Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Anadolu Sevgisi Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 3. Ünite Şiir Sayfa 137, 138, 139, 140 Anadolu Sevgisi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Anadolu Sevgisi Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı

1) Ülkemizde en çok görüp gezmek istediğiniz yer neresidir? Niçin?

 • Cevap: İstanbul’dur. Çünkü bütün filmlerde romanlarda İstanbul ve İstanbul’un güzellikleri yer almaktadır.

2) Abdurrahim Karakoç’un “Mihriban” adlı şiirini okuyunuz ve bu şiirin bestelenmiş hâlini sınıfınıza getiriniz (1. etkinliğe yöneliktir.).

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı

1) “Anadolu Sevgisi” adlı şiirin temasını belirleyiniz. Şairin tema seçimi size halk âşıklarının hangi vasfını hatırlatmaktadır? Belirtiniz.

 • Cevap: Köydür. Köy insanı ve yaşamıdır. Şair şehirlerde yaşayan insanlardan çok halkın daha çok toplandığı yer olan köy yaşamını anlatmak istemiştir. Bu da halkın sözcüsü olan Aşıklık geleneği ve şiirinin işlemiş oldukları temalarla benzerlik gösterir bir özelliğidir.

2) Okuduğunuz şiirde, Anadolu’nun ve Anadolu insanının hangi özellikleri dile getirilmiştir?

 • Cevap: Anadolu’nun dağlarının yüksek havasının sert ve soğuk olduğunu, evlerin kerpiçten ve çamurdan yapılma olduğunu insanının ise gerçek sevgi ile dolu olduğunu mert olduğunu anlatır şiir.

3) Halk şiirlerinde genellikle hece ölçüsü kullanılır. Bu ölçü, dizelerdeki hece sayısının eşitliğine dayanır. Okuduğunuz şiirin ilk dörtlüğündeki dizelerin hecelerini sayınız. Buna göre şiirde ritmin hece ölçüsünün hangi kalıbıyla sağlandığını belirtiniz.

 • Cevap: 11’li hece ölçüsü kalıbı kullanılmıştır.

4) Şiiri duraklarına uygun şekilde okuyarak ölçü ve durağın metni seslendirmede ve anlamlandırmadaki işlevini açıklayınız.

 • Cevap: Şiirin daha anlamlı ve yoğun bir şekilde okunmasını sağlamaktadır.

5) Birinci ve ikinci dörtlüğün kafiye örgüsünü tahtada gösteriniz.

 • Cevap:

Sen bizim dağları bilmezsin gülüm, → a
Hele boz dumanlar çekilsin de gör. → b
Her haftası bayram, her günü düğün; → a
Hele yaylalara çıkılsın da gör. → b

Bilmezsin ovalar nasıldır bizde; → c
Kağnılar yollarda yoncalar dizde → c
Saydıklarım damla değil denizde,→ c
Hele bir ekinler ekilsin de gör. → b

6) “Anadolu Sevgisi” adlı şiirin nazım biçimini tespit ederek bu nazım biçiminin özelliklerini defterinize yazınız.

 • Cevap: Anadolu Sevgisi şiirinin nazım biçimi Koşmadır.

7) Söyleyici şiirin ilk dörtlüğünde “bilmezsin” diyerek kime seslenmektedir? Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi arasında nasıl bir ilişki vardır?

 • Cevap: Şehirde yaşayan ve köylüyü bilmeyen diğer edebiyatçı sanatçılar ile insanlara seslenmektedir.

8) Şiirde geçen “Gönül perdelerinin sökülmesi” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Bu dizede hangi edebî sanatın kullanıldığını belirleyerek bu edebî sanatın şiirin anlamına katkısını değerlendiriniz.

 • Cevap: İnsanların ön yargılarını kırarak kalplerini her türlü olumsuzluktan arındırarak tüm saf duygularıyla gelmesi anlatılmaktadır.

9) Okuduğunuz şiirde geçen millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal ögeleri belirleyiniz.

 • Cevap:

Milli değerler: Anadolu’nun güzellikleri, köylümüzün özellikleri, saflığı mertliği
Evrensel değerler: Sevgi ve paylaşımdır.

