Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Atatürk'ün Onuncu Yıl Söylevi Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kül Tigin Abidesi Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Köşe Minderi Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Köşe Minderi Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Köşe Minderi Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 7. Ünite Söylev Sayfa 256, 257, 258, 259, 260, 261 Köşe Minderi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 256 Cevabı

1) Bilim, edebiyat ve siyasette ün yapmış kişilerin tarihî olaylar karşısında söyledikleri nutukların yazıya geçirilmesinin önemini belirtiniz.

 • Cevap

2) Topluluk önünde güzel ve etkili konuşmak bir yetenek midir yoksa sonradan kazanılabilen bir beceri midir? Tartışınız.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 259 Cevabı

1) Okuduğunuz metinde Hamdullah Suphi kime seslenmektedir? Hatip ve dinleyiciler arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

 • Cevap

2) Hamdullah Suphi dinleyicilerin zihninde işgal altındaki İstanbul’un ve ülkenin durumuyla ilgili nasıl bir tablo çizmiştir? Sizce çizdiği bu tabloyla dinleyicilere ne anlatmak istemiş olabilir?

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 260 Cevabı

3) “Divanyolu” ve “Süleymaniye” camisi Türk kültürü ve tarihî açısından nasıl bir anlam ve öneme sahiptir? Metne göre açıklayınız.

 • Cevap

4) Hamdullah Suphi’nin İstanbul’un işgaliyle ilgili ortaya koyduğu bilgi, tespit ve yorumlarını/gö- rüşlerini gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.

 • Cevap

5) “Köşe Minderi” adlı metinde yazarın iletmek istediği ana düşünceyi bir cümle ile belirtiniz. Metnin ana düşüncesi ile Millî Mücadele Dönemi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

 • Cevap

6) “Köşe minderi” yazara neyi çağrıştırmaktadır? Açıklayınız.

 • Cevap

7) Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

 • Cevap

8) Okuduğunuz metin ile Atatürk’ün “Onuncu Yıl Söylevi”ni tema, dil ve anlatım yönünden karşılaştırınız. Bu iki metin arasındaki benzer ve farklı yönleri aşağıdaki tabloya yazınız.

 • Cevap

9) İyi bir hatipte bulunması gereken üslup özelliklerini belirleyiniz. Belirlediğiniz özellikleri aşağıdaki şemaya yazınız.

 • Cevap

10) Okuduğunuz metin hangi fikrî, felsefi veya siyasi akım, gelenek veya anlayışa bağlı kalınarak yazılmıştır? Metinden bu akım, gelenek ve anlayışı yansıtan ifadeleri tespit ederek sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap

11) “Köşe Minderi” adlı metnin konusuna göre çeşidi nedir? Belirtiniz.

 • Cevap

Okuduğunuz metinde geçen millî, manevi değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ögeleri belirleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçlardan hareketle okuduğunuz “Köşe Minderi” adlı metinde ifade edilenleri günümüzdeki vatanseverlik anlayışı ve millî duyarlılık çerçevesinde yorumlayınız.

 • Cevap

Okuduğunuz metinden Hamdullah Suphi Tanrıöver’in fikrî ve edebî kişiliğiyle ilgili çıkarımlarınızı sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 261 Cevabı

1) Okuduğunuz “Köşe Minderi” adlı metni yazım ve noktalama bakımından inceleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap

2) Bir ikindi saati, Divanyolu’na doğru gezmeğe çıktım. Dalgındım, daha doğrusu hasta idim. Bir müddettenberi Darülfünun gençleriyle, Ocak arkadaşlarımla beraber ziyaret ettiğim türbeleri, camileri, İstanbul’un his ve hayal veren o tarih ve san’at köşelerini birer birer tekrar dolaşıyordum. Karşıma bir Yunan otomobili çıktı. İçinde Yunan zabitleri vardı. Önünde küçük bir Yunan bayrağı sallanıyordu; içimdeki keder, yakıcı bir zehir hâlini aldı. Divanyolu ve bir Yunan otomobili… Bu, ne yaman, ne korkunç bir manzara idi…
Bu parçanın bütününde dile getirilmek istenen duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Acıma B) Üzüntü C) Hayal kırıklığına uğrama
D) Umursamama E) Pişmanlık

3) Süleymaniye, aşkla dolu bir göğüsten çıkan bir ah gibi, İstanbul tepelerinin üstünde, dalga dalga kabarıp o heybeti almıştı. Süleymaniye yükseldiği zamanda, Abbasi’lerin Bağdat’ı sadece bir vilâyetti; Emevî’lerin Şam’ı, Firavun’ların Mısır’ı, birer valinin yönettiği vilâyetler, eyaletlerdi. Üç büyük dinin merkezi onun içinde idi; Yunan’dan, Bizans’a; Asurlulardan, Keldanlılardan Fenikelilere kadar kaç millet, kaç medeniyet geniş ülkeleri içinde silinip kaybolmuştu.
Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
A) Alıntılama B) Benzetme C) Karşılaştırma D) Örnekleme E) Tanımlama

4) “Süleymâniye”yi ziyaret etmeğe karar verdim. İngiliz polislerinin nöbet beklediği Bayazıt Mey- danı’ndan geçdim ve yavaş yavaş, düşüne düşüne, yana yana, Süleymaniye’nin harimine vâsıl oldum. O gün, büyük mabet kimsesizdi, tenha idi. Hattâ temizlik yapmak için içindeki halıları bile çıkarmışlardı. Dışarının güneşle kamaşmış ilkbahar havasına rağmen, içerde koyu bir gölge ve derhal his edilen bir serinlik vardı.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Açıklayıcı anlatım B) Karşılaştırma C) Öyküleyici anlatım
D) Tartışmacı anlatım E) Tanımlama

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir