Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Yaban Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Yaban Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Yaban Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 4. Ünite Roman Sayfa 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 Yaban Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı

1) “Aydın, entelektüel” kelimeleri size neyi çağrıştırıyor? Topluma yön veren aydınlarla halk arasında kopukluk nasıl oluşabilir? Düşüncelerinizi sözlü olarak belirtiniz.

 • Cevap

2) Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen romanlar hangileridir? Bunlardan en beğendiğiniz hangisidir?

 • Cevap

3) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda roman türünün gelişimi ve genel özellikleri hakkında araştırma yapınız. Elde ettiğiniz sonuçları bir sunu hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız (1. etkinliğe yöneliktir.).

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı

1) “Yaban” romanının olay örgüsünü belirleyip şema hâlinde gösteriniz.

 • Cevap

2) Ahmet Celal, köylülere neden kızmaktadır? Bu kızgınlık romandaki olayların gidişatını nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

 • Cevap

3) Okuduğunuz metnin temasını ve konusunu belirleyiniz. Temayı bulurken metindeki hangi unsurlardan faydalandığınızı açıklayınız.

 • Cevap

4) Ahmet Celal’in nasıl bir psikoloji içinde olduğunu metinden hareketle açıklayınız.

 • Cevap

5) Ahmet Celal, köylüler arasında neden “yaban” diye anılmıştır? Metinden hareketle açıklayınız.

 • Cevap

6) Yaban romanında anlatılan olayların gerçeklikle ilişkisini değerlendiriniz. Yazarın anlattığı olayların yaşanmış olma ihtimali var mıdır? Tartışınız.

 • Cevap

7) Yakup Kadri, romanda hangi çatışmalara yer vermiştir? Bu çatışmalar romanın kurgusunu nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

 • Cevap

8) Yazarın dil ve anlatım özelliklerini değerlendiriniz. Tasvir ve tahlillerinde kullandığı dil Yakup Kadri’nin üslubu hakkında hangi ipuçlarını vermektedir? Açıklayınız.

 • Cevap

9) Metindeki anlatıcıyı ve bakış açısını tespit ederek bunların özelliklerini belirtiniz.

 • Cevap

10) Metinde anlatılanlardan yola çıkarak olayların geçtiği dönemde Türk köylüsünün düşünce biçimiyle ilgili hangi bilgilere ulaşılabilir? Açıklayınız.

 • Cevap

11) Yazar anlatma, gösterme, özetleme, geriye dönüş, diyalog, iç konuşma, bilinç akışı gibi anlatım tekniklerinden hangilerini kullanmıştır? Bu tekniklere ait örnek cümleleri defterinize yazınız.

 • Cevap

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında roman türünün gelişimi ve genel özellikleri hakkında hazırladığınız sunuyu arkadaşlarınızla paylaşınız. Sunu sonunda elde ettiğiniz sonuçları defterinize yazınız.

 • Cevap

Ahmet Celal’in kişiliğinde temsil edilen vatanseverlik asla unutulmaması gereken, yaşamımızın her döneminde kıymet vereceğimiz değerlerimizden biridir. Günümüzde vatanseverlik sizler için ne ifade etmektedir? Vatansever kişilerin ortak özellikleri nelerdir?

 • Cevap

Eserlerinde genel olarak Türk toplumunun Tanzimat’la başlayıp Cumhuriyet’le devam eden süreçteki değişimini vermeye çalışan Yakup Kadri’nin bir sanatçının gözüyle yaşadığı dönemin tanıklığını yaptığı söylenebilir mi? Okuduğunuz romanından hareketle tartışınız.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı

1) Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan bölümlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.
Düşman kıtası () köyü sömürmeye devam ediyor. Meğer bu kara kuru köyün ne kadar çok adamı ne çok zaman besleyecek özü varmış ( ) Emeti Kadın’ın yumurtaları bitip tükenmek bilmiyor () İşittiğime göre, düşman hayvanları () Salih Ağa’nın saman ve arpalarını yiye yiye hâlâ bitirememişler.

2) Öyküleyici metinlerdeki paragraflar metinde anlatılan olayın oluş sırasına, kişi-mekân ilişkisine ya da anlatıcının anlatılan veya nakledilen olayla ilişkisine göre değişir.
Buna göre okuduğunuz metindeki paragraflar anlamca birbirini tamamlamakta mıdır? Açıklayınız.

3) Okuduğunuz metinden bir paragraf çıkardığınızda ya da metne bir paragraf eklediğinizde metnin anlamında ne gibi değişiklikler olduğunu açıklayınız.

4) Düşman kıtası, köyü sömürmeye devam ediyor. Meğer bu kara kuru köyün ne kadar çok adamı ne çok zaman besleyecek özü varmış! Emeti Kadın’ın yumurtaları bitip tükenmek bilmiyor. İşittiğime göre düşman hayvanları, Salih Ağa’nın saman ve arpalarını yiye yiye hâlâ bitirememişler. Bizim Bekir çavuşlar, Zeynep Kadınlar, ya şu ya bu karargâh mutfağına bulgur, fasulye, nohut taşıyıp dururlarmış. Sığırtmaç Hasan’ın sürüsünden, her gün bir-iki baş eksiliyormuş.
Yukarıdaki paragrafın yazılış amacı nedir? Açıklayınız.

5) Buraya gelişimin ilk haftaları, etrafıma yalnız korku ve kuşku veriyordum. Beni, hükümet tarafından gönderilmiş herhangi bir memur, bir tahsildar, bir öşürcü, bir jandarma, yoksa bir askerlik şubesi başkanı mı sandılar bilmem fakat hepsinin yüzünde korku ve kuşku belirtilerini açıkça görmüştüm.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Açıklama B) Benzetme C) Betimleme D) Örnekleme E) Öyküleme

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir