Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Osmanlı Devletinde Hukuk Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Osmanlı Devletinde Hukuk Cevapları

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Türklerde Hukuk  Sayfa 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,118, 119, 120, 121, 122  Osmanlı Devletinde Hukuk Etkinlik Soruları ve Cevapları

Osmanlı Devletinde Hukuk

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı

1. Osmanlı Devleti’nin Cihan devleti olmasında adalet anlayışının yeri ve önemi nedir?

 • Cevap:

2. “Hukuk devleti” kavramından ne anlıyorsunuz?

 • Cevap:

Osmanlı Devleti’nin fethettiği bölgelerde uygulanan kanunları kendi hukuk sistemine dâhil etmesinin sebebi nedir?

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde örfî hukuk kanunlarına sık sık yeni maddeler konulmasının sebebi ne olabilir?

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı

Fatih ve Süleyman kanunnâmelerinde;
“…Şerî şerife uygunluğu onaylanmıştır…” (Şerî hukuka uygunluğu şeyhülislam ve din adamları tarafından oluşan bir kurul tarafından onaylanmıştır.) ibaresi vardır.

Osmanlı yöneticileri, çıkardıkları kanunnâmelerin şerî esaslara uygunluğunu niçin önemsemişlerdir?

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

Osmanlı Devleti’nde halkın şikayetlerini Divan-ı Hümayun’a iletebilmesini Osmanlı Devleti’ndeki hukuk anlayışı açısından değerlendiriniz.

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı

Osmanlı Devleti’nin mahkemelerindeki duruşma salonlarında; kadı, kadıya yardımcı olan naip, şuhudul hâl (gözlemci) denilen müşahitler, kayıt tutan katipler, olayın görgü tanığı olan şahitler, suçlunun kaçmasını engellemek için zabitler, şikâyetçi olan davacı ve davalılar bulunurdu.
Aşağıdaki görselde (Görsel 3.12) Osmanlı duruşma salonunun gerçeğe yakın bir resmi çizilmiştir. Yukarıdaki bilgileri göz önünde bulundurarak ve resmi inceleyerek, resimdeki kişilerin duruşma sırasındaki duruş şekilleri ve yaptığı işlere göre kim olduklarını noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

1. Fatih Sultan Mehmet, başka dinden ve milletten olan insanlara karşı nasıl bir tutum sergilemiştir?

 • Cevap:

2. Fatih Sultan Mehmet’in bu tutumunun Bosna Hersek’in Müslüman olmasındaki rolü nedir?

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı

Yavuz’un Kudüs Amannâmesi (1517)
“Kiliseleri ve kutsal yerleri ziyarete gelen Ermeni toplumu, Zemzem denilen su yerine, panayırlarına ve diğer mabet ve kutsal yerlere vardıklarında, devletin yönetim görevlilerinden ve başkalarından hiç kimse karışmayacak ve rahatsız etmeyecektir. Her kim karışır, rahatsız eder, değiştirir ve bozarsa, hükümdarların yardımcısı olan Allah’ın katında suçlular takımından sayılsınlar.”

Yavuz Sultan Selim’in Kudüs’teki Ermeni toplumuna göstermiş olduğu bu iyi niyetin Osmanlı Devleti’ne katkısı ne olmuştur?

 • Cevap:

Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde hukuk alanındaki gelişmeleri değişim açısından değerlendiriniz.

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

Tanzimat Dönemi’nde kurulan yeni mahkemeler, şerî mahkemelerin görev alanlarını daraltmıştır. Yukarıdaki şemada (Şema 3.4) Tanzimat’a kadar olan Osmanlı mahkemeleri ile Tanzimat sonrası kurulan mahkemelerin eşleştirmesi verilmiştir. Şemaya göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Tanzimat öncesinde Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki sorunlara bakan mahkemenin adı nedir?

 • Cevap:

2. Tanzimat sonrasında Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki sorunlara bakan mahkemenin adı nedir?

 • Cevap:

3. Tanzimat öncesi ve sonrası iki tarafın da yabancı olduğu davalara hangi mahkemeler bakardı?

 • Cevap:

4. Tanzimat öncesinde bir Rum ile Ermeni vatandaşın aile ve miras gibi davalarına bakan mahkemenin adı nedir?

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı

1. Tanzimat ve Islahat Fermanı’nı vatandaşlık hakları bakımından değerlendiriniz.

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

Tanzimat Dönemi’nde, farklı mahkemelerin ortaya çıkmasını hukuk açısından değerlendiriniz

 • Cevap:.
2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
15
2
5

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!