Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Acı Yağmur Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 2. Ünite Hikaye Sayfa 61, 62, 63, 64 Acı Yağmur Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Acı Yağmur Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

1) Ülkemizde, yaşlanan ve bakıma muhtaç hâle gelen insanların ihtiyaçlarını karşılamak için ne tür çözümler üretilebilir? Tartışınız.

 • Cevap: Onlar için özel bakım yerleri açılabilir. Onlar için destek birimleri oluşturulabilir. Onların alış verişini yapmalı onların faturalarını bizler ödemeliyiz. Onlar için etkinlikler düzenlenebilir.

2) Her insan için değişik anlam ve önem taşıyan yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Bunun için çevrenizdeki yaşlıları ve huzurevlerini ziyaret ediniz, imkânlarınız dâhilinde okulunuzda yaşlılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyiniz. 

 • Cevap: Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

3) Küçürek hikâye türünün Türk edebiyat tarihi içindeki gelişimini ve bu türde verilmiş olan önemli eserleri araştırınız (1. etkinliğe yöneliktir.).

 • Cevap: Türk Edebiyatı’nda minimal öykü, çok kısa öykü, öykücük, kısa kısa öykü, kıpkısa öykü, sımsıkı öykü, kısa kurmaca, minik öykü, mini öykü, küçük öykü, ani öykü, mikro kurmaca, küçük ölçekli öykü, mesel, küçük ölçekli kurmaca, küçürek öykü gibi adlandırmalarla anılan öykü türünde ilk olarak 1960’lı yıllarda, Richard Brautigan ve Spencer Holst gibi yazarlar, eserler vermeye başlamışlardır. Küreselleşmenin de etkili olduğu bu süreçte, küçürek öykü fast food diye tabir edilen çağın tüketim anlayışına uygun bir türdür. Tezer Özlü, Ferid Edgü, Sevim Burak gibi isimler bu türde öyküler vermişlerdir.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

1) Küçürek hikâyelerde insana özgü gerçekler tematik yapıyı oluşturur. Buna göre hikâyenin temasını ve konusunu belirleyiniz.

 • Cevap:

Tema: Alzheimer hastalığına yakalanan anne ve çocuklarının ilişkisi.
Konu: Annesini ziyaret eden bir adamın annesinin hastalığını öğrenmesi ve bu duruma olan üzüntüsü.

2) Ana kahraman nasıl bir kişiliğe sahiptir? Yazar, bu kişinin iç dünyasını okura nasıl yansıtmıştır? Açıklayınız.

 • Cevap: Kahraman ailesinden uzakta yaşayan birisidir. Duygusal bağı olmasına rağmen ailesi hakkında bir şey bilmemektedir. Okura çok fazla bir bilgi sunmamaktadır.

3) Metnin anlatımında hangi bakış açısı kullanılmıştır? Yazarın bu tercihi metnin anlatımını nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

 • Cevap: Metnin anlatımında hakim bakış açısı kullanılmıştır. Bu metinde bu bakış açısının kullanımı okura anlatıcının hakimiyetinin verilmesi bakımından önemlidir.

4) Okuduğunuz metin Türk toplumunun hangi kültürel değeri üzerine kurulmuştur?

 • Cevap: Anne çocuklar arasındaki ilişkiyi verir. Anne ve ailenin hafta sonları ziyareti onların yaşlılığından dolayı bazı hastalıklarının farkına geç varılması gibi konular işlenmiştir.

5) Küçürek hikâyelerin anlatmadan anlattığı daha geniş bir anlamı ve derinliği vardır. Bu hikâyeden çıkardığınız açık ve örtük iletileri sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap:

Açık ileti: Pazar günü annenin ziyaret edilmesi
Örtük ileti: Annenin hastalığa yakalanması

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

6) Metnin yapı unsurlarını belirleyerek bunların özelliklerini aşağıdaki tabloya birer cümle ile yazınız.

 • Cevap:

Olay: Annesinin hastalığa yakalandığı bir oğlun ve ablasının yaşadıklarıdır.
Şahıs kadrosu: Anne, oğul, abla
Mekân: Annenin evi
Zaman: Geçmiş ve şimdiki zaman kullanılmıştır.

7) Yazar hangi anlatım biçim ve tekniklerini kullanmıştır?

 • Cevap: Yazar betimleme ve öyküleme biçim ve tekniklerini kullanmıştır.

8) Küçürek hikâyeler, tür özelliği olarak etkileyici bir finalle biter. Hikâyenin bu bölümünün sizde uyandırdığı duygu ve düşünceler nelerdir? Belirtiniz.

 • Cevap: Bu öyküde etkileyici bitmiştir. Annenin hastalığı insanı derinden etkilemektedir.

9) Okuduğunuz metinde yazara özgü en belirgin dil ve anlatım özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: Yazar konuşma dilini sade bir üslupla kullanmıştır. Bunun yanında konuşmaya dayalı diyalog kısımları da önemlidir.

Küçürek hikâye türünün edebiyat tarihimiz içindeki gelişimini ve bu türdeki önemli eserleri sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap: Türk Edebiyatı’nda minimal öykü, çok kısa öykü, öykücük, kısa kısa öykü, kıp kısa öykü, sımsıkı öykü, kısa kurmaca, minik öykü, mini öykü, küçük öykü, ani öykü, mikro kurmaca, küçük ölçekli öykü, mesel, küçük ölçekli kurmaca, küçürek öykü gibi adlandırmalarla anılan öykü türünde ilk olarak 1960’lı yıllarda, Richard Brautigan ve Spencer Holst gibi yazarlar, eserler vermeye başlamışlardır. Küreselleşmenin de etkili olduğu bu süreçte, küçürek öykü fast food diye tabir edilen çağın tüketim anlayışına uygun bir türdür. Tezer Özlü, Ferid Edgü, Sevim Burak gibi isimler bu türde öyküler vermişlerdir.

a) “Acı Yağmur” hikâyesinde dile getirilen aile ve aile bireylerinin birbirleriyle iletişimi konusundaki çıkarımlarınızı belirtiniz. Hikâyenin kahramanı siz olsaydınız aile bireylerinizle özellikle annenizle iletişim kurarken nelere dikkat ederdiniz?

 • Cevap: Ailenin aslında bağları çok sağlam değildir. Oğul annesinin hastalığını geç öğrenmiş abla ise annenin bu hastalığından habersiz ve abi ile bağlantısı çok iyi olan bir aile ferdi değilmiş gibi durmaktadır. Ben olsam annemi her zaman sorar onun her hali ile ilgili hemen haberdar olur onun için elimden geleni yapardım.

b) Türk aile yapısının değişmesi ve geleneksel aileden çekirdek aileye geçişle birlikte hanelerin küçülmesi, bireyselliğin artması ve kentsel yaşam tarzının yaygınlaşması gibi gelişmeler yaşlılarla çocuklarının aynı hanede yaşamasını gitgide zorlaştırmaktadır. Çevrenizde yaşlı anne babasına bakamayacak durumda olan kimseler var mı? Bu kişiler bu durum karşısında nasıl bir yol izlemektedirler? Günümüzde yaşlı nüfusun bakımı ve yalnızlaşmasını önlemek, onlara daha kaliteli bir yaşam sunmak için neler yapılabilir? Tartışınız.

 • Cevap: Var, genelde yaşlılar tek başlarına yaşamaktadırlar. Hayatlarına zor koşullar altında devam etmektedirler. Çocukları onları sadece haftada bazen on beş günde bir kez ziyaret etmektedirler. Bu durum onları çok üzmektedir.

c) Çevrenizdeki yaşlılara sevgi ve saygınızı nasıl gösterirsiniz?

 • Cevap: Onlara her zaman hürmet gösteririm. Onların bir istekleri olduğunda hemen yardımlarına koşarım.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

1) Aşağıdaki cümlelerde “virgül”ün kullanılış gerekçelerini karşılarına yazınız.

 • Cevap:

Evet, ablam da haklı. → Cevap anlamı onaylama sözcüklerinden sonra kullanılmıştır.
Dün pazardı, şöyle bir uğradım onlara. → Zaman kipinden sonra birleşik cümleleri ayırmak için kullanılmıştır.
“Oğlum, bir daha gelişinde anneni de getir…” dedi. → Alıntı bir cümleden sonra kullanılmıştır.

2) Türkçede ekler genellikle büyük ünlü uyumuna uyar. Bu yüzden bazı ekler kalın ve ince ünlülere göre iki şekilde yazılabilir. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım söz konusudur?
A) Ben pek üzerinde durmadım.
B) Dün pazardı, şöyle bir uğradım onlara.
C) Annemin kafayı üşüttüğünü söylüyordu.
D) Biraz kaynattık işte, eskilerden filan…
E) İçimdeki yangın gözlerimi yaşarttı.

 • Cevap: C

3) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangi anlamda (gerçek, yan ve mecaz anlam) kullanıldıklarını yazınız.

 • Cevap:

İçimdeki yangın gözlerimi yaşarttı. Mecaz
Yağmura sığındım dışarıda. Mecaz
Dün pazardı, şöyle bir uğradım onlara. Gerçek

4) “Artık kalktım gidiyorum.” cümlesinde altı çizili kelimenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) Ne yapacağımı, bu hâlin beni nereye götüreceğini sorma, bende artık kuvvet yok, akıl yok, düşünce yok, yalnız aşk var.
B) Senin atmacan artık kanatlarını kımıldatacak hâlde değil!
C) Yemek artıklarını çöpe dökmek yerine sokak hayvanlarına veriyordu.
D) Son sayfada yazı artık okunmaz bir şekil alıyordu.
E) İki tarafımda vahşileşmiş ağaçlar ve artık tümsek hâlini almış eski çiçek tarhları vardı.

 • Cevap: A

5) Bir zamandır ablam, annemin kafayı üşüttüğünü söylüyordu. Bu dizelerdeki altı çizili kelime için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Somut-soyut ilişkisi ile ad aktarması yapılmıştır.
B) “Kafa” sözcüğü “akıl” anlamında kullanılmıştır.
C) “Delirmek, çıldırmak” anlamına gelen bir deyim içinde kullanılmıştır.
D) Mecaz anlamlıdır.
E) Yerine eş anlamlısı olan “baş” kelimesi kullanılabilir.

 • Cevap: C

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları Sayfa 61, 62, 63, 64 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!