Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Dr. Ayten ERDURAN, Mehmet Fatih ÖZDEMIR tarafından 354 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Ahmet Sadık PALA tarafından yapılmış.

11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

1. ABC üçgen ve D, E ve F bulundukları kenarların orta noktalarıdır.
D(1,3), E(2,5), F(4,–2) Verilenlere göre C noktasının koordinatlarını bulunuz.

2. A, B ve C doğrusal 5. AB = AC A(2,–3) ve C(12,–18) Şekilde verilenlere göre B noktasının koordinatları toplamı kaç olur?

3. P(–1, 2) noktası 2x – y + a = 0 doğrusu üzerinde ise a kaçtır?

4.(….)

Yukarıdaki analitik düzlemde ABCD, karedir. D(0, 3) ve A(2, 0) olduğuna göre B noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

5. Analitik düzlemde A(2, 5) ve B(–1, a) noktaları veriliyor (…) br ise a nın alabileceği değerleri bulunuz.

6. (….) doğrusu ile koordinat eksenlerinin sınırladığı bölgenin alanı kaç br2 dir?

7. Analitik düzlemde y = 12 doğrusu üzerindeki A(5, a) noktasının başlangıç noktasına (orijine) uzaklığı kaç br dir?

8. Uç noktaları (2, 3) ve (–4, 5) olan AB doğru parçasının orta noktası 2x + ky + 6 = 0 doğrusu üzerinde ise k kaçtır?

9. A ve B noktalarının orta noktası orijin ise aşağıdakilerden kaç tanesi doğru olabilir?
I. Her iki nokta, x ekseni üzerindedir.
II. Her iki nokta, y ekseni üzerindedir.
III. Biri I. bölgede, diğeri IV. bölgededir.
IV. Biri II. bölgede, diğeri IV. bölgededir.
V. Her iki nokta da III. bölgededir.

10. A(–2, 5)  B(5, 2)  C(9, 1)  D(a, b)
Verilenlere göre ABCD paralelkenarının [BD] köşege ninin uzunluğu kaç br dir?

11. (….) doğrusunun x eksenini kestiği noktanın apsisiyle (….) doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinatının toplamı kaçtır?

12. [email protected] olmak üzere A(2, –7) ve B(10, 13) noktaları veriliyor. [AB] nı AC = 3. CD oranında bölen C noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

13. A(2, 3), B(–4, 1) ve C(–2, 1) noktaları ABC üçgeninin köşeleridir. ABC üçgeninin [BC] kenarına ait kenarortay uzunluğu kaç br dir?

11. Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

1
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir