Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kütüphaneler Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 6. Ünite Deneme Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kompozisyon Denilen Umacı Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kompozisyon Denilen Umacı Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kompozisyon Denilen Umacı Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 6. Ünite Deneme Sayfa 239, 240, 241, 242, 243, 244 Kompozisyon Denilen Umacı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 239 Cevabı

1) Kompozisyon kelimesinin size çağrıştırdığı kavramlar nelerdir? Belirtiniz.

 • Cevap

2) “Kendini anlatmak ya da kendince anlatmak” sözünü deneme geleneği açısından yorumlayınız.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 241 Cevabı

1) Okuduğunuz metinden anlamını bilmediğiniz deyimleri belirleyerek bunların metinde kazandıkları anlamlarla ilgili tahminlerinizi defterinize yazınız. Anlamını tahmin edemediğiniz deyimlerin anlamını deyimler sözlüğünden kontrol ediniz.

 • Cevap

2) “Kompozisyon Denilen Umacı” adlı metin, konusuna göre hangi deneme türüne girer?

 • Cevap

3) “Kompozisyon” kelimesinin sözlük anlamı ve size çağrıştırdığı anlamı nedir? Sizce öğrenciler kompozisyon yazmaktan niçin korkmaktadır? Metne göre açıklayınız.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 242 Cevabı

4) Yazara göre iyi kompozisyon yazmak için nelere dikkat etmek gerekir? Yazarın bu konudaki görüşleri ve önerileri nelerdir?

 • Cevap

5) Yazar, kompozisyon yazma kurallarını doğrudan anlatmak yerine ele aldığı konuyu kendi yaşantısından ve kendi bilgi birikiminden faydalanarak zenginleştirmiştir. Bu bakımdan yazarın anlatım tutumunu metnin amacı ve türü açısından değerlendiriniz.

 • Cevap

6) Okuduğunuz metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap

7) Denemelerde ele alınan konuyla ilgili ortaya konulan görüş ve düşüncelerin gerçek hayattaki nesnelerle, varlıklarla, durumlarla, olaylarla ve olgularla birebir ilgisi var mıdır? Metinden hareketle açıklayınız.

 • Cevap

8) Vedat Günyol’un denemesinde öznellik mi yoksa nesnellik mi söz konusudur? Niçin?

 • Cevap

9) Yazarın ele aldığı konuyla ilgili ortaya koyduğu görüş ve düşüncelerini kesin bir sonuca bağlayıp bağlamadığını deneme türüyle ilişkilendirerek tartışınız.

 • Cevap

10) Okuduğunuz metinde hangi anlatım biçimlerinden ve düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılmıştır? Bu anlatım biçimlerinin ve düşünceyi geliştirme yollarının metindeki işlevlerini örnekleyerek açıklayınız.

 • Cevap

11) Bir metnin üslup özellikleri incelenirken hangi ölçütlerin kullanılabileceğini tahtaya yazınız. Bu ölçütlere göre “Kompozisyon Denilen Umacı” adlı metnin üslup özelliklerini belirleyiniz. Belirlediğiniz üslup özellikleri bu türde yazılmış bütün metinler için geçerli midir? Tartışınız.

 • Cevap

a) “Kompozisyon” kavramı edebiyat dışında hangi alanlarla ilgilidir? Kendi yaşantınızdan ve çevrenizden örneklerle açıklayınız.

 • Cevap

b) İletişim sürecinde kişilerin kendini açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilmesinde yazı (kompozisyon) çalışmalarının katkıları nelerdir?

 • Cevap

c) Bir kişinin okuma, yazma gibi dil becerileri nasıl geliştirilebilir? Tartışınız.

 • Cevap

Okuduğunuz deneme ile aşağıdaki denemeyi içerik, dil ve anlatım bakımından karşılaştırınız. Bu iki metnin benzer ve farklı yönlerini tahtaya yazınız. Elde ettiğiniz sonuçlardan hareketle hangisinin daha açık ve anlaşılır olduğunu belirtiniz.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 243 Cevabı

a) Bir yazı çalışmasında başka kaynaklardan yaptığı alıntılarda kaynak göstermeyen bir kişi aşağıdaki değerlerden hangisine karşı bir davranışta bulunmuş olur?

 • Cevap

b) Bu değerin hayatımızdaki yeri ve önemi hakkındaki düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 244 Cevabı

1) Az öğrenci vardır ( ) kompozisyon dendi mi ödü kopmayan () yüreği ağzına gelmeyen () özellikle sınavlarda hani o bir-iki saatlik süre içinde () öğretmenlerin göz açtırmaz () kuş uçurtmaz denetimi altında () Cumhuriyetin ilk yıllarına varıncaya kadar tahrir diye anılan bu yazılı işe uğraşa () sonradan kompozisyon denildi ( )
Bu parçayı, önce noktalama işaretleri olmadan sonra uygun noktalama işaretleri koyarak okuyunuz. Bu iki okuyuş arasındaki farkı belirtiniz.

 • Cevap

2) Aşağıdaki cümlelerde yazım kurallarına aykırı kullanılan kelimeleri belirleyiniz.

• Bir insanın anadilini, düzgün konuşması, düzgün yazması, aslına bakarsanız bir saygı sorunudur.

 • Cevap

• Ben de olsam şaşırırım ilkağızda, ama sonra başımı ellerimin arasına alır, bir süre düşünürüm, bu işin içinden nasıl çıkarım diye.

 • Cevap

• Çamlıca’dan bakıp, Haliç’de batan güneşin rengârenk oyunlarını seyretmekti yazın zevkimiz.

 • Cevap

• “Hepimiz dura kaldık.”

 • Cevap

3) Demek, kompozisyonla istenilen, öğrencinin duygu ve düşüncesini, tabii, belirli bir konuda, anlatmasıdır. Bu anlatma, ister yazılı ister sözlü olsun, her şeyden önce düzgün olacak, yani anlaşılır bir Türkçe ile dile getirilecek; yani Türkçemizin kurallarına uygun, virgülü noktası yerli yerinde, okuyanı ya da dinleyeni de yormadan, “Acaba ne demek istiyor bu çocuk?” dedirtmeden.
Bu parçanın bütününde kompozisyonla ilgi esas vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açık bir anlatımla yazılması
B) Noktalama işaretlerini yerinde kullanılması
C) Konu seçimine özen gösterilmesi
D) Sözlü ya da yazılı anlatımın kullanılabileceği
E) Belirli bir konuda kaleme alınması gerektiği

4) Kompozisyonda birinci koşul dil olduğu kadar düşüncedir de. Bir insanın anadilini, düzgün konuşması, düzgün yazması, aslına bakarsanız bir saygı sorunudur. Anadiline saygısı olan, onu güzel kullanmaya özen gösterir bence. Peki, diyeceksiniz, anadilini düzgün konuşmak yeterli mi, kompozisyon denilen o yazılı uğraş için. Değil, elbette. Düzgün bir Türkçe ile yazılan yazının özü, içeriği, kısacası ana düşüncesi değil midir asıl önemli olan?

a) Bu parçanın konusunu ve ana düşüncesini aşağıda boş bırakılan yere yazınız.

 • Cevap

b) Bu parçada kullanılan anlatım biçimini aşağıda boş bırakılan yere yazınız.

 • Cevap
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir