Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Mazot Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Koşaradım Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Yarın Gece Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Yarın Gece Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Yarın Gece Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 3. Ünite Şiir Sayfa 125, 126, 127, 128 Yarın Gece Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

1) Sosyal yaşamdaki gelişmeler sanata hangi hızla yansır? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap

2) Türk şiiri günlük yaşamda karşılaşılan yeniliklere karşı duyarlı mıdır? Şiir geleneklerimizi düşünerek cevaplandırınız.

 • Cevap

3) 1980’li yıllarda yaşanan toplumsal değişme ve gelişmeler nelerdir? Sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap

4) 1980 sonrası Türk şiirinin önemli şairlerini araştırınız. Elde ettiğiniz sonuçları bir sunu hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız (1. etkinliğe yöneliktir.).

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

1) “Yarın Gece” adlı şiirin temasını belirleyiniz. Şair temayı oluştururken hangi unsurlardan faydalanmıştır? Açıklayınız.

2) Şiirin ahenk ögelerini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 • Cevap

a) Şiirin ses tekrarlarını (asonans, aliterasyon ) belirleyiniz.

 • Cevap

b) Bu ses tekrarları şiire nasıl bir ahenk katmıştır? Açıklayınız.

 • Cevap

c) Şair hangi ölçüyü kullanmıştır? Belirleyiniz. ç) Şiirin ölçüsünün şiirdeki işlevini belirtiniz.

 • Cevap

d) Şiirde ses benzerliklerinden yararlanılmış mıdır? Belirtiniz.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı

3) Okuduğunuz şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz.

 • Cevap

4) Haydar Ergülen, okuduğunuz şiirini düzyazıya yaklaştırmaya çalışmıştır. Buna göre şiirin ahenk ve şekil özelliklerinin içerikle ilişkisini değerlendiriniz.

 • Cevap

5) Şiirde hangi imgeler kullanılmıştır? Bu imgelerin kullanımı şiirin anlamını nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

 • Cevap

6) Söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

 • Cevap

7) Okuduğunuz şiirdeki zamanının “gece” oluşunun, gizlenmeyi, örtünmeyi, görünmeme özlemini belirginleştirdiği söylenebilir mi? Niçin?

 • Cevap

8) Aşağıdaki dizelerdeki edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendiriniz.

 • Cevap

9) Şiirdeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, ögeleri belirleyiniz.

 • Cevap

10) Şiirde hangi edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımaları görülmektedir? Değerlendiriniz.

 • Cevap

11) “Yarın Gece” adlı şiiri önce vurgusuz, tonlamasız ve duraklama yapmadan okuyunuz; sonra vurgu, tonlama ve durak yaparak okuyunuz. Bu iki okuyuş arasındaki farkları belirtiniz.

 • Cevap

1980 sonrası Türk şiirinin önemli şairleriyle ilgili hazırladığınız sunuyu arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap

Haydar Ergülen’in şiirini “İkinci Yeni” şiirinden nasıl ayırabiliriz? Bu anlamda şair özgün bir şiir tarzı geliştirebilmiş midir? Okuduğunuz şiirden hareketle yorumlayınız.

 • Cevap

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı

1) “Yarın Gece” adlı şiiri imla ve noktalama bakımından inceleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap

2) yarın gece gideceğim bu kentten
bir ırmağa yolcuyum sular çekiyor beni yüreğimden başka taşıyacak yüküm yok
Bu dizelerde altı çizili kelimede aşağıdaki anlam olaylarından hangisi vardır?
A) Ad aktarması B) Anlam iyileşmesi C) Anlam kötüleşmesi
D) Somutlama E) Soyutlama

3) “sağlam” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde, “kentin kırık aynasında eksildikçe düşlerim” dizesindeki “kırık” kelimesinin anlamca karşıtıdır?
A) Sağlam arkadaşlık zor günlerde belli olur.
B) Ne demeye bıraktı bu sağlam işi?
C) Şimdi turp gibi sağlamız – şimdi gülüyoruz ya!
D) Oturduğumuz bina sağlam raporu aldı.
E) Sağlam değildir ne acın ne de sıla hasretin bile.

4) Bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek şekilde kullanılmasına kinaye denir.
Aşağıdakilerin hangisinde kinayeye örnek olabilecek bir kullanım vardır?
A) bir ırmağa yolcuyum sular çekiyor beni
B) yorulsam da bir daha binmem o trenlere
C) yarın gece gideceğim bu kentten
D) sayılmazsa göğsümden düşen kuş ölüleri
E) kimse karşılamasın istasyonlarda beni

5) I. bir onlar uğurluyor varacağım ırmağa (temel anlamlı)
II. yüreğimden başka taşıyacak yüküm yok (soyut anlamlı)
III. kimse karşılamasın istasyonlarda beni (somut anlamlı)
IV. içimde acıyla yürüyorum yolları (mecaz anlamlı)
V. sözüm yok işte yüzüm işte akşam (terim anlamlı)
Numaralanmış dizelerin hangisinde altı çizili kelimeyle ayraç içinde verilen anlam özelliği uyuşmamaktadır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

6) Ardımda usulca akan küçücük sular bir onlar uğurluyor varacağım ırmağa
Bu dizelerde aşağıdaki anlam olaylarından hangisi vardır?
A) Güzel adlandırma
B) Doğadan insana aktarma
C) Duygular arası aktarma
D) Ad aktarması
E) İnsandan doğaya aktarma

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir