Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Bu Vatan Kimin Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Bu Vatan Kimin Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Bu Vatan Kimin Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 3. Ünite Şiir Sayfa 95, 96, 97 Bu Vatan Kimin Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

1) Anadolu’nun Türk yurdu olmasını sağlayan tarihî olaylar nelerdir? Belirtiniz.

 • Cevap Malazgirt Savaşı⇒1071
 • Miryokefalon Savaşı⇒1176
 • Malazgirt’de,Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.
 • Miryokefalon’da Anadolu’nun kesin olarak Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir.

2) Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler, hangi şiir geleneğinden faydalanmışlardır? Araştırınız.

 • Cevap Bu anlayışı benimseyen şairler için önemli olan, Anadolu insanı ve Anadolu coğrafyasıdır. Bu iki temel unsur çevresinde cereyan edecek her şey onlar için son derece ilgi çekicidir. Bu yüzden Milli edebiyat etkileri çokça görülmektedir. 

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı

1) “Bu Vatan Kimin?” adlı şiirin temasını belirleyiniz. Sizce şair neden bu temayı işlemiştir?

 • Cevap Tema: Bu vatanın kime ait olduğu ve vatan sevgisi. 

2) Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirleyiniz.

 • Cevap Bu Vatan Kimin Şiirinin Kafiye ve Redifleri:

  Bağrında/uğrunda : da’lar redif —-ur’lar tam kafiye

  Duranlarındır/verenlerindir: anlarındır’lar redif —–r’ler yarım kafiye

  Ocaklarından/ırmaklarından/bayraklarından : larından’lar redif — ak’lar tam kafiye

  Düşen/coşan/koşan: an’lar redif —-ş’ler yarım kafiye

  Sellercisene/ercesine/girercesine: ercesine’ler tunç kafiye

  Destan/kahraman/vatan: an’lar tam kafiye

  Değil’ler: redif

3) Okuduğunuz şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz.

 • Cevap Şiirdir, nazım türü ise serbest nazımdır. 

4) Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir.
Yukarıdaki dörtlükte hangi edebî sanatlar kullanılmıştır? Bu edebî sanatların dörtlüğün oluşmasındaki işlevini açıklayınız.

 • Cevap Kişileştirme: Tarihin dili derken tarihi insan gibi düşünmüştür. 
 • Benzetme ve Kişileştirme: Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Nehirler gazilere dağlar kahramanlara benzetilmiştir. 

5) Şair şiirde hangi imgelere yer vermiştir? Şiirin temasıyla bu imgeler arasında nasıl bir ilişki kurulmuştur? Değerlendiriniz.

 • Cevap toprağın kara bağrında = Toprağı kara bağırlı birine benzetmiş aynı zamanda da kişileştirilmiştir.Şimşek gibi çakan/ sel gibi coşan : Cephedeki askerleri şimşek ve suya benzetmiştir.

   Nehirler gazidir / dağlar kahraman : nehirler ve dağlar kişileştirmiştir.

6) Şair, bu vatanın gerçek sahiplerini nasıl betimlemiştir? Betimlemelerde hangi unsurlar ön plana çıkmaktadır? Açıklayınız.

 • Cevap 

toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

İleri atılıp sellercesine,
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine,
Şu kara toprağa girenlerindir...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hudutta gazâ bayraklarından,
Alnına ışıklar vuranlarındır..

7) Şiirde söyleyici kime seslenmektedir? Söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

 • Cevap Söyleyici okura seslenmektedir. Okur le aralarında bilgi vermeye dayalı bir alış veriş söz konusudur. 

8) “Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor” adlı şiirde bahsedilen olayların gerçeklikle ilişkisini değerlendiriniz. Türkiye’de şehitliğe bakış açısının şairin belirttiği gibi olup olmadığını belirtiniz.

 • Cevap Gerçeklerle ilişkisi abartı ve sanatlar kullanılan yerleri saymazsak örtüşmektedir. Ülkemizde şehitlere çok büyük saygı duyulmaktadır. Onlar her zaman anılmakta onlara dualar edilmektedir 

9) Edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının “Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor” adlı şiire yansımalarını değerlendiriniz.

 • Cevap Milliyetçilik duygusunun bu şiire yansıdığını söylemek mümkündür. 

10) Vatanına sahip çıkmayan milletler hangi tehlikelerle karşı karşıya kalır? Sizce bu tehlikelere karşı millet olarak neler yapabiliriz?

 • Cevap Yok olmaya mahkumdurlar. Onlar kaderlerini kendilerini sömürecek başka güçlerin eline bırakacaklardır. Bu da ezilmeyi hor görülmeyi de beraberinde getirecektir. 

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerin şiirinde görülen halk şiiri ve modern şiir öğelerini aşağıdaki tabloda gösteriniz.

1) Tarihin dilinden düşmez bu destan:
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir.
Bu dizelerde kişileştirilen varlıkları belirtiniz.

 • Cevap Tarih / nehirler / dağlar 

2) Gökyay’ım ne yazsan ziyade değil,
Bu sevgi bir kuru ifade değil,
Bu parçadaki altı çizili ifadenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisidir?
A) Boş sözler B) Gönülden sözler C) Samimi sözler
D) Yürekten sözler E) Candan sözler

Cevap A

3) Hudutta gaza bayraklarından Gökyay’ım ne yazsan ziyade değil,
Sencileyin hasmı rüyada değil,
Can verme sırrına erenlerindir.
Bu dizelerdeki altı çizili kelimelerin yerine eş anlamlısını kullanmak isteyen biri, aşağıdaki- lerden hangisini kullanamaz?
A) Az B) Düş C) Düşman D) Gizem E) Sınır

Cevap A

0
like
5
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir