Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 33 Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 33 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 33 Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 6. Ünite Deneme Sayfa 229, 230, 231, 232, 233, 234 33 Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 229 Cevabı

1) Nurullah Ataç “Deneme ‘ben’in ülkesidir.” sözüyle bu türün hangi özelliğine dikkat çekmektedir? Düşüncelerinizi sözlü olarak belirtiniz.

 • Cevap

2) Mevsimlerden en çok hangisini seversiniz? Niçin?

 • Cevap

3) Türk edebiyatında deneme türünün ortaya çıkışı, önemli temsilcileri ve bunların eserleriyle ilgili arkadaşlarınıza kısa bir sunum yapınız (1. etkinliğe yöneliktir.).

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 232 Cevabı

1) Deneme, kişinin kendi kendisiyle ya da kendi dışındaki kişilerle/varlıklarla herhangi bir konuda gerçek ya da hayalî olarak girdiği diyalogun ürünüdür. Buna göre yazar, metnini oluştururken hangi okuyucu kitlesini dikkate almıştır? Tartışınız.

 • Cevap

2) Tabiat konusunda yazılmış bir deneme ile bir şiir arasında yazılış amacı bakımından ne gibi farklar vardır? Açıklayınız.

 • Cevap

3) Nurullah Ataç’ın yaz ve kış mevsimleriyle ilgili izlenimlerini ve düşüncelerini yansıtan cümleleri okuduğunuz metinden belirleyiniz. Bu cümlelere göre tabiatın insan üzerindeki etkisini belirtiniz.

 • Cevap

4) Nurullah Ataç’ın tabiata bakışı ve yaklaşan yaz mevsiminden beklentisi nedir? Metne göre sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap

5) Okuduğunuz metinde ifade edilen yardımcı düşünceleri ve bu düşünceleri birbirine bağlayan ana düşünceyi belirleyiniz.

 • Cevap

6) Deneme türünde yazarın konuya ve okuyucuya yönelik genel yaklaşımı/tavrı nasıldır? Okuduğunuz metinden hareketle açıklayınız.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 233 Cevabı

7) Okuduğunuz metinle ilgili aşağıda verilen ifadeler doğru ise yargının başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Cevaplarınızın gerekçelerini açıklayınız.

İçten ve doğal bir anlatım vardır. ()
Belirli bir planı yoktur. ()
Dil ve anlatımı açık, duru, yalın, akıcıdır. ()
Sanatsal kaygıyla kaleme alınmıştır. ()
Yazar, ileri sürdüğü düşünceleri kanıtlamıştır. ()
Yazar, kendine özgü duygu ve düşüncelerini okuyucuya aktarmıştır. ()
Yazar, kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi yazmıştır. ()
Açıklayıcı ve söyleşmeye bağlı anlatım biçimleri kullanılmıştır. ()
Gözleme dayalı cümlelere yer verilmiştir. ()

8) Nurullah Ataç’ın üslup özelliklerini metinden hareketle belirleyiniz. Buna göre iyi bir deneme yazarında bulunması gereken üslup özelliklerinin neler olması gerektiğini tartışınız.

 • Cevap

a) Türk edebiyatında deneme türünün ortaya çıkışı, önemli temsilcileri ve bunların eserleriyle ilgili hazırladığınız sunumu yapınız.

 • Cevap

b) Deneme türünün edebiyatımızda ortaya çıkışında, gelişiminde ve yaygınlaşmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin, yayın organlarının ve teknolojinin ne gibi etkileri olmuştur? Araştırma sonuçlarınızdan hareketle açıklayınız.

 • Cevap

a) Okuduğunuz metindeki mitolojik ögeleri belirleyiniz.

 • Cevap

b) Baharın gelişi Nevruz, Hıdırellez gibi törenlerle kutlanır. Nevruz ve Hıdırellez ile ilgili bir belgesel izleyerek Nevruz ve Hıdırellez’in Türkler için önemini belirtiniz.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 234 Cevabı

1) Nurullah Ataç’ın denemesini yazım ve noktalama bakımından inceleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap

2) Okuduğunuz metni inceleyerek bu metinde kendi içinde anlamca bütünlük taşıyan bölümleri belirleyiniz. Bu bölümlere (düşünce birimlerine) ne ad verilir? Bu bölümler anlamca birbirini tamamlamakta mıdır? Açıklayınız.

 • Cevap

3) “Şair olsaydım ışığın verdiği hazları söyler, hep güneşe övgüler yazardım.” cümlesi bir paragraf olabilir mi? Niçin?

 • Cevap

4) Aşağıda boş bırakılan yerleri kendi cümlelerinizle tamamlayarak anlamlı bir paragraf hâline getiriniz.

 • Cevap

5) “Yaz, deniz, sıcak, tatil, yolculuk” kelimelerini kullanarak defterinize bir olay ve bir düşünce paragrafı yazınız.

 • Cevap
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir