Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Anadolu Sevgisi Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Anadolu Sevgisi Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Anadolu Sevgisi Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 3. Ünite Şiir Sayfa 137, 138, 139, 140 Anadolu Sevgisi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı

1) Ülkemizde en çok görüp gezmek istediğiniz yer neresidir? Niçin?

 • Cevap

2) Abdurrahim Karakoç’un “Mihriban” adlı şiirini okuyunuz ve bu şiirin bestelenmiş hâlini sınıfınıza getiriniz (1. etkinliğe yöneliktir.).

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı

1) “Anadolu Sevgisi” adlı şiirin temasını belirleyiniz. Şairin tema seçimi size halk âşıklarının hangi vasfını hatırlatmaktadır? Belirtiniz.

 • Cevap

2) Okuduğunuz şiirde, Anadolu’nun ve Anadolu insanının hangi özellikleri dile getirilmiştir?

 • Cevap

3) Halk şiirlerinde genellikle hece ölçüsü kullanılır. Bu ölçü, dizelerdeki hece sayısının eşitliğine dayanır. Okuduğunuz şiirin ilk dörtlüğündeki dizelerin hecelerini sayınız. Buna göre şiirde ritmin hece ölçüsünün hangi kalıbıyla sağlandığını belirtiniz.

 • Cevap

4) Şiiri duraklarına uygun şekilde okuyarak ölçü ve durağın metni seslendirmede ve anlamlandırmadaki işlevini açıklayınız.

 • Cevap

5) Birinci ve ikinci dörtlüğün kafiye örgüsünü tahtada gösteriniz.

 • Cevap

6) “Anadolu Sevgisi” adlı şiirin nazım biçimini tespit ederek bu nazım biçiminin özelliklerini defterinize yazınız.

 • Cevap

7) Söyleyici şiirin ilk dörtlüğünde “bilmezsin” diyerek kime seslenmektedir? Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi arasında nasıl bir ilişki vardır?

 • Cevap

8) Şiirde geçen “Gönül perdelerinin sökülmesi” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Bu dizede hangi edebî sanatın kullanıldığını belirleyerek bu edebî sanatın şiirin anlamına katkısını değerlendiriniz.

 • Cevap

9) Okuduğunuz şiirde geçen millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal ögeleri belirleyiniz.

 • Cevap

Abdurrahim Karakoç’un “Mihriban” adlı şiirinin bestelenmiş hâlini sınıfta dinleyiniz. Sizde nasıl bir etki bıraktığını söyleyiniz.

 • Cevap

Anadolu Sevgisi” adlı şiirden yola çıkarak Abdurrahim Karakoç’un düşünce dünyası ve edebî kişiliği hakkında neler söylenebilir?

 • Cevap

Aşık Veysel’in “Beni Hor Görme Gardaşım” şiiri ile Abdurrahim Karakoç’un “Anadolu Sevgisi” şiirini tür, biçim, içerik, dil ve üslup özellikleri yönünden inceleyerek şiirlerin benzer ve farklı yönlerini şema hâlinde tahtaya yazınız. Buna göre bu şiirlerin gelenek içindeki yerini değerlendiriniz.

 • Cevap

Türkiye’de son yüzyılda yaşanan sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin “âşıklık” geleneğini nasıl etkilediğini sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı

1) “Sen bizim köyleri görmedin ki hiç.” dizesinde üç noktanın kullanılış gerekçesini belirtiniz.

 • Cevap

2) “Anadolu Sevgisi” adlı şiiri imla bakımından inceleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap

3) Aralarındaki bir ilgiden dolayı aynı konu ile ilgili karşıt kavramların, düşüncelerin, duyguların ya da özelliklerin bir arada kullanılmasına tezat sanatı denir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu tanıma uygun bir kullanım vardır?
A) Yolları toz, çamur, evleri kerpiç B) Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı
C) Sen bizim köyleri görmedin ki hiç D) O kirli kabukta, o en temiz iç
E) Kağnılar yollarda yoncalar dizde

4) Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı;
Sevgiyi bulasın yakına gel ki…
Kalıplar gerçeği göstermez belki,
Gönül perdeleri sökülsün de gör.
Bu dörtlükte altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peşin hükümlü insanların ortak noktalarda buluşamayacağı
B) İnsanların kafasındaki şablonların onları farklılaştığı
C) Gerçeğe ulaşmanın her zaman çaba gerektirdiği
D) İnsanların gerçeğe ancak deneyimleriyle ulaşabileceği
E) Ön yargıların insanların gerçeği görmesine engel olduğu

5) “Çekilmek” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Hele boz dumanlar çekilsin de gör.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Ani bir baskınla bozguna uğrayan düşman askerleri geri çekildi.
B) Gece kıyıdan iki yüz metre ileriye atılan ağlar akşama doğru çekiliyordu.
C) Birbirinden ilginç bu görüntüler geçen hafta İstanbul kıyılarında çekilmiş.
D) Birkaç üründe yapılan indirimler öne çıkarılarak müşteri çekiliyor.
E) İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde etkili olan sis öğleye doğru çekildi.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir