Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 7. Ünite Söylev Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 7. Ünite Söylev  Sayfa 273, 274 7. Ünite Söylev Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 7. Ünite Söylev Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 273 Cevabı

1) Türk edebiyatında ilk söylev örneği olarak hangi eser kabul edilir?

 • Cevap: Türk edebiyatında ilk söylev örneği Orhun Abideleri’dir.

2) Hamdullah Suphi, 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali sebebiyle İstanbul’da düzenlenen protesto mitinglerinde yaptığı konuşmalarıyla tanınmıştır. Mütareke ve Cumhuriyetin ilk yıllarında coşkulu ve etkileyici konuşmalarıyla söylev türünün en etkili ve güzel örneklerini verdi. Bu konuşmalarından bazılarını … adlı eserlerinde toplamıştır.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerleri uygun kelime ya da kelime gruplarıyla tamamlayınız.

 • Cevap: Dağ Yolu

3) Aşağıdaki tabloda bazı kavramlar verilmiştir. Bunların hangi söylev türüyle ilişkili olduğunu belirleyerek karşılarına yazınız.

 • Cevap: a. siyasi söylev b. akademik söylev c. dinî söylev ç. hukuki söylev d. askeri söylev

4) Hanımlar! Bu kadar acıdan sonra, bu kadar ayrılıktan sonra, yan yana çektiğimiz bu kadar hasretten sonra, kurtuluş günleri geldi. Siz bu kurtuluş günlerini bize kazandıran aziz şehitlerin, gazilerin anaları, arkadaşları, kız kardeşleri! Artık sevinin, sevinmek hakkınızdır, bayram edin, en büyük bayrama erdiniz, büyük bayramınız mübarek olsun. Bu parça aşağıdaki edebî türlerden hangisinden alınmış olabilir?
A) Deneme
B) Makale
C) Mülakat
D) Sohbet
E) Söylev

 • Cevap: E

5) Aşağıdakilerden hangisi söylev türünün özellikleri ile ilgili değildir?
A) Güzel ve etkili söz söyleme sanatı olması
B) Sözlü anlatıma dayalı bir tür olması
C) Ünlem cümlelerine sıkça yer verilmesi
D) Dilin, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılması
E) Karşılıklı konuşmaya dayanması

 • Cevap: E

6) I. Konuyla ilgili soyut düşünceler değil, somut örnekler verilmelidir.
II. Dinleyicilerin anlayabileceği sade, açık, etkileyici ve heyecan verici bir dil kullanılmalıdır.
III. Yalnızca söyleşmeye bağlı anlatım türü kullanılmalıdır.
IV. Kısa cümleler tercih edilmeli ve basmakalıp ifadelerden kaçınılmalıdır.
V. Konuşmacı; ses tonuna, jest ve mimiklerine, vurgu ve tonlamasına dikkat etmelidir.
Söylev türü hakkındaki yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

 • Cevap: C

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 274 Cevabı

7) İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatındaki söylevler aşağıdaki konulardan hangi ikisinde daha çok yapılmıştır?
A) Siyasi- Askerî
B) Siyasi-Dinî
C) Hukuki-Dinî
D) Dinî-Askerî
E) Hukuki-Siyasi

 • Cevap: A

8) Aşağıdakilerden hangisi söylev türünün Latin edebiyatındaki en önemli temsilcisidir?
A) Çiçero
B) Demosthenes
C) Eschıne
D) İsokratis
E) Perikles

 • Cevap: A

9) Atatürk’ün Türk bağımsızlık mücadelesini ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu anlattığı eseridir. Bu eserini 1927yılında, Parti Kongresinde altı gün devam eden büyüleyici hitabetiyle okudu. Değerli tahlil ve tenkitlerle dolu olan bu eser, Türk tarihinin olduğu kadar Türk edebiyatının da ölmez eserlerinden biridir.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gençliğe Hitabe
B) Büyük Nutuk
C) Onuncu Yıl Nutku
D) Medeni Bilgiler
E) Zabit ve Kumandan ile Hasbihâl

 • Cevap: B

10) Aşağıdakilerden hangisi dinî söylevlerden biri değildir?
A) Hutbeler
B) Vaazlar
C) Mutasavvıfların sohbetleri
D) Bilimsel toplantılarda yapılan konuşmalar
E) Radyo ve televizyonda yapılan ahlaki konuşmalar

 • Cevap: D

11) Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir. Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ortaya koyduğu milli ülkünün temel kavramlarından biri değildir?
A) Millî birlik duygusu
B) Türk milletinin yüksek karakteri
C) Askerî alanda ilerlemek
D) İlme bağlılık
E) Güzel sanatlarda ilerlemek

 • Cevap: C

12) Bir kişinin topluluk önünde bir düşünceyi açıklamak, bir inancı savunmak, bir görüşü benimsetmek amacıyla yaptığı coşkulu ve etkileyici konuşmalara … denir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) açık oturum
B) konferans
C) münazara
D) panel
E) söylev

 • Cevap: E

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları Sayfa 273, 274 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
1
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!