmiştir.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı

Toplumlardaki sembol ve figürlerin sonraki nesillerde de devam etmesinin önemi nedir?

  • Cevap:

➜ Toplumlardaki sembol ve figürler topluma ait geçmiş birlikteliğini, kahramanlıklarını gösterir.
➜ Bu sembol ve figürlerin sonraki nesillerde de devam etmesi nesilleri birbirine bağlar, geçmiş birlikteliği oluşur, millet olma inancını artırır.
➜ Örneğin “İYİ” Kayı boyunun sembolü günümüzde bir çok yüzük, kolye vb. takılarda yer alarak günümüz neslinin geçmişi ile gurur duyduğunu gösterir ve nesli geçmişi ile bağlar.
➜ Bu yüzden toplumlardaki sembol ve figürlerin devam etmesi çok önemlidir.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Sayfa 207 Cevabı

Hunlar ve Kök Türkler zamanında yapılan resim sanatında hayvan üslubu öne çıkarken Uygurlarda bitki üslubunun ön plana çıkmasının sebebi ne olabilir?

  • Cevap:

➜ Hunlar ve Göktürklerde ana geçim kaynağının hayvancılık, Uygurlarda tarımın geçim kaynağı olması ve hayatları için önemli olduğu için resim sanatında farklı nesnelerin ön plana çıkmasına neden olmuştur.
➜ Konargöçer hayat şartlarına uygun olarak, hayvancılık temel geçim kaynağı olduğu için ilk Türklerin sanat anlayışında hayvan üslubu denilen süsleme sanatı belirgin olarak işlenmiştir

Uygurlarda yerleşik hayatın yaygınlaşması ile birlikte sanatın hangi dalları gelişmiştir?

  • Cevap:

➜ Uygurlar yerleşik hayatı benimsemesiyle sanat alanında resim, minyatür ve heykel’de gelişmeler sağlanmıştır. Uygur dönemindeki sanatsal gelişmeler günümüze kadar ulaşmıştır. O dönemden kalan heykel, resim gibi sanal eserleri günümüzde çeşitli müzelerde sergilenmektedir. Yerleşik hayata geçen Uygurlar dini inançları gereğince tapınaklarını inşa etmişlerdir. Heykeller ile tapınaklarını onurlandıran uygarlıklardan biridir.

➜ Uygurların din anlayışı yerleşik hayata geçmeleri ile ilerlemiştir. Dinlerine olan bağlılıkları ile birçok heykel yapmışlardır. Tapınakları süslemek için yapılan heykel sanatında gelişmesinde etkili olmuştur. Mermi taşı, ahşap ve toprak malzemeleri kullanarak heykelleri şekillendirmişlerdir. Heykellerin genelde yüz bölgelerini yapmaya ağırlık göstermişlerdir.

➜ Şehir kurdukları zaman dini tapınaklar için yapılan heykeller zaman içerisinde yaygınlaşmıştır. Uygur halkı sanat ile iç içe yaşaması ince işçiliğinde gelişmesini sağlamıştır.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı

İlk Türk devletlerindeki sanat faaliyetleri ile ilgili olarak dikkat çeken önemli hususları tablodaki uygun yerlere yazınız.

  • Cevap:

Mimari

➜ Hunlar: Kurgan, Çadır
➜ Köktürkler: Kurgan, Anıt mezar
➜ Uygurlar: Tapınaklar, Surlarla çevrili şehirler, mağara evler, taş saraylar, kerpiç evler, mimaride kubbe tekniği,

Dokumacılık

➜ Hunlar: Dokumacılıkta ileriydiler. Gördes tekniği ile dokunmuş, Hun Gülü ve geyik motifi dokumacılıkta kullanılmıştır.
➜ Köktürkler: Dokumacılık gelişmiştir.
➜ Uygurlar: Uygurlar dokumacılığı; desenleme, boyama ve iğne ile işleme olmak üzere üç şekilde yapmışlardır.

Resim

➜ Hunlar: Hun resminde, on iki hayvanlı takvim ile ilgili resimlere rastlanmıştır. Duvar resimleri görülmüştür.
➜ Köktürkler: Kök Türkler Dönemi’ne ait derin çizgilerle çizilmiş çok sayıda kaya resimlerine rastlanmıştır. Bu resimlerde askerler ve savaş sahneleri önemli bir yer tutar. Kök Türkler, Hunlarda olduğu gibi kaya resimlerinde kurt figürlerine çok sık yer vermişlerdir.
➜ Uygurlar: Resim sanatında da oldukça ilerlemiş, inançları ve yerleşik düzenleri sanat anlayışlarını da etkilemiştir. Süsleme sanatı ve resimlerinde bitki üslubu ön plana çıkmıştır. Lotus çiçeğini figür olarak kullanmışlardır.

Heykel

➜ Hunlar: Heykeller; ahşaptan, pişmiş topraktan ve madenlerden yapılmış, Hun heykel sanatında hayvan tasvirleri çok gerçekçi bir şekilde işlenmiştir.
➜ Köktürkler: Heykellerde kaftan ve çizme gibi ayrıntılar da işlenmiştir. Kül Tigin, Bilge Kağan ve Vezir Tonyukuk adına dikilen heykeller ise Kök Türk heykellerinin en güzel örnekleridir.
➜ Uygurlar: Devasa büyüklükte heykeller yapmışlardır. Heykeller kaplumbağa kaidesi üzerine yerleştirilerek dikili taş anlayışı bu dönemde de devam ettirilmiştir.

Müzik

➜ Hunlar: Avrupa Hun Devleti hükümdarı Attila, sık sık ziyafetler verir ve kopuz eşliğinde kahramanlık müzikleri dinlerdi.
➜ Köktürkler: Tuğ müziği, dinî müzik ve ozan müziği ön plana çıkmıştır. Müzikler Kam’lar tarafından yapılıyordu.
➜ Uygurlar: Resmî çalgılara kövrük, Kopuz, Pipa/berbab, tambur, zurna  kullanılmıştır. 12 makamı müzikte kullanmışlardır.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!