Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kösem Sultan Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı İnsana Güven Göstermenin Yararı Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 5. Ünite Tiyatro Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 5. Ünite Tiyatro Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 5. Ünite Tiyatro Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 5. Ünite Tiyatro  Sayfa 220, 221, 222 5. Ünite Tiyatro Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 220 Cevabı

1) Necatı Cumalı’nın “Derya Gülü” adlı oyunundan alınan bu metnin türünü belirtiniz.

  • Cevap:

2) • Güngör Dilmen-Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını • Dinçer Sümer-Maviydi Bisikletim
Yazarlarıyla birlikte verilen bu tiyatro eserlerinin ortak özelliği nedir? Açıklayınız.

  • Cevap:

3) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelime ya da kelime gruplarıyla tamamlayınız.
a) ………………………; bir oyunun geçtiği yeri, renk, kalıp ve ışık öğeleri ile canlandıran araçlara
denir.
b) Oyuncunun dekor gereğiyle kullandığı eşyalar, dekora yardımcı olacak küçük parça eşyalar,
sahne takımlarına ……………………….. denir.
c) Bir tiyatro oyununda kişilerin sahneye girişleri ve çıkışlarıyla bölümcük adını alan en küçük
parçaya ……………………….. denir.
ç) Ses ya da ışık yönünden sahnede etki sağlayan aygıt ya da aygıtların tümüne………………………..
denir.

4) Aşağıda verilen sanatçılar ile eserleri eşleştiriniz.

  • Cevap:

5) Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yıllarda oyun yazarlığında atılım yapan yazarlardan biri değildir?
A) Turgut Özakman B) Haldun Taner C) Orhan Asena
D) Reşat Nuri Güntekin E) Refik Erduran

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 221 Cevabı

6) Aşağıdakilerden hangisi Türk tiyatrosunun gelişimini olumlu yönde etkilememiştir?
A) Tiyatro kuram, biçim ve türlerinin gelişmesi
B) Devlet ve şehir tiyatrolarının sayısının artırılması
C) Tiyatro türünde eser veren yazarların çoğalması
D) Yerli oyunların Devlet Tiyatrolarında sahnelenmesi
E) Özel kanallarla birlikte televizyon yayınlarının artması

7) Aşağıdakilerden hangisi 1960-1970 Dönemi Türk tiyatrosu için söylenemez?
A) Türk tiyatrosu dönemin özgürlükçü ortamında daha zengin ve derin bir içerik kazanmıştır.
B) Tiyatro eserlerinde yalnızca toplumsal sorunlar ele alınmıştır.
C) Bazı yazarlar eserlerinde epik tiyatro gibi yeni tiyatro biçimlerini kullanmıştır.
D) Bazı oyunların geri planında devrin siyasi eğilimlerine uygun düşen toplumsal bir düşünceye yer verilmiştir.
E) Batı’da sergilenen öncü, yenilikçi ve yeni tiyatro yapıtları özel tiyatrolar tarafından sahnelenmiştir.

8) Bir oturma odası. Mutfağa açılan bir kapı. Dışarı ile bağlantı kuran başka bir kapı. Geniş bir pencere. Pencerenin perdesi kapalıdır. Somye. Büfe. Orta masası. İskemleler, koltuklar.
Bu parçada aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisiyle ilgili detaylara değinilmiştir?
A) Aksesuar B) Dekor C) Kostüm D) Meclis E) Mizansen

9) Tiyatroda dekor ve ışık uygulamalarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Seyircide görsel, işitsel vb. açılardan değişik fizyolojik ve psikolojik etkiler oluşturur.
B) Komedilerde genelde soğuk ve kuvvetli, trajedilerde ise sıcak veya hafif renkler kullanılır.
C) Yönetmen tarafından tasarımcılarla görüşülerek belirlenir.
D) Dekor oyunun geçtiği dönemi yansıtacak şekilde düzenlenir.
E) Işıklama tasarımının oyunun görsel hâle getirilmesinde önemli katkısı vardır.

10) Batıda II. Dünya Savaşı’nın insanlık üzerindeki olumsuz etkileri ve yarattığı hayal kırıklığı sonucunda ortaya çıkan tiyatro akımına denir. İnsanın yaşama, doğaya olan uyumsuzluğunu, doğadan kopmuşluğunu sezdirici bir yolla 20. yüzyıl ortasında yeni bir öz ve biçimle veren bu akımın dünya edebiyatındaki önemli temsilcileri Beckett, Pinter, Albee, Adamov ve Ionescodur. Türk edebiyatında bu türün özelliklerini taşıyan ilk oyunların yazılması 1970’li yıllara rastlar. Melih Cevdet Anday, Sabahattin Kudret Aksal, Mehmet Baydur, Türk edebiyatındaki önemli temsilcileridir.
Bu parçada sözü edilen tiyatro akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uyumsuz tiyatro B) Epik tiyatro C) Müzikli tiyatro
D) Komedi E) Modern trajedi

11) Aşağıdakilerden hangisi dinleme teknik ve yöntemlerinden biri değildir?
A) Not alarak dinleme B) Empati kurarak dinleme C) Soru sorarak dinleme
D) Seçici dinleme E) Eleştirel dinleme

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 222 Cevabı

12) Aşağıdakilerden hangisi “Kösem Sultan” adlı tiyatro oyunu için söylenemez?
A) Turan Oflazoğlu’nun tarihî oyunlarından biridir.
B) Osmanlı tarihindeki bir dönemin iktidar mücadelesini anlatılır.
C) 1980 yılında kaleme alınmıştır.
D) 3 perdeden oluşmaktadır.
E) Komedi türünün özelliklerini taşımaktadır.

13) Türk edebiyatında, farklı türlerde eserler veren usta yazarlarımızdan biridir. 1950-1960 yılları arasında yazdığı ilk oyunlarıyla edebiyat dünyamızda tiyatro alanında da adından söz ettirmeye başlar. Oyunlarında genellikle kasaba ve kırsal kesimdeki ilişkileri, toplumsal sorunları ele alır. Boş Beşik, Ezik Otlar, Vur Emri, Kristof Kolomb’un Yumurtası eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan ünlü oyun yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabahattin Kudret Aksal B) Turgut Özakman C) Necati Cumali
D) Haldun Taner E) Orhan Asena

14) Aşağıdakilerden hangisi uyumsuz (absürt) tiyatro oyunlarında görülmez?
A) Oyun kişileri arasındaki iletişimsizlik/anlaşamamazlık durumu
B) İnsanın korkuları, kaygıları, yalnızlığı, yabancılaşma duygusu gibi temalar
C) İmgeler ve sembollerle ortaya çıkan anlam katmanları
D) Olayların birden çok mekânda geçmesi
E) Seyirciye insanın gülünç ve acı dolu yaşamının kara mizahla anımsatılması

15) Aşağıdakilerden hangisi radyo oyunlarını tiyatro oyunlarından ayıran bir özelliktir?
A) Diyaloglar şeklinde yazılması
B) Bir olay örgüsüne dayanması
C) Yalnızca kulağa hitap etmesi
D) Belli bir zaman ve mekânda geçmesi
E) Müzik ve efektlere yer verilmesi

16) 1980 sonrası Türk tiyatrosuyla ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi yanlıştır?
A) Düzeyli güldürür ve müzikallerin yanında seyircinin eğlenmesine yönelik hafif oyunlar sergilenmeye başlanmıştır.
B) Ekonomik güçlükler, oyunların sahneleneceği salon bulunamaması bazı tiyatro topluluklarının dağılmasına neden olmuştur.
C) Tiyatro oyuncuları televizyon, reklamcılık gibi farklı alanlara yönelmişlerdir.
D) Gösterişli dekorlar, kostümler, danslar, müzikler, günlük hayatta kullanılan esprilerin bolca kullanıldığı oyunlar gün geçtikçe yaygınlaşmıştır.
E) Tiyatro yazarları bireysel temalardan çok dönemin güncel konu ve toplumsal temaları ele almışlardır.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir