Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Osmanlı Devletinde Toplum Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Osmanlı Devletinde Toplum Cevapları

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Türklerde Toplum  Sayfa 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93  Osmanlı Devletinde Toplum Etkinlik Soruları ve Cevapları

Osmanlı Devletinde Toplum

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı

1. Farklı milletlerden olan insanlar, Osmanlı toplumunda çok uzun süre bir arada yaşamayı nasıl başarmışlardır?

 • Cevap:

2. Günümüzde sosyal hayat (misafirperverlik, evlenme, doğum, ölüm, bayramlar vb.) hakkında neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap:

Osmanlı Devleti’nin sosyal yapısının şekillenmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı

Osmanlı Devleti, fethettiği ülkelerin halkına kendilerini idare etme hakkı vermiş, onların kültürlerine ve inançlarına müdahale etmemiştir. Bu davranışın Osmanlı’nın varlığını uzun yıllar sürdürmesinde ne gibi etkileri olduğunu açıklayınız.

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı

Osmanlı Devleti, Rumeli’ye geçince imar faaliyetlerine niçin ağırlık vermiş olabilir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

 • Cevap:

Avram Galanti (Yahudi Göçmeni)
“…Şayet Bayezid’in davranışı olmasaydı, İspanya, Aragon, Portekiz ve Sicilya’dan sürülmüş olan Yahudilerin geri kalanları ve İsrail’in hatırası mahvolacaktı. Osmanlı padişahı olan Sultan Bayezid, İspanya kralının Yahudilere yapmış olduğu kötülüğü ve onların ayak basacak yer aradıklarını işiterek, merhamete geldi. Vilayetlere yazdığı mektupta, yüksek memurlardan hiçbirinin Yahudileri ortadan kaldırmak veya sürmek gibi bir işe başlamamalarını ve onları namusu gibi kabul etmelerini istedi. Kanunu dinlemeyenlerin ise idam edileceklerini emretti.”
Portekizli Bir Şair
“.Türkiye’de hürriyetin kapılarını açık bulacaksın. Yahudi dininin kayıtsız şartsız serbestliği için meydan bulacaksın. Bu kapılar asla kapanmaz. Orada imanını tazeleyebilirsin.” (Portekiz’de Yahudiler, zorla Hristiyanlaştırılmışlardı.)…”

Yukarıdaki metinlerden hareketle, Osmanlı Devleti’nin farklı etnik ve dinî unsurlara karşı sergilediği tutumu yorumlayınız.

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı

Sırp Araştırmacı Milan Vasic (Milan Vasis):
“…Balkanlarda bu iş Hristiyan çocuklara Türk ismi verilmesine kadar ileri gitmiş, kültürlerin etkileşimi ile tam bir ahenk meydana gelmiştir.”

Bu metinlerden hareketle, Osmanlı Devleti’nin Balkan halkları üzerindeki etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı

Medinetü’l Fazıla” (Erdemli ideal Toplum)
“…İnsan tek başına medeniyeti yakalayarak kendi hayatını sürdüremez ve mükemmelleşemez. Yaratılışın gayesi olan mükemmelliğe, ancak birbiriyle yardımlaşan birçok insanın bir araya gelmesiyle ulaşılabilir.
Gerçek mutluluk vasıtası olan hususlarda yardımlaşmayı amaçlayan bir şehir, erdemli mükemmel bir şehirdir. Birbirlerine yardım eden milletler erdemli, mükemmel milletlerdir.”

Yukarıdaki metni inceleyerek, Farabî’ye göre ideal toplumun tanımını yapınız.

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

Osmanlı kadını
“Türkiye’yi ziyaret edenler burada birkaç Türk evi görmeden, Türk insanlarının gerçek yaşamları hakkında hiçbir şey bilemez. Türk evleri gözden ırak olduğu için Türk hanımlarının aile içerisinde hiçbir etkisi olmadığını düşünmek hata olur. Tam tersine bu hanımlar, dışarıda dolaşmakla, ziyaretlere gidip ziyaretçi kabul etmekle vakit geçirmedikleri için türlü planlar kurmak keyfine sahiptirler.”

Georgina A. Müller (Corcina A. Müller) 1894’te İstanbul’a gelip çeşitli Türk evlerine ziyaretlerde bulunduktan sonra, Osmanlı kadını hakkında yukarıdaki ifadeleri kullanmıştır. Buna göre Osmanlı kadınının toplumdaki yeri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap:

Osmanlı Devleti’nde hayvanların korunmasıyla ilgili yapılan çalışmaları günümüzdeki- lerle karşılaştırınız?

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

“Trabzonluların üzerine düştükleri, alışverişi hakkında kavga ettikleri hamsi balığı… Bu balık Hamsin’de çıktığı için hamsi balığı derler. Balığın çıkışını dellallar halka haber verirler. Dellalların bir çeşit mürves ağacından boruları vardır. Bir kere su urun- ca, “Ahça (akçe) çomahla bir mendil hamsi ver.” diye ince sırmalı mendillere balığı koyup giderler. Balığın suyunun aktığına acıyarak, “Bre balığın suyunu akıtıyorsun, suyuna bir pilavcık sallasana.” diye şaka ederler. Arkasından da şu beyitleri söylerler:
Trabzondur yerümüz,
Ahça tutmaz elümüz.
Hamsi paluk olmasa,
Nice olurdu halumuz.”

Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde Trabzon’dan söz ederken hamsi balığına özel olarak vurgu yapmıştır. Buradan hareketle coğrafi koşulların yemek kültürü üzerinde etkilerini örnekler vererek açıklayınız.

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

III. Murat’ın şehzadesi Mehmet’in sünnet şenliğini gösteren minyatürler. (1582)

1. Osmanlı Devleti’nde eğlence kültürü adlı minyatürü (Görsel 2.26) inceleyerek Osmanlı Devleti’ndeki müzik aletleri ve eğlence kültürü hakkında neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap:

2. Yemek adlı minyatürü (Görsel 2.27) inceleyerek Osmanlı Devleti’ndeki sofra kültürünü, günümüz sofra kültürü ile karşılaştırınız.

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

Avusturya Başbakanı Prens Metternich’in (Miternih) Babıâli’ye Gönderdiği Mektup
“. Avrupa’dan sizin kanun ve nizamınıza uymayan kanunları almayınız. Türk kalıp, kendi dininizin gösterdiği hoşgörü ve müsamaha ile diğer dinden insanlara kolaylık sağlayabilirsiniz. Doğrulukta ve hak yolunda ilerleyiniz.
Biz Osmanlı’yı kendi idare tarzını düzene koymak için yaptığı işlerden vazgeçirmek istemiyoruz. Lakin durum ve şartları Türklere uymayan Batı tarzı düzenleri kopya ederek, Doğu’nun âdetlerine uymayan ve Batı’ya yaranma gayretinden başka bir sonuç doğurmayacağı belli olan Batılılaşmayı kabul etmemesini tavsiye ediyoruz.”

 • Cevap:

Yukarıdaki metinden de anlaşılacağı gibi Avusturya Devleti, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa devletlerinden farklı olarak Tanzimat Fermanı’nı desteklememektedir. Sizce bunun sebebi ne olabilir?

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı

Balkan Göçleri
“.Başıboş sürünen bozguna uğramışlar ordusuna, Rumeli’nin bağlarından kopup gelen daha perişan yüz binlerce muhacirin, yüz binlerce göçmenin sürüne sürüne eriye eriye akan kafilelerini de eklemeliyiz. Evet, Rumeli göçüyordu. Rumeli boşalıyordu. Rumeli Türkleri akıp geliyordu. Rumeli’yi asırlarca evvel alan, Rumeli’de asırlarca yaşayan son Türkler, XX. yüzyılın başlarında alevlenen bu yangının alevleri içinde sonu bilinmez geleceklere doğru akıyorlardı.”

1. Balkan Savaşları sonunda ailesini kaybetmiş ve göçe zorlanmış bir mülteci olsaydınız neler hissederdiniz? Duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:

2. Yukarıdaki metinden hareketle ülkelerindeki savaştan dolayı Türkiye’ye yapılan mülteci göçlerini değerlendiriniz.

 • Cevap:
2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
2
0
0
0
10
2

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!