Abdurrahim Karakoç’un “Mihriban” adlı şiirinin bestelenmiş hâlini sınıfta dinleyiniz. Sizde nasıl bir etki bıraktığını söyleyiniz.

 • Cevap: Çok etkilendim. Çukur dizisinde dinlemiştim. O günden beri defalarca dinlediğim bir şarkıdır.

Anadolu Sevgisi” adlı şiirden yola çıkarak Abdurrahim Karakoç’un düşünce dünyası ve edebî kişiliği hakkında neler söylenebilir?

 • Cevap: Yeni Ufuk, Yeni Düşünce, Yeni Hafta ve başka dergilerde yayımladığı birçok şiiri çin soruşturma açıldı, beraat etti. İlk şiiri Elbistan’da basılan Engizek gazetesinde 1955’te çıkan bir taşlamaydı. Sonraki şiirlerini de hep halk şairleri gelenek ve doğrultusunda yazdı, taşlamalarıyla tanındı.

Aşık Veysel’in “Beni Hor Görme Gardaşım” şiiri ile Abdurrahim Karakoç’un “Anadolu Sevgisi” şiirini tür, biçim, içerik, dil ve üslup özellikleri yönünden inceleyerek şiirlerin benzer ve farklı yönlerini şema hâlinde tahtaya yazınız. Buna göre bu şiirlerin gelenek içindeki yerini değerlendiriniz.

 • Cevap:

➜ İki şiir de hece ölçüsü ile yazılmıştır.
➜ İki şiir de halk diliyle sade yalın bir anlatım özellikleri yazılmıştır.
➜ İki şiir de dörtlüklerle yazılmıştır.
➜ Konu olarak ise Aşık Veysel, insanlığın bir olmasını Karakoç ise Anadolu ve Anadolu insanını anlatmıştır.

Türkiye’de son yüzyılda yaşanan sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin “âşıklık” geleneğini nasıl etkilediğini sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap: Eskiden aşıklar at üstünde köy köy gezerek şiirlerini söylerlerdi. Günümüzde ise hem teknolojinin gelişmesiyle arabayla seyahat etmekte hem de internet aracılığı ile şiirlerini çok daha geniş kitlelere duyurabilmektedirler.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı

1) “Sen bizim köyleri görmedin ki hiç.” dizesinde üç noktanın kullanılış gerekçesini belirtiniz.

 • Cevap: Bitmeyen cümle ve ifadelerin sonuna üç nokta konulur.

2) “Anadolu Sevgisi” adlı şiiri imla bakımından inceleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: İmla bakımından başarılı bir şiirdir. Yanlış yoktur.

3) Aralarındaki bir ilgiden dolayı aynı konu ile ilgili karşıt kavramların, düşüncelerin, duyguların ya da özelliklerin bir arada kullanılmasına tezat sanatı denir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu tanıma uygun bir kullanım vardır?
A) Yolları toz, çamur, evleri kerpiç
B) Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı
C) Sen bizim köyleri görmedin ki hiç
D) O kirli kabukta, o en temiz iç
E) Kağnılar yollarda yoncalar dizde

 • Cevap: D

4) Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı;
Sevgiyi bulasın yakına gel ki…
Kalıplar gerçeği göstermez belki,
Gönül perdeleri sökülsün de gör.
Bu dörtlükte altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peşin hükümlü insanların ortak noktalarda buluşamayacağı
B) İnsanların kafasındaki şablonların onları farklılaştığı
C) Gerçeğe ulaşmanın her zaman çaba gerektirdiği
D) İnsanların gerçeğe ancak deneyimleriyle ulaşabileceği
E) Ön yargıların insanların gerçeği görmesine engel olduğu

 • Cevap: E

5) “Çekilmek” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Hele boz dumanlar çekilsin de gör.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Ani bir baskınla bozguna uğrayan düşman askerleri geri çekildi.
B) Gece kıyıdan iki yüz metre ileriye atılan ağlar akşama doğru çekiliyordu.
C) Birbirinden ilginç bu görüntüler geçen hafta İstanbul kıyılarında çekilmiş.
D) Birkaç üründe yapılan indirimler öne çıkarılarak müşteri çekiliyor.
E) İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde etkili olan sis öğleye doğru çekildi.

 • Cevap: E

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları Sayfa 137, 138, 139, 140 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!