Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 33 Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kompozisyon Denilen Umacı Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kütüphaneler Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kütüphaneler Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kütüphaneler Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 6. Ünite Deneme Sayfa 235, 236, 237, 238 Kütüphaneler Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 235 Cevabı

1) Çevrenizdeki kütüphanelerle ilgili izlenimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap

2) Aşağıdaki metni okuyarak yorumlayınız.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 237 Cevabı

1) “Kütüphaneler” adlı metnin yazılış amacı okurda güzellik duygusu uyandırmak mı yoksa ele alınan konu üzerinde okurun kendi yaşantısından hareketle düşünmesini, kendince belli bir sonuca varmasını sağlamak mıdır? Niçin?

 • Cevap

2) Okuduğunuz metinden Mehmet Kaplan’ın lise yıllarında gittiği kütüphaneyle ilgili izlenimlerini ve düşüncelerini yansıtan cümleleri belirleyiniz. Bu cümlelerden hareketle kütüphanenin Mehmet Kaplan’ın hayatındaki önemini açıklayınız.

 • Cevap

3) Mehmet Kaplan’ın kütüphanede okumaktan zevk aldığı yazarlar kimlerdir? Bu okumalar ona ne kazandırmıştır?

 • Cevap

4) Okuduğunuz denemeyi meydana getiren birimlerdeki yardımcı düşünceleri ve metnin ana düşüncesini defterinize yazınız.

 • Cevap

5) Okur, denemede üzerinde durulan düşüncenin farklı boyutlarıyla karşılaşma imkânı bulur. Buna göre yazarın bireysel duygu ve düşüncelerinden çıkarımlarınız nelerdir?

 • Cevap

6) Yazarın anlatım tutumunu deneme türünün özelliklerini dikkate alarak değerlendiriniz.

 • Cevap

7) Deneme türünde yazılan bu metinde türe ait hangi özellikler vardır? Metinden örneklerle açıklayınız.

 • Cevap

8) Mehmet Kaplan, ana düşünce çerçevesindeki iletisini okuyucu ile sohbet eder tarzda anlatmaktadır. Bu üslup özelliği metnin anlamını nasıl etkilemektedir? Açıklayınız.

 • Cevap

9) Okuduğunuz metinde hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır? Deneme türünde bir metin yazmak isteyen biri başka hangi anlatım biçimlerini kullanabilir?

 • Cevap

Kütüphaneler” adlı metinde çalışkan olma, azimli olma ve güçlüklere karşı tahammül etme değerleriyle ilgili cümleleri belirleyiniz. Bu cümlelerden çıkarımlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap

Mehmet Kaplan’ın düşünce dünyasının, edebî kişiliği ve zevkinin oluşmasında hangi olaylar ve yazarlar etkili olmuştur? Okuduğunuz metinden hareketle sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 238 Cevabı

1) 0 asıl vatanın neresi olduğunu bilmiyordum. Bazı kitaplarda ben oranın tatlı havasını hissediyordum. O ıstıraplı yıllarda benim için asıl hayat, dışarda değil, kitaplarda id[.
Bu parçadaki altı çizili kelimelerin yazımı doğru mudur? İnceleyiniz.

 • Cevap

2) Lisede okuduğumun bin mislini bu kütüphanede okudum. Hür ve mesut olarak. İyi, hayat boyunca kendilerine saygı duyduğum hocalarım vardı. Fakat ben en büyük hocaları, Goethe’leri, Nıetz- sche’leri, Tolstoy’ları, Hugo’ları, Gorki’leri kitaplarda tanıdım. Tabiî tercümelerinden. Çünkü bize okulda yabancı dil okuttular ama maalesef öğretemediler.
Bu parçada dile getirilmek istenen esas duygu ya da davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pişmanlık B) Şaşırma C) Sitem
D) Yakınma E) Düş Kırıklığına Uğrama

3) Hayalimde uzun yıllar bir beyaz düşünce mabedi gibi hâtırası devam eden bu kütüphaneyi, Eskişehir’e her gidişimde ziyaret ederdim. Onu yıktıklarını duyunca, saadet ülkem tecavüze uğramış gibi üzüldüm. Ne olur kütüphaneleri de böyle mabetler gibi güzel inşa etseler ve onlara hiç dokunma- salar…
Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
A) Benzetme B) Karşılaştırma C) Örnekleme
D) Tanık gösterme E) Tanımlama

4) Evde okul kitabı, Kur’an ve bir rüya tabirnamesinden başka kitap yoktu. Kışın mangal kömürü ile ısınırdık. Bilmiyorum, hangi arkadaş, bir gün beni şehir kütüphanesine götürmüştü. Soba gürül gürül yanıyordu. Masalarda düğmesine basınca yanan ampuller… ve istediğim her kitabı saygı ile getiren ciddîçehreli memurlar… Yaşadığım hayat ne kadar fakir ve ıstırap verici ise bu güzel kütüphanede geçirdiğim saatler o kadar geniş, zengin ve mesut edici idi. Ben hayal kurmasını, düşünmesini, sevmesini orada öğrendim, diyebilirim.
Bu sözlerin sahibi kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yoksul ve sıkıntılı bir hayat geçirmiştir.
B) Kütüphaneye ilk kez bir arkadaşının sayesinde gitmiştir.
C) Çocukluğunda en güzel saatlerini kütüphanede geçirmiştir.
D) Kitap okumayı ve hayal kurmayı seven biridir.
E) Evinde geniş bir kitaplığı vardır.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir