Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kristof Kolomb’un Yumurtası Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 5. Ünite Tiyatro Sayfa 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 Kristof Kolomb’un Yumurtası Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kristof Kolomb’un Yumurtası Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 194 Cevabı

1) İzlediğiniz tiyatro oyunlarında oyuncuların hareketlerini ve konuşmalarını abartılı buluyor musunuz? Arkadaşlarınızla tartışarak tiyatronun gerçeklikle ilişkisini belirleyiniz.

 • Cevap: Bazen. Ama oyundaki duyguları jest ve mimikler aracılığı ile izleyiciye daha iyi aktarabilmek ve izleyicileri sanki olaylar gerçekmiş gibi oyunun içinde tutmak için bu durum normaldir.

2) Gündelik hayatınızda hangi olay, durum, davranış ve konuşmalara gülersiniz? Sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap: Normalden farklı durumlara gülerim. Komik bulduğum bir şaka, ya da bir arkadaşımın mesela suya düşmesi gibi durumlara gülerim.

3) Sizce komedi oyunları izleyicisini/okuyucusunu güldürmek, eğitmek ya da onu düşündürmek amacıyla mı yazılır? İzlediğiniz/okuduğunuz oyunlardan hareketle tartışınız.

 • Cevap: Bence komedi bile olsa tiyatro eserleri izleyiciyi eğlendirmek güldürmek ama aynı zamanda da düşündürmek için de yazılmalıdır.

4) Modern ve geleneksel Türk tiyatrosunun temel özelliklerini ve türlerini araştırarak defterinize yazınız. (Metni anlama ve çözümleme 9. soruya yöneliktir.).

 • Cevap: Geleneksel tiyatrodan ayrı olarak Batı Tiyatrosu üç döneme ayrılır: 1839’dan 1908’e kadar olan dönem; Tanzimat Tiyatrosu, 1908’den 1923’e kadar olan dönem; Meşrutiyet Tiyatrosu, 1923’ten sonraki dönem de; Cumhuriyet Tiyatrosu. Geleneksel Türk tiyatrosu Karagöz, Orta Oyunu, Meddah’tan oluşurken Modern Türk Tiyatrosu ise trajedi, komedi ve dramdan oluşmaktadır.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 199 Cevabı

1) “Kristof Kolomb’un Yumurtası” adlı metnin temasını ve konusunu belirleyiniz. Metinde ele alınan temanın Türk tiyatrosuna bir yenilik getirip getirmediğini tartışınız.

 • Cevap:

Metnin teması: Kardeşiyle arası bozuk birinin yengesiyle yaşadığı miras sorunları.
Konu: Kardeşi ölünce mirası yengesine kaptırmamak için avukata giden birinin hikayesi.
Tema Türk tiyatrosuna bence yenilik getirmiştir çünkü daha önce benzer bir konu pek işlenmemiştir.

2) Metindeki temel çatışmayı/karşılaşmayı ve bu çatışma etrafında metinde yer alan veya metnin ima ettiği diğer çatışmaları/karşılaşmaları/karşıtlıkları belirleyiniz.

 • Cevap: Metinde temel çatışma yengesiyle kardeşinin ölümü üzerine miras kavgasına giren metin kahramanı arasındadır. Diğer çatışmalara örnek verecek olursak kardeşi ile daha önceden evlendiği için sorunlar yaşayan metin kahramanının avukatın da söylediklerini yanlış anlamasıdır.

3) Metindeki olay örgüsünü şemalaştırarak gösteriniz.

 • Cevap:

➜ Evlendiği için arası bozulan iki kardeş
➜ Miras yüzünden yengesi ile kavgalı olan H. Tanrıverdi
➜ Avukata gidip yardım isteyen Tanrıverdi
➜ Yengenin mirası har vurup harman savurması

4) Okuduğunuz metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini, temsil ettikleri değeri ve zihniyeti belirleyerek aşağıdaki tabloya yazınız.

 • Cevap:

➜ H. Tanrıverdi
➜ Avukat
➜ Tanrıverdi’ni ölen abisinin eşi
➜ S. Hakgüder

5) Oyundaki kişileri bir araya getiren olay nedir? Bu kişilerin zaaflarını ve ortak noktalarını belirtiniz.

 • Cevap: Miras kavgası. Bu kişiler maddiyata değer veren onun dışında kardeş de olsalar birbirlerinin arkasından iş çeviren tiplerdir.

6) Okuduğunuz metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap: Zaman bilinmemekle beraber mekan ise Avukat’ın ofisi ile yaşanılan kasabadır.

7) “Sen sen ol bey, bu devirde öz kardeşine güvenme..” diyen Hidayet Tanrıverdi niçin böyle düşünmektedir? Hidayet Tanrıverdi’nin yerinde siz olsaydınız böyle düşünür müydünüz? Gerekçelendirerek açıklayınız.

 • Cevap: Çünkü bu zamanda insanların her şeyi para olmuştur. Para için kardeş kardeşi vurmakta aldatmakta hatta arkasından olmayacak işleri çevirmekten bir an bile geri durmamaktadır.

8) Okuduğunuz metinde size komik gelen bölümleri gösteriniz. Bu bölümlerde komiklik nasıl sağlanmıştır? Buna göre okuduğunuz metinde geleneksel Türk tiyatrosunun güldürü unsurlarından yararlanıldığı söylenebilir mi? Niçin?

 • Cevap: Tanrıverdi’nin avukat ile olan diyalogları beni çok güldürdü. Çünkü Tanrıverdi her şeyi yanlış anlamaktadır.

9) “Kristof Kolomb’un Yumurtası” adlı metinden hareketle modern ve geleneksel Türk tiyatrosunun benzer ve farklı yönlerini belirtiniz.

 • Cevap:

Benzer yönler: Güldürü unsurlarının olması, kısa zaman içinde başlayıp bitmesi, kahramanların ya çok iyi ya çok kötü olması.
Farklılık ise: Modern tiyatro örneği olması, dilin daha sağlam olması ve kahraman sayısının daha fazla olmasıdır.

10) Yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap: Yazar mizahı bolca kullanmıştır. Bunun yanında yerel ağzın özelliklerini içeren kelimeler de fazladır. Bir bakıma köy ve şive komedisi oluşturmuştur diyebiliriz.

11) Metinle ilgili tespit, eleştiri ve beğenilerinizi metne dayanarak/gerekçelendirerek arkadaşlarınızla sözlü olarak paylaşınız.

 • Cevap: Metni beğendim. Sürükleyici ve mizahi unsurları fazla bir metin okurken sıkılmadım.

1950-1970 arasında meydana gelen tarihî, siyasi, ekonomik ve toplumsal değişim ve gelişmeler Türk tiyatrosunu hangi yönlerden etkilemiştir? Sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap: Özellikle II. Dünya Savaşı sonrası ekonomik buhran insanların eski sadakat ve akrabalık ilişkilerinden kaçarak sadece menfaat için yaşamlarını sürdürmesi ne yazık ki artmış ve bu durum da bu eserde karşımıza çıkmaktadır.

Okuduğunuz metinde geçen millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal ögeleri belirleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçlardan hareketle metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve adalet anlayışını sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap: Milli değere örnek olarak töre, miras paylaşımı, sela okunması gibi özellikler karşımıza çıkar. Evrensel değer olarak ise menfaat işin içine girince insanların nasıl bozulduklarını görürüz.

Hidayet Tanrıverdi’nin davranışlarını ve konuşmalarını dürüstlük değeri bakımından değerlendiriniz. Hidayet Tanrıverdi’nin yerinde siz olsaydınız kardeşinizden kalan malları almak için dava açar mıydınız? Niçin?

 • Cevap: Dürüst yerler de vardır iki yüzlü davrandığı yerler de . O yüzden net bir şey söylemek doğru olmaz.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 200 Cevabı

Kristof Kolomb’un Yumurtası” adlı oyun ve oyunun yazarı arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir yazı kaleme alınız. Yazınızı arkadaşlarınızla sınıfta paylaşınız.

 • Cevap: Oyun ile oyun yazarı uyumludur. Yazar çevresinden gördüğü olayları mizahi unsurları kullanarak yeniden başarılı şekilde kurgulamış ve okurlara sunma yoluna gitmiştir.

1) Okuduğunuz “Kristof Kolomb’un Yumurtası” adlı metni yazım ve noktalama bakımından inceleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Bence gayet başarılıdır bu konuda yanlışa rastlamadım.

2) H. Tanrıverdi — Kadının beş on kuruş parası vardı. Bir dükkân açtı bunlar. Kasaba gibi yerde kadın geçti tezgâha. Seninkisi desen günün yarısı yatakta. Âleme karşı rezalet! (…) Düştük herkesin diline. Duymayayım diye kulaklarımı çok tıkamaya çalıştım ya, mümkünü yok! Derken aradan üç yıl mı geçti ne, baktım minarede salâ okunuyor. Ben salâ işittim mi sorarım, kim öldü? diye. Neme lâzım ölene son bir borcum varsa gidip ödeyeyim isterim. Sordum. Senin birader demezler mi? Düşün bey, o kadında his olsa kardeşin ölüyor diye gelip de bir haber vermez mi? Hakkımı bırakmam doğru olur mu böylesine?
Bu parçayla ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

a) Bu parçanın konusu belirtiniz.

 • Cevap: Kardeşinin ölümünü bile camide okunan seladan öğrenen Tanrıverdi’nin bu durumdan dolayı suçlu olarak yengesini görmesi.

b) Bu parçadan Hidayet Tanrıverdi’nin kardeşiyle ilişkisini gösteren üç cümle örneği bulunuz.

 • Cevap: Düştük herkesin diline / Senin birader demezler mi / Düşün bey, o kadında his olsa kardeşin ölüyor diye gelip de bir haber vermez mi…

c) Bu parçadan Hidayet Tanrıverdi’nin kardeşiyle ilgili hangi bilgilere ulaşılabildiğini belirtiniz.

 • Cevap: Öldüğüne, kardeşiyle aralarının olmadığına karısı ile ailesi arasında kaldığı bilgilerine ulaşabiliriz.

ç) Aşağıdaki yargıların doğru/yanlış olarak değerlendiriniz.

 • Cevap:

H. Tanrıverdi, kardeşinin ölümünü tesadüfen öğrenmiştir. (D)
H. Tanrıverdi’nin kardeşi, karısıyla bir dükkân açmıştır. (D)
H. Tanrıverdi, kardeşini her zaman desteklemiştir. (Y)
H. Tanrıverdi mal paylaşımında adil davranmıştır. (Y)

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları Sayfa 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!