Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 6. Ünite Deneme Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 6. Ünite Deneme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 6. Ünite Deneme Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 6. Ünite Deneme  Sayfa 247, 248 6. Ünite Deneme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 247 Cevabı

1) Dille oynamaya, dili bir madde olarak alıp yoğurmaya en yatkın olan edebiyat türü şiirdir. Dilin gündelik yaşamdaki kullanımından uzağa düşen ürünler daha çok bu alanda görülür. Öyle ki şairler arasında ortak dille şiir yazılamayacağına inananlar bile vardır. Her şair kendi sözlüğünü, kendi dil dizgesini kurmalıdır, derler. Şiirde dilin anlam taşıyıcı olarak da malzeme olarak da önemi yadsınamaz.
Bu denemenin konusuna göre türü nedir?

  • Cevap:

2) Aşağıda verilen ifadeler doğru ise yargının başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(….) a. Denemelerde konu sınırlaması yoktur.
(…) b. Deneme yazarı ele aldığı düşünceyi kanıtlamak zorundadır.
(….) c. Denemelerde nesnel anlatım hâkimdir.
(…) ç. Deneme yazarı ele aldığı konuyla ilgili izlenimlerini dile getirir.
(…) d. Deneme yazarı, ele aldığı konu hakkında kesin bir sonuca varır.

3) Aşağıda verilen sanatçılar ile eserleri eşleştiriniz.

Ahmet Haşim ()

Nurullah Ataç ()

Suut Kemal Yetkin ()

Salah Birsel ()

Reşat Nuri Güntekin ()

  • a. Anadolu Notları
  • b. Bize Göre
  • c. Boğaziçi Şıngır Mıngır
  • ç. Daldan Dala
  • d. Sözden Söze
  • e. Günlerin Götürdüğü

4) Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Kaplan’ın deneme türündeki eserlerinden biri değildir?
A) Tanpınar’ın Şiir Dünyası B) Nesillerin Ruhu C) Edebiyatımızın İçinden
D) Kültür ve Dil E) Sevgi ve İlim

5) Deneme türüyle ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi yanlıştır?
A) Montaigne deneme türünün dünya edebiyatındaki öncüsüdür.
B) Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin deneme türünde eserler vermişlerdir.
C) Deneme türü Servetifünun Dönemi’yle birlikte gelişmeye başlamıştır.
D) Deneme türü Türk edebiyatına Tanzimat’tan sonra girmiştir.
E) 1940’lı yıllarda denemenin ilk usta ismi olarak Ahmet Haşim öne çıkar.

6) (I) Düşünsel bir planla yazılır. (II) İleri sürülen sav ya da düşünceyi kanıtlamaya çalışır. (III) Nesnel bir anlatımla yazılır. (IV) Düşünce şiirsel, akıcı, samimi bir üslupla sunulur. (V) Konu yazarların izlenim ve görüşlerine dayandırılarak işlenir.
Numaralanmış cümlelerin hangisi “makale” ile “deneme”nin ortak özelliğidir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

  • Cevap:

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 248 Cevabı

7) Aşağıdakilerden hangisi sadece deneme yazarı olarak tanınır?
A) Mehmet Kaplan
B) Mustafa Kutlu
C) Oğuz Atay E) Orhan Pamuk
D) Nurullah Ataç

8) (I) Nietzsche “Ceza insanı eğitmez, sadece evcilleştirir.”der. (II) Çünkü suç işleme dürtüsü ya da kötülük sadece dışarıdan gelmez. (III) Suçun ya da kötülüğün kaynağı içimizdedir. (IV) Çünkü suçu anlatan bütün büyük romanların altında aslında bu soru vardır. (V) Tarih boyunca insanın insana, toplumun topluma, toplumun insana uyguladığı şiddeti gözden geçirecek olursak bunu daha iyi kavrarız.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

9) Sevdiğim bir muharrir “aşk, ölümün gülümseyen yüzüdür.” der. Bu mesut cümleyi her hatırladığımda, onu kendim söylememiş olduğuma müteessir olurum. Çünkü bu iki mefhumdan birini, ötekini hatırlamadan hiçbir zaman düşünmedim hatta onlar benim için eş doğmuş mefhumlar değil, birbirini tamamlayıcı yegâne hakikatlerdir. İnsan zekâsının bu ikiz kanadı, hayat aynasında daima yan yana çırpınırlar. Büyüğe, bütüne, kemale ancak onlara eriştiğimiz, bu tecrübeleri nefsimize mal ettiğimiz zaman vasıl oluruz.
Bu parçada yazarın sözlerine bir alıntıyla başlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Geniş bir kültür birikimi olduğunu göstermek
B) İleri sürdüğü görüşlerini inandırıcı kılmak
C) Kendi düşüncesini güçlendirmek/pekiştirmek
D) Söyleyeceklerini belirginleştirmek
E) Kendi görüşünü ve düşüncesini desteklemek

10) Uzun sürdü güz. Ama ne güzeldi… Tatlı yağmurlar, ardından güneşli sonbaharlar, serin akşa- müstüleri ( ) İnsanı şehirden alıp kırlara, parklara, bahçelere çağıran; devamlı yürüme, avare avare dolaşma arzusu uyandıran zamanlardır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilebilir?
A) Nokta B) Üç nokta C) İki nokta D) Ünlem E) Soru işareti

11) Cemal Süreya’nın “Yazarların Cumhurbaşkanı” unvanı verdiği yazar Türk edebiyatının usta ka- lemlerindendir. Deneme, eleştiri, inceleme, günlük, anı türündeki eserleri ile düşünce ve sanat hayatımızın gelişmesinde önemli rolü oldu. Yazılarının en belirgin özelliği kendi yaşantısından ve düşüncesinden hareketle genellemelere ulaşmasıdır. Çağdaş Türk hümanizminin kurucularından biridir.
Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden bahsedilmektedir?
A) Nurullah Ataç B) Salah Birsel C) Mehmet Kaplan
D) Sabahattin Eyüpoğlu
E) Vedat Günyol

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir