Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı İlk Türk İslam Devletlerinde Eğitim ve Bilim Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı İlk Türk İslam Devletlerinde Eğitim ve Bilim Cevapları

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Türklerde Eğitim ve Bilim  Sayfa 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180  İlk Türk İslam Devletlerinde Eğitim ve Bilim Etkinlik Soruları ve Cevapları

İlk Türk İslam Devletlerinde Eğitim ve Bilim

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı

1. İnançların eğitime etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

  • Cevap:

2. Toplumun dinî inançlarının bilimsel gelişmelere etkisi konusunda neler söyleyebilirsiniz?

  • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı

Selçuklu Sultanı Alparslan, bir gün Nişabur’da bir caminin kapısında perişan kılıklı gençler görüp bunların kim olduklarını vezir Nizamülmülk’e sormuştu. Vezir; “Bunlar insanların en şereflileri, dünya zevki bulunmayan ilim araştırıcılarıdır.” deyince, Alparslan onlara bir yurt yapılması ve maaş bağlanmasını emretmiştir.
Alparslan’ın oğlu Sultan Melikşah, kendisini ziyaret etmeyen bilim insanı Sandali’ye bunun nedenini sorunca; “Sizin, hükümdarların en iyisi olmanız için ve benim de âlimlerin en kötüsü olmamam için ziyaretinize gelmiyorum. Çünkü en iyi hükümdar, âlimleri ziyaret eden, en kötü âlim de hükümdarın ziyaretine koşandır.” diye cevap vermiştir.

Yukarıda verilen örneklere bakarak, Selçuklularda eğitim ve bilime verilen önemi açıklayınız.

  • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 175 Cevabı

İslam devletlerinde astronomi bilimine önem verilmesinin temel sebebi nedir?

  • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı

1. Ahilere ait bu törende şed (kuşak) bağlanmasını (Görsel 5.15) nasıl değerlendiriyorsunuz?

  • Cevap:

2. Günümüzde buna benzer bir uygulamanın yapılması ne gibi faydalar sağlar?

  • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı

Kutadgu Bilig
Beylerden bilgili olanlardır ki,
İyi yasalar koymuşlardır.
Akıllı, bilgili, yumuşak huylu bey,
Görev vermek için erdemli insanlar arar.

Metinlerden hareketle, Kutadgu Bilig ve Dîvan-ı Lügati’t-Türk’te eğitim ve bilime verilen önem hakkında neler söyleyebilirsiniz?

  • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 179 Cevabı

Farabî, İbni Sina, Harezmi, Bîrûnî
Yukarıda isimleri verilen bilim adamlarının adlarını, onların yaptıkları çalışmaları da dikkate alarak, uygun olan kutucukların altına yazınız.

  • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 180 Cevabı

Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi’nin Hikâyesi
Gevher Nesibe Hatun (Görsel 5.22), Selçuklu ordusundan bir sipahiye gönül verir. Ancak abisi sultan Gıyaseddin Keyhüsrev bu evliliğe karşı çıkar ve sipahiyi savaşa gönderir. Sipahi katıldığı savaşta şehit düşer. Üzüntüsünden verem hastalığına yakalanan Gevher Nesibe Hatun’a ağabeyi Gıyaseddin Keyhüsrev son isteğini sorar.
Gevher Nesibe Hatun; “Ben devasız bir derde düştüm, kurtulmama imkân yok. Eğer dilersen mal varlığımla benim adıma bir şifahane yaptır. Bu şifahanede bir yandan dertlilere şifa verilirken, bir yandan şifası olmayan dertlere çare aransın. Bu şifahanede ünlü hekim ve cerrah yetişsin. Burada kimse bir kuruş ödemesin ve benim adıma bir vakıf olsun.” der.

1. Geçmişte Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi’nin üstlendiği görevi, günümüzde hangi kurumlar yerine getirmektedir?

  • Cevap:

2. Gevher Nesibe Hatun’un vasiyeti hakkında neler düşünüyorsunuz?

  • Cevap:
2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
2
0
1

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!