Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kabul Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Yarın Gece Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Mazot Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Mazot Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Mazot Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 3. Ünite Şiir Sayfa 120, 121, 122, 123, 124 Mazot Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

1) “Şiir Okuma Kılavuzu” adlı kitabında İsmet Özel “Yaşanılan bütün çirkinliklere, kötülüklere, haksızlıklara rağmen insanda savunulmaya değer bir şeyler olduğuna içten içe inanıldığı zaman şiir serpilir ve çiçek açar.” der. İsmet Özel’in şiire yüklediği bu işlev hakkında neler söylenebilir? Sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap

2) Sanatın toplumsal işlevleri nelerdir? “Sanat toplum içindir.” anlayışından hareketle açıklayınız.

 • Cevap

3) İkinci Yeni sonrası şiirde toplumcu eğilim, farklı yansımalarıyla birlikte yeniden canlanmıştır. 1960 sonrası toplumcu eğilimle şiirlerini kaleme alan şairler kimlerdir? Bu şairlerin beğendiğiniz şiirlerini sınıfta okuyunuz (1. etkinliğe yöneliktir.).

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

1) “Mazot” adlı şiirin temasını belirleyiniz. Toplumcu şiir geleneği hakkında öğrendiklerinizden yola çıkarak İsmet Özel’in seçtiği temayı hangi bakış açısıyla işlediğini değerlendiriniz.

 • Cevap

2) Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz.

 • Cevap

3) Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları aşağıdaki ölçütlere göre belirleyiniz.

 • Cevap

4) Şair şiirde hangi imgeleri kullanmıştır? Bu imgelerin şiirin anlamına katkısını değerlendiriniz.

 • Cevap

5) Söyleyici nasıl bir kişiliğe sahiptir? Metne göre açıklayınız.

 • Cevap

6) sen o baygın sevgilerin adamı değilsin. sana yaşamak düşer çarkların gövdesinde
bin demir kapıyla hesaplaşmaktan omzun çürümelidir bin çeşit güneşle ovulmalıdır gaddar ellerin yürü yangınların üstüne, kendi alevini de getir
Bu dizelerden hareketle söyleyici ile hitap edilen kişi arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

 • Cevap

7) Okuduğunuz şiirin başlığı ile içeriği arasında nasıl bir bağ kurulmuştur? Metne göre açıklayınız.

 • Cevap

8) “gönlüne kar yağdırıyorsa çocuk sesleri yetsin” dizesinde şair nasıl bir benzetme ilişkisi kurmuştur? Açıklayınız.

 • Cevap

9) Şiire göre şehir ve köy insanını betimleyiniz. Söyleyiciye göre şehir yaşamının insan üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap

10) “Mazot” adlı şiirde, esere toplumcu eğilim niteliği kazandıran dizeleri gösteriniz. Şair bu dizelerde hangi mesajları vermektedir? Bu dizelerde anlam örtük müdür, açık mıdır? Tartışınız.

 • Cevap

11) Okuduğunuz şiirden şiirin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları belirleyiniz.

 • Cevap

1960 sonrası toplumcu eğilimle şiirlerini kaleme alan şairleri sıralayınız. Bu şairlerin beğendiğiniz şiirlerini sınıfta okuyarak bunların ortak özelliklerini aşağıda verilen boş alana yazınız.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

Bu şiirlerden hareketle İkinci Yeni şiiri ile 1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan şiirleri tema, ahenk ve yapı bakımından karşılaştırınız. Elde ettiğiniz sonuçlara göre aralarındaki benzer ve farklı yönleri belirtiniz.

 • Cevap

Okuduğunuz şiirden hareketle İsmet Özel’in edebî kişiliği ve düşünce yapısı hakkında çıkarımlarda bulununuz.

 • Cevap

1) sabahın köründe kalkan tirenlerdeki nefret hergün aynı kalafat yerine çekilmenin nefreti Bu dizelerde yazımı yanlış olan kelimelerin doğru yazılışını belirtiniz.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

2) I. dağlardan dönüyorsun o sağır yamaçlardan
II. çevik bacaklarını getiriyorsun, ne çiçek ne de ninni
III. boz şayaktan poturun dağlarda ne güzeldi
IV. şehre varınca artık meşinler giymelisin
V. daha esmer/ daha kankusturucu
Numaralanmış dizelerin hangisinde insandan doğaya aktarma yapılmıştır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV E) I ve V

3) “Çayın altını yak.” cümlesinde “çay” kelimesi benzetme ilgisi söz konusu olmadan “çaydanlık” kelimesinin yerine kullanılmıştır.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzer bir kullanım vardır?
A) boz şayaktan poturun dağlarda ne güzeldi şehre varınca artık meşinler giymelisin
B) o mavi korularda ve dibektaşlarında bırakıp sözlerimin kalıntılarını açıkça konuşmak istiyorum.
C) Şehre neden
esmer ve dölek yüzümle döndüm dağlardan
D) dağlardan dönüyorsun o sağır yamaçlardan çevik bacaklarını getiriyorsun, ne çiçek ne de ninni
E) sabahın köründe kalkan tirenlerdeki nefret hergün aynı kalafat yerine çekilmenin nefreti

4) Şehre neden
esmer ve dölek yüzümle döndüm dağlardan kar vakti tarlaları kımıldatan soluğum niyedir sarmalasın vites dişlilerini defneler, nakışlar yok alnımda neden.
Bu dizelerde altı çizili kelimelerin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soyut anlamlı olmaları
B) Somut anlamlı olmaları
C) Mecaz anlamda kullanılmaları
D) Yan anlamda kullanılmaları
E) Terim anlamda kullanılmaları

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